Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

296 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การ...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2015, 01:13:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

225 กระทู้
175 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2015, 05:32:52 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1460 กระทู้
177 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moderndog007
ใน รายงาน 20 อันดับโรค โรงพ...
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2015, 12:48:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

541 กระทู้
489 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waruneesrithap
ใน รายงาน วันกิจกรรม ขรก.พ...
เมื่อ เมษายน 03, 2015, 07:36:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

314 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน รายชื่อเข้าอบรม สสอ.ทุ่ง...
เมื่อ เมษายน 20, 2015, 12:38:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7109 กระทู้
7061 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล
ใน วิทยุแจ้ง02 50พรรษา,ตาลส...
เมื่อ มิถุนายน 30, 2015, 10:05:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

299 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นุจรินทร์ ก่อบุญ
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบร...
เมื่อ เมษายน 23, 2015, 11:30:59 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

27 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ส่งรายงาน EPI ประจำเดือน...
เมื่อ มีนาคม 05, 2015, 01:55:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

925 กระทู้
810 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐณิชา
ใน ส่งรายงานHI,CI หมู่บ้านเ...
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2015, 03:07:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

368 กระทู้
208 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อู๋น้อย
ใน รายงาน506กุดข้าวปุ้น27มิ...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2015, 05:58:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

14799 กระทู้
7378 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: ส่งรายงาน506 รพวาริน...
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2015, 02:58:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

363 กระทู้
342 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วิภรณ์รัตน์ สุวรรณโกฏ
ใน ส่งรายงานaidsoi 1มิ.ย.58...
เมื่อ มิถุนายน 30, 2015, 09:52:23 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

284 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน ตัวอย่าง SQL สำหรับ ncds...
เมื่อ มีนาคม 17, 2015, 08:51:30 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

462 กระทู้
455 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย katou
ใน รายงาน 19 สาเหตุ มิถุนาย...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2015, 08:59:32 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1577 กระทู้
1485 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasi
ใน ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2015, 10:05:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1109 กระทู้
1104 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน สสอ.สำโรงส่งรายงานสารปนเ...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2015, 11:57:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

993 กระทู้
937 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kumpan
ใน รายงานคบส.2 เหล่าเสือโก้...
เมื่อ มิถุนายน 30, 2015, 02:00:51 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: jawjom

2071 กระทู้
1681 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jawjom
ใน การประเมินผลการปฏิบัติงา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2015, 10:49:07 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2646 กระทู้
2043 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jum
ใน คลิปวีดีโอ FCT สสอ.เขมรา...
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2015, 09:24:35 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3372 กระทู้
3103 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Trittamon
ใน เรื่องการรณรงค์คัดกรองพั...
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2015, 03:47:01 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2639 กระทู้
2287 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ratchanee
ใน Re: ส่งรายงานkpi เดือนมิ...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2015, 10:04:41 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

872 กระทู้
849 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้ำเย็น
ใน CFO รพ.สว่างวีระวงศ์ (ต....
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2015, 03:14:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

112 กระทู้
103 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย งานประกันสุขภาพ
ใน ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2015, 09:09:35 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

215 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ส่ง ราย...
เมื่อ มีนาคม 30, 2015, 08:53:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

138 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายชื่ออบรมการ...
เมื่อ มกราคม 16, 2015, 07:38:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

743 กระทู้
741 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ขอส่งรายงานประเมิน IQ อำ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2015, 07:40:09 AM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3797 กระทู้
3742 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jinda
ใน รายงานตามตัวชี้วัด ไตรมา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2015, 07:42:11 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

638 กระทู้
369 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supannasa
ใน รายงานมะเร็งเต้านม เม.ย....
เมื่อ มิถุนายน 29, 2015, 11:56:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

78 กระทู้
57 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน Re: ส่งรายงาน DM HT เดือ...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2015, 08:52:00 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

598 กระทู้
579 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน แก้ไขคำผิด เรียงความ ประ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2015, 05:47:01 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

211 กระทู้
197 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ett
ใน แบบตอบรับการเข้าร่วมประช...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2015, 01:17:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

180 กระทู้
177 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noovi
ใน ส่งรายงาน อสม.ลดเสี่ยงเบ...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2015, 05:12:00 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

175 กระทู้
120 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สนธยา การะเกษ
ใน เอกสารประกอบคำบรรยาย การ...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2015, 09:57:16 AM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5533 กระทู้
5406 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noei
ใน ส่ง GL ให้น้องติ๊บ โคกสม...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2015, 02:33:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

724 กระทู้
661 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jomjam
ใน เชิญประชุมจัดทำบัญชีต้นท...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2014, 02:29:15 PM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

เรื่องการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก 42 เดือน โดย Trittamon (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
กรกฎาคม 02, 2015, 03:47:01 PM
ส่งรายงานHI,CI หมู่บ้านเสี่ยง สสอ.สว่างฯ โดย ณัฐณิชา (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
กรกฎาคม 02, 2015, 03:07:23 PM
Re: ส่งรายงาน506 รพวารินชำราบเลขที่ 3612-3855/29/06/2558 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:58:54 PM
Re: สสอ.นาเยีย ส่งรายงาน 506 ครับ โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:58:39 PM
Re: 506 รพช.พิบูลมังสาหาร 29 มิ.ย.58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:58:29 PM
Re: รง 506 ตระการ ณ 29 มิ.ย 58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:58:17 PM
Re: เขมราฐส่ง 506/58(2710-2761)+ส.25 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:58:04 PM
Re: รายงาน506กุดข้าวปุ้น27มิย58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:57:49 PM
Re: อำเภอโพธิ์ไทร ส่งรายงาน 506 29 มิย 58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:57:37 PM
Re: รง 506 อ.เขื่องใน วันที่ 29 มิถุนายน 2558_4140_4261 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:57:26 PM
Re: 506 สสอ.น้ำยืน โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:57:13 PM
Re: ตาลสุมส่งรง.506สัปดาห์ที่ 26 (28 มิ.ย.-4 ก.ค.58)ครั้งที่ 1 E0ที่ 1146-1169 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:57:00 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 26 มิย 58 ค่ะ โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:56:48 PM
Re: ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:56:35 PM
Re: อำเภอเดชอุดมส่งรายงาน506 สัปดาห์ที่ 25_03_26_01 ปี 2558 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:56:19 PM
Re: ส่งรายงาน 506 อำเภอศรีเมืองใหม่ wks 25 (2216-2261) โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:56:05 PM
Re: รพ.สปส.ส่งรายงาน506 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:55:50 PM
Re: ส่งรายงาน506รพ.โขงเจียม+รพ.สต.26-06-58-28-06-58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:55:37 PM
Re: ส่งรายงาน 506เหล่าเสือโก้ก 25-29 มิย.58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:55:22 PM
Re: รพ.๕๐ พรรษาฯ ส่ง 506 (A0158_5442_5624_50pansa) โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 02, 2015, 02:55:08 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

57383 กระทู้ ใน 45148 หัวข้อ โดย 3359 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: phunsuk Toommanee
กระทู้ล่าสุด: "เรื่องการรณรงค์คัดกรองพั..." ( กรกฎาคม 02, 2015, 03:47:01 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 16. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th