Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

215 กระทู้
211 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย bameess
ใน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2014, 03:25:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

210 กระทู้
160 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการป...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2014, 02:20:56 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1258 กระทู้
79 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย datacenter
ใน ส่งรายงาน 504 505 เดือนก...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2014, 07:45:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

505 กระทู้
455 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน การขอย้ายข้ามจังหวัด
เมื่อ สิงหาคม 07, 2014, 01:12:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

301 กระทู้
289 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วรัญญา
ใน รายงานควบคุมภายในรอบ 9 เ...
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2014, 10:49:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

5440 กระทู้
5394 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หมูตรี
ใน CFO เดือน ก.ค 57 รพ.สิ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:50:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

277 กระทู้
270 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lak
ใน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมปร...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:17:01 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

25 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงาน EPI เดือนมิ.ย....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 10:53:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

846 กระทู้
736 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.เขื่องใน
ใน รายงานEPI1,2เขื่องในกรกฏ...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 10:01:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

279 กระทู้
166 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อู๋น้อย
ใน รายงาน506กุดข้าวปุ้น20สค...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 09:21:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

10101 กระทู้
5045 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pornsuda
ใน 506 ตระการ 21 สค.57
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:41:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

335 กระทู้
315 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. กรกฎาคม 255...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2014, 09:25:47 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

311 กระทู้
279 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม เดือน ก.ค. 5...
เมื่อ สิงหาคม 06, 2014, 01:31:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

380 กระทู้
373 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moojib
ใน รายงาน19สาเหตุ เดือน กรก...
เมื่อ สิงหาคม 09, 2014, 03:35:44 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1331 กระทู้
1239 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย niyomsak
ใน รายงานเวชภัณฑ์ สสอ.โพธิ์...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:57:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1030 กระทู้
1025 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tu_2014
ใน รายงานสารปนเปื้อนเดือนสิ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:14:16 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

925 กระทู้
874 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุรีวัลย์
ใน รูปตรวจสถานพยาบาล คลินิก...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 01:57:17 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1936 กระทู้
1548 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Chuttima
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ อบ ...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2014, 02:50:55 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2561 กระทู้
1967 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Roumtham
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:42:21 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3242 กระทู้
2982 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasi
ใน รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิง...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:09:00 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2469 กระทู้
2140 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sineenis
ใน ส่งรายงาน ท02 อำเภอเหล่า...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2014, 07:50:41 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

664 กระทู้
642 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nudeedee
ใน รพ.ดอนมดแดงส่งรายงาน นค....
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 02:47:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

84 กระทู้
75 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน ค่าว่าง P2-3 เดือนสิงหาค...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 10:45:23 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

210 กระทู้
209 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jariya supansai
ใน ส่งแบบประเมิน พบ.ยส. อ.เ...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 03:33:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

137 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่อ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2014, 02:32:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

736 กระทู้
734 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namyuen
ใน ส่งรายงานฝ่ายการแพทย์และ...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2014, 04:05:49 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3134 กระทู้
3086 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย duangcheewan
ใน ส่ง ยืนยันรายชื่อหมอพื้น...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:04:12 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

619 กระทู้
357 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน Re: ส่งข้อมูลCHCA รพ.สำโ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2014, 04:00:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

112 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สนธยา การะเกษ
ใน ที่ อบ 0032.011/า 2608 ข...
เมื่อ เมษายน 25, 2014, 10:18:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

78 กระทู้
49 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rattikon
ใน ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติ...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2014, 01:18:08 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

584 กระทู้
568 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน Re: ส่งรายชื่ออบรมรุ่น 3...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2014, 01:17:27 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

13 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mummum
ใน Re: เงื่อนไขการออกจากราช...
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 09:43:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

184 กระทู้
171 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lak
ใน ส่งรายชื่ออบรมจริยธรรมสั...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2014, 03:14:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ ...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 12:59:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 03:49:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

