Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

232 กระทู้
228 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย bameess
ใน ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2014, 07:35:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

212 กระทู้
162 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศผลสอบพนักงานราชการ...
เมื่อ กันยายน 06, 2014, 12:10:26 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1339 กระทู้
132 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม
ใน CFO กย57ทุ่งศรีอุดมค่ะ
เมื่อ ตุลาคม 30, 2014, 09:20:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

518 กระทู้
466 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม
ใน แบบประเมินพรก.ทุ่งศรีอุด...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2014, 11:42:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

310 กระทู้
298 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waruneesrithap
ใน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ส...
เมื่อ ตุลาคม 31, 2014, 08:27:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

5906 กระทู้
5859 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย narasiri
ใน CFO กย.57 รพ.พิบูลฯ
เมื่อ ตุลาคม 31, 2014, 06:48:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

281 กระทู้
274 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jo
ใน แจ้ง E-mail งานการเงิน ส...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2014, 10:20:43 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

25 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงาน EPI เดือนมิ.ย....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 10:53:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

865 กระทู้
752 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kobkul
ใน รพ.นาจะหลวยส่งรายงาน EPI...
เมื่อ ตุลาคม 31, 2014, 01:51:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

301 กระทู้
178 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย parinya_sab
ใน ส่งรายงาน 506 (5663-5710...
เมื่อ ตุลาคม 30, 2014, 12:04:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

10957 กระทู้
5468 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pornsuda
ใน 506 ตระการ ณ 31 ตค.57
เมื่อ ตุลาคม 31, 2014, 04:47:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

337 กระทู้
317 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ก.ย...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2014, 10:53:20 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

315 กระทู้
283 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2014, 04:25:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

398 กระทู้
391 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนินพร
ใน รายงาน 19 สาเหตุ รพ.เขื่...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2014, 02:30:55 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1372 กระทู้
1280 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mam
ใน ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์เ...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2014, 04:00:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1050 กระทู้
1045 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.กุดข้าวปุ้น
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อน ตุล...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2014, 10:24:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

945 กระทู้
894 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supack2513
ใน ฝากให้น้องยา เลขบัญชี ผู...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2014, 01:30:43 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1964 กระทู้
1576 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย piboon
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ อบ 003...
เมื่อ ตุลาคม 28, 2014, 04:05:18 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2587 กระทู้
1993 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย epi_ubon
ใน ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อม...
เมื่อ ตุลาคม 31, 2014, 09:37:14 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3280 กระทู้
3016 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เวชกรรมสังคมรพ.สรรพสิทธิ์
ใน ข้อมูลANC PP รพ.สรรพสิทธ...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2014, 03:10:53 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2530 กระทู้
2196 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waa-waa
ใน kpi อ.ดอนมดแดง
เมื่อ ตุลาคม 31, 2014, 02:34:13 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

691 กระทู้
669 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waraporn
ใน ไฟล์นำเสนอ CFO รพ.ตระการ...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2014, 05:22:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

92 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supack2513
ใน cfoก.ย57รพ.นาจะหลวย
เมื่อ ตุลาคม 21, 2014, 09:52:43 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

213 กระทู้
212 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง พบยส.ฉบ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 09:48:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

137 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่อ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2014, 02:32:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

739 กระทู้
737 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jariya supansai
ใน ส่งรายงานคัดกรองไอคิวเด็...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2014, 02:24:02 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3283 กระทู้
3232 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปัญญา
ใน ส่งข้อมูลพื้นฐานประกอบแพ...
เมื่อ ตุลาคม 31, 2014, 08:54:50 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

620 กระทู้
358 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน ผล abnormal pap smear ระ...
เมื่อ กันยายน 24, 2014, 01:51:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

81 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตชพร กาละปัตย์
ใน รง. DM HT ส.ค -ก.ย 57 นา...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2014, 03:16:26 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

586 กระทู้
570 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐณิชา
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ ตอบรับ...
เมื่อ กันยายน 12, 2014, 01:40:21 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

14 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้...
เมื่อ กันยายน 01, 2014, 01:32:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

