Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

192 กระทู้
188 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nantha
ใน ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 02:00:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

199 กระทู้
150 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศผลการเลือกสรรพนักง...
เมื่อ มีนาคม 24, 2014, 05:09:05 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1182 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย datacenter
ใน Re: ส่งรายงาน 504 505 แล...
เมื่อ เมษายน 17, 2014, 01:42:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

497 กระทู้
448 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน เครื่องมือบริหารวงเงิน ส...
เมื่อ มีนาคม 24, 2014, 02:55:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jit
ใน สสอ.น้ำยืน ส่งสำเนาบัตร ...
เมื่อ กรกฎาคม 29, 2013, 09:32:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

289 กระทู้
278 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supack2513
ใน ส่งควบคุมภายในรอบ6เดือนป...
เมื่อ เมษายน 22, 2014, 08:04:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

4662 กระทู้
4618 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waraporn
ใน รายงาน cfo ตระการพืชผล เ...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 11:50:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

275 กระทู้
268 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suwitchai
ใน ประมาณการค่าสาธารณูปโภค ...
เมื่อ มีนาคม 03, 2014, 04:01:04 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

786 กระทู้
676 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้องนุช วัจนะ
ใน ส่งรายงาน EPI สสอ.น้ำขุ่...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 10:42:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

242 กระทู้
146 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: นส.เชิญประชุมที่พัทย...
เมื่อ เมษายน 18, 2014, 03:17:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

8553 กระทู้
4272 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suwatpimpabud
ใน รพ สิรินธร ส่ง รง 506 สั...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 03:53:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

323 กระทู้
303 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS.รพศ.สปส.เดือ...
เมื่อ เมษายน 08, 2014, 11:43:11 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

302 กระทู้
270 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ เมษายน 09, 2014, 02:54:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

346 กระทู้
339 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย num
ใน รายงานอุบัติเหตุ 19 สาเห...
เมื่อ เมษายน 17, 2014, 08:37:03 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1213 กระทู้
1121 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ส่งรายงานตัวชี้วัดงานบริ...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 09:37:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

977 กระทู้
972 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ขอความร่วมมือตรวจสอบฟอร์...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 01:02:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

863 กระทู้
814 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน หนังสือเชิญประชุมหัวหน้า...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 01:32:19 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1900 กระทู้
1512 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Chuttima
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ อบ...
เมื่อ เมษายน 18, 2014, 03:28:57 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2525 กระทู้
1932 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neng_hss
ใน เอกสารประกอบการประชุม KM...
เมื่อ เมษายน 08, 2014, 01:26:10 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3090 กระทู้
2845 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jo
ใน รายงานตัวชี้วัดส่งเสริมไ...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 01:42:22 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2339 กระทู้
2015 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประสิทธิ์ คุณแสนใส
ใน Re: แจ้งการใช้รถทันตกรรม...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 03:05:45 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

601 กระทู้
579 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nudeedee
ใน รพ.ดอนมดแดงส่งรายงานอนุม...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 11:33:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

73 กระทู้
64 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย งานประกันสุขภาพ
ใน แบบฟอร์มเก็บข้อมูลระบบส่...
เมื่อ มกราคม 27, 2014, 02:52:22 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

203 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mental
ใน Downloads เอกสารประกอบกา...
เมื่อ มีนาคม 25, 2014, 09:44:02 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

133 กระทู้
131 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อุษณีย์
ใน ทะเบียนผู้พิการขาขาด อำเ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2014, 10:12:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

731 กระทู้
729 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namyuen
ใน ส่งรายงานการแพทย์และสุขภ...
เมื่อ เมษายน 18, 2014, 03:56:40 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

2781 กระทู้
2736 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จารุวรรณ
ใน ขอบเขตการปฏิบัติงานการแพ...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 02:45:45 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

612 กระทู้
354 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน รายชื่อเข้าร่วมประชุม CA...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 10:39:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

100 กระทู้
62 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน ข้อมูลตอบ ตัวชี้วัดความช...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2014, 02:21:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

111 กระทู้
62 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สนธยา การะเกษ
ใน Re: ส่งแบบสอบถามสำหรับจั...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2013, 11:19:04 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

126 กระทู้
70 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน ส่งรายงานปิงปอง 7 สีบุคล...
เมื่อ เมษายน 21, 2014, 10:55:40 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

571 กระทู้
561 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Baifern
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบร...
เมื่อ เมษายน 21, 2014, 10:03:32 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