119 กระทู้
116 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน อ.เขื่องในส่งรายงาน อสม....
เมื่อ สิงหาคม 19, 2014, 10:37:58 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พีรวัส
ใน แบบสำรวจด้านอนามัยสิ่งแว...
เมื่อ สิงหาคม 06, 2014, 05:13:11 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

197 กระทู้
189 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน งานวิจัยโซน ๑
เมื่อ สิงหาคม 05, 2014, 06:13:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5032 กระทู้
4907 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pon
ใน รพ.สต.คำนกเปล้าส่งรายงาน...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:35:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

717 กระทู้
654 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประเสริฐ สุระพล
ใน ให้พี่สัน
เมื่อ มิถุนายน 18, 2014, 10:16:28 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

236 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daun
ใน Re: รวมกันโกง รพ.สต.
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 10:57:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

CFO เดือน ก.ค 57 รพ.สิรินธร โดย หมูตรี (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:50:56 PM
506 ตระการ 21 สค.57 โดย pornsuda ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:41:38 PM
cfo ต.ค.56 ถึง ก.ค.57 รพ.น้ำยืน โดย maneewan (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:33:56 PM
รายงาน CFO ศรีเมืองใหม่ กรกฎาคม 2557 โดย kittiya (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:32:57 PM
ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:21:48 PM
รง 506 อ.เขื่องใน วันที่ 21 สิงหาคม 2557 _5443_5575 โดย phanitchakorn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:13:01 PM
รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการงาน ANC อำเภอเขื่องใน โดย sasi (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 01:09:00 PM
รายงานเวชภัณฑ์ สสอ.โพธิ์ไทร ตค.-ก.ค.57 โดย niyomsak (รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์)
วันนี้ เวลา 12:57:02 PM
อำเภอเดชอุมส่งรายงาน 506 _weekly33_02 ปี 57 โดย Pongrawee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:55:25 PM
ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์สสอ.เขื่องใน ก.ค.57 โดย sasi (รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์)
วันนี้ เวลา 12:41:38 PM
ส่งรายงาน506รพ.ทุ่งศรีอุดมเลขที่ 884-910/ 21 ส.ค.57 โดย อนุชา แสงหิรัญ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:21:24 PM
ส่งรายงาน 506 (3719-3901) wk32รพ.ศรีเมืองใหม่ โดย parinya_sab ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:01:53 AM
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 18 ก.ย. 57 รพ.วารินชำราบ โดย Roumtham (รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ)
วันนี้ เวลา 10:42:21 AM
เขมราฐส่ง 506/57(3567-3718)+E8(20กค.-19สค.57) โดย manit ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:32:30 AM
ตาราง FAI ฝากให้รพ.เขมราฐคะ โดย narasiri (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 10:27:52 AM
รายงานสารปนเปื้อนเดือนสิงหาคม 2557 สสอ.กุดข้าวปุ้น โดย tu_2014 (รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety)
วันนี้ เวลา 10:14:16 AM
ส่ง 506 สสอ/รพช.โขงเจียม โดย SornJung ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 09:45:53 AM
ส่งรายงาน GL เดือน กรกฎาคม 57 สสอ.เดชอุดม โดย อุดร (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 09:40:59 AM
รพ.สต.คำนกเปล้าส่งรายงาน506 ให้สสอ.สว่างฯ โดย pon (โซน3)
วันนี้ เวลา 09:35:21 AM
ส่ง ยืนยันรายชื่อหมอพื้นบ้าน สสอ.เขื่องใน โดย duangcheewan (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 09:04:12 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

47699 กระทู้ ใน 38107 หัวข้อ โดย 3351 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: กัณติกา
กระทู้ล่าสุด: "CFO เดือน ก.ค 57 รพ.สิ..." ( วันนี้ เวลา 01:50:56 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

75 บุคคลทั่วไป, 4 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
nongpuy, น้ำเย็น, arun, นายเพชร เดชะคำภู

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 139. ออนไลน์มากที่สุด: 163 (มิถุนายน 17, 2013, 10:03:32 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th