193 กระทู้
179 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lak
ใน รายชื่อ จนท.รับเรื่องร้อ...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2014, 11:39:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ ...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 12:59:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 03:49:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

130 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน แบบการคัดเลือก อสม.ดีเด่...
เมื่อ ตุลาคม 31, 2014, 05:59:02 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

44 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พีรวัส
ใน Re: ส่งรายชื่อผู้รับผิดช...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2014, 07:37:42 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

197 กระทู้
189 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน งานวิจัยโซน ๑
เมื่อ สิงหาคม 05, 2014, 06:13:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5118 กระทู้
4993 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย duang
ใน 506 โคกสมบูรณ์ ให้พี่หญ...
เมื่อ ตุลาคม 30, 2014, 10:51:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

721 กระทู้
658 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nutnid
ใน แก้ไขตารางการแข่งขันกีฬา...
เมื่อ ตุลาคม 27, 2014, 09:57:06 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

236 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daun
ใน Re: รวมกันโกง รพ.สต.
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 10:57:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งข้อมูลพื้นฐานประกอบแพทย์แผนไทย รพ.เขื่องใน โดย ปัญญา (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 31, 2014, 08:54:50 PM
CFO กย.57 รพ.พิบูลฯ โดย narasiri (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 31, 2014, 06:48:17 PM
แบบการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2558 โดย taveesak (รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน)
ตุลาคม 31, 2014, 05:59:02 PM
506 ตระการ ณ 31 ตค.57 โดย pornsuda ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
ตุลาคม 31, 2014, 04:47:13 PM
407 สสอ.น้ำขุ่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335) (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 31, 2014, 04:21:49 PM
ส่งข้อมูลพื้นฐานแพทย์แผนไทย รพ.นาเยีย คับ โดย Ayutthaya Amphawan (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 31, 2014, 03:58:45 PM
407 ณ 31 ต.ค.57 และลูกหนี้คงเหลือ โดย วรัญญา (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 31, 2014, 03:57:14 PM
รายงาน407 300 ต.ค 57 รพ.นาจะหลวย โดย supack2513 (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 31, 2014, 03:53:56 PM
407 ร.พ วารินชำราบ 30-10-57 โดย koy (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 31, 2014, 03:52:56 PM
งบทดลองสสอ.ม่วงสามสิบแก้ไขใหม่เดือนก.ย.57 โดย รพ.ม่วงสามสิบ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 31, 2014, 03:45:39 PM
ส่งข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 58 รพ.เขมราฐ โดย pakka (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 31, 2014, 03:43:53 PM
รพ 50 พรรษา ส่ง รายงาน 506 A0157_8260_8363_50pansa.dbf โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
ตุลาคม 31, 2014, 03:21:28 PM
ส่งข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ( รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ) โดย sudaluk (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 31, 2014, 03:19:41 PM
30ตุลาคม57 506น้ำยืน โดย Doraemon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
ตุลาคม 31, 2014, 03:17:08 PM
รายงาน 407 รพ.ศรีเมืองใหม่ 30 ตุลาคม 2557+ลูกหนี้เงินยืม โดย kittiya (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 31, 2014, 03:14:44 PM
ยืนยันMOMรพ.ตาลสุม โดย wengping (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 31, 2014, 03:01:43 PM
ข้อมูลพื้นฐานประกอบแผนไทยปี58รพ.ตาลสุม โดย wengping (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 31, 2014, 02:52:55 PM
ทะเบียน MOM รพ.พิบูลฯ โดย ืnitcharat (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 31, 2014, 02:37:57 PM
kpi อ.ดอนมดแดง โดย waa-waa (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
ตุลาคม 31, 2014, 02:34:13 PM
ข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย ในรพ.สต.เขตอ.นาจะหลวย โดย sirisri (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 31, 2014, 02:30:57 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

49796 กระทู้ ใน 39705 หัวข้อ โดย 3353 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: demo2
กระทู้ล่าสุด: "ส่งข้อมูลพื้นฐานประกอบแพ..." ( ตุลาคม 31, 2014, 08:54:50 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

106 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 130. ออนไลน์มากที่สุด: 163 (มิถุนายน 17, 2013, 10:03:32 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th