13 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mummum
ใน Re: เงื่อนไขการออกจากราช...
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 09:43:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

165 กระทู้
153 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย theerawat
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประ...
เมื่อ มกราคม 13, 2014, 03:00:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 03:49:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

76 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ten_somRong
ใน สสอ.สำโรงส่งรายงาน อสม.เ...
เมื่อ เมษายน 17, 2014, 09:59:21 AM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

195 กระทู้
187 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน 506 BML ส่งหญิง สสอ.สว่า...
เมื่อ มกราคม 09, 2014, 08:53:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

4891 กระทู้
4766 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน 506คำโพธิ์
เมื่อ เมษายน 22, 2014, 12:36:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

707 กระทู้
645 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อุษณีย์
ใน แผนการประกวดและเกณฑ์การป...
เมื่อ เมษายน 18, 2014, 11:09:44 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

236 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daun
ใน Re: รวมกันโกง รพ.สต.
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 10:57:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รายงาน cfo ตระการพืชผล เดือน มีค.57 โดย waraporn (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 23, 2014, 11:50:15 PM
CFO (ตค56-มีค57) รพ.โพธิ์ไทร โดย amornrat (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 23, 2014, 06:14:31 PM
รพ สิรินธร ส่ง รง 506 สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 23 เม ย 57 ครับ โดย suwatpimpabud ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 23, 2014, 03:53:08 PM
Re: แจ้งการใช้รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ปี 2557 (อำเภอเขมราฐ) โดย ประสิทธิ์ คุณแสนใส (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
เมษายน 23, 2014, 03:05:45 PM
ขอบเขตการปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯยางน้อย อ.เขื่องใน โดย จารุวรรณ (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
เมษายน 23, 2014, 02:45:45 PM
รพช.โขงเจียม+รพ.สต.โขงเจียม ส่งรายงาน506 โดย SornJung ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 23, 2014, 02:31:28 PM
รพช.โขงเจียม+รพ.สต.โขงเจียม ส่งรายงาน506 โดย SornJung ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 23, 2014, 02:31:15 PM
ขนาดเสื้อ สสอ เมือง โดย piag (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
เมษายน 23, 2014, 02:08:32 PM
ส่ง รายงานเดือน เมย.57 อ.นาตาล คะ โดย aoy (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
เมษายน 23, 2014, 02:06:30 PM
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ โดย nantha ( ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง)
เมษายน 23, 2014, 02:00:50 PM
รายงานตัวชี้วัดส่งเสริมไตรมาส2 ปี 57 อ.โพธิ์ไทร โดย jo (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
เมษายน 23, 2014, 01:42:22 PM
หนังสือเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ โดย ssj08 (รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง)
เมษายน 23, 2014, 01:32:19 PM
ขอส่งรายงานตามไตรมาส 2/2557 สสอ.สว่างวีระวงศ์ ค่ะ โดย sunyun (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
เมษายน 23, 2014, 01:25:46 PM
ขอความร่วมมือตรวจสอบฟอร์มาลิน โดย ssj08 (รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง)
เมษายน 23, 2014, 01:04:04 PM
ขอความร่วมมือตรวจสอบฟอร์มาลิน โดย ssj08 (รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety)
เมษายน 23, 2014, 01:02:24 PM
รพ.ดอนมดแดงส่งรายงานอนุมัติจ่าย เดือน ม.ค. 57 โดย nudeedee (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
เมษายน 23, 2014, 11:33:41 AM
รายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยรายไตรมาศ 1,2 รพร.เดชอุดม โดย thanadon (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
เมษายน 23, 2014, 11:32:22 AM
รพ.ดอนมดแดงส่งรายงานนค1.เดือน มี.ค.57 โดย nudeedee (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
เมษายน 23, 2014, 11:32:21 AM
ส่งสมุนไพร ไตรมาส1,2 อ.เมืองค่ะ โดย piag (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
เมษายน 23, 2014, 11:30:02 AM
สรุปแพทย์แผนไทยรายไตรมาส 1,2 อ.เมือง โดย piag (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
เมษายน 23, 2014, 11:11:25 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

43862 กระทู้ ใน 35132 หัวข้อ โดย 3350 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ninestep
กระทู้ล่าสุด: "รายงาน cfo ตระการพืชผล เ..." ( เมษายน 23, 2014, 11:50:15 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

55 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 85. ออนไลน์มากที่สุด: 163 (มิถุนายน 17, 2013, 10:03:32 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th