Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3403  •  กระทู้: 65533  •  หัวข้อ: 50138
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

203 กระทู้
84 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน รับสมัครพนักงานราชการ ตำ...
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2016, 07:59:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

345 กระทู้
341 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน สอบราคาเช่าเครื่องอ่านแล...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 10:16:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

268 กระทู้
216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน รับสมัครพนักงานราชการ ตำ...
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2016, 07:58:37 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1500 กระทู้
171 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pong
ใน แบบฟอร์มรายงานงบ PPA PP...
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2016, 01:16:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

558 กระทู้
506 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน คู่มือการลงทะเบียนขอรับบ...
เมื่อ พฤษภาคม 21, 2016, 03:00:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

329 กระทู้
317 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ett
ใน ส่งรายชื่อคณะกรรมการทำลา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2016, 02:39:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7281 กระทู้
7253 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย fonnoi
ใน รายงาน 407 ณ เดือน กพ.59...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2016, 02:35:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

307 กระทู้
300 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jit
ใน สสอ.น้ำยืนขอส่งรายงานกิจ...
เมื่อ เมษายน 07, 2016, 03:20:29 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

691 กระทู้
589 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน DHF-analysis-อ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2016, 01:49:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

505 กระทู้
296 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: สถานการณ์ไข้เลือดออก...
เมื่อ พฤษภาคม 29, 2016, 07:18:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

20790 กระทู้
10386 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pollachet
ใน ส่งรายงาน506 รพวารินชำรา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 07:07:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

388 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2016, 03:34:04 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

526 กระทู้
519 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย num
ใน รายงาน19สาเหตุงานอุบัติเ...
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2016, 08:57:44 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1828 กระทู้
1732 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน รายงานบริหารเวชภัณฑ์ สนง...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2016, 12:25:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1176 กระทู้
1170 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ป...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2016, 09:14:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1116 กระทู้
1049 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ป...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2016, 09:17:48 AM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2136 กระทู้
1746 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กิรดา อุนาวรรณ์
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ ว 3...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2016, 11:02:20 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2691 กระทู้
2081 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย peunthong.k
ใน แจ้งรายชื่อโฆษก สสอ.เหล่...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2016, 09:25:41 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3560 กระทู้
3246 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สิทธิศักดิ์
ใน แบบประเมินวัดส่งเสริมสุข...
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2016, 02:23:37 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2739 กระทู้
2366 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งแบบประเมินตนเอ...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2016, 01:16:47 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1000 กระทู้
977 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ning_sr
ใน CFO เม.ย.59 รพ.สำโรง
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2016, 10:44:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

121 กระทู้
112 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน แจ้งอนุมัติแผนการเงินการ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 02:17:40 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

216 กระทู้
215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2015, 12:08:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4034 กระทู้
3978 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2016, 10:38:09 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

110 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supannasa
ใน รายงานบุหรี่สุรา กุดข้าว...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2016, 10:15:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

113 กระทู้
64 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

131 กระทู้
109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน แบบประเมินคลินิกชะลอไตเส...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2016, 11:11:33 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

602 กระทู้
583 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน ขอส่งรายชื่อข้าราชการเป็...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2015, 08:41:47 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

231 กระทู้
228 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน รง.เดือน อสม. สสอ.ม่วงสา...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2016, 11:21:21 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

253 กระทู้
183 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ญาณินท์
ใน รายงานข้อมูลผลการเฝ้าระว...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2016, 02:31:14 PM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5912 กระทู้
5784 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน ส่งแพทย์แผนไทย บุ่งมะแลง
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2016, 03:35:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งรายงาน506 รพวารินชำราบเลขที่ 5416-5582/20160601 โดย pollachet ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 07:07:31 AM
แบบประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อม 2559 โดย alisa (รับ/ส่งข้อมูล..DM HT)
พฤษภาคม 31, 2016, 11:11:33 PM
ส่งแพทย์แผนไทย บุ่งมะแลง โดย k1 (โซน3)
พฤษภาคม 31, 2016, 03:35:14 PM
รายงาน 506 รพ.ม่วงสามสิบค่ะ(30/5/59) โดย Tida ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤษภาคม 31, 2016, 03:30:35 PM
ส่งรายงานวัคซีน พฤษภาคม 59 โดย k1 (โซน3)
พฤษภาคม 31, 2016, 03:28:42 PM
๋HI CI บุ่งมะแลง โดย k1 (โซน3)
พฤษภาคม 31, 2016, 03:19:03 PM
เบิกวัคซีนบุ่งมะแลง โดย k1 (โซน3)
พฤษภาคม 31, 2016, 03:02:22 PM
รายงาน 407 ณ เดือน กพ.59 , มีค.59 , เมย.59 รพ.นาเยีย โดย fonnoi (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤษภาคม 31, 2016, 02:35:41 PM
รายงานข้อมูลผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม_สสอ.ม่วงสามสิบ โดย ญาณินท์ (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
พฤษภาคม 31, 2016, 02:31:14 PM
สิรินธรส่งแบบประเมินตนเองงานทันตฯ โดย wattana (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
พฤษภาคม 31, 2016, 01:16:47 PM
รายงานบริหารเวชภัณฑ์ สนง.สสอ.โขงเจียม (รวม ๓ ไตรมาส) โดย สสอ.โขงเจียม (รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์)
พฤษภาคม 31, 2016, 12:25:56 PM
รพ.สิรินธร ส่งรง.506 สป.ที่ 21 วันที่ 31 พค 59 โดย suwatpimpabud ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤษภาคม 31, 2016, 11:20:31 AM
ส่งรายงานตรวจน้ำและน้ำแข็ง สสอ.เขื่องใน ใหม่ โดย charoenchai (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
พฤษภาคม 31, 2016, 11:11:34 AM
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สสอ.เขื่องใน โดย charoenchai (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
พฤษภาคม 31, 2016, 11:04:42 AM
ข้อมูล พตส.สสอ.ทุ่งศรีอุดม โดย lak (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤษภาคม 31, 2016, 11:03:13 AM
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม สสอ.ดอนมดแดง โดย นายเพชร เดชะคำภู (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
พฤษภาคม 31, 2016, 10:38:09 AM
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุน โดย [6Kik8y, (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
พฤษภาคม 31, 2016, 10:14:40 AM
รายงานผลการตรวจเฝ้าระวังน้ำดื่มน้ำแข็ง(SI2) สนง.สสอ.โขงเจียม(เพิ่มเติม) โดย สสอ.โขงเจียม (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
พฤษภาคม 31, 2016, 09:29:19 AM
ข้อมูลประมาณการค่าตอบแทนกำลังคน พตส. (พ.ค.59-ก.ย.59) สสอ.ม่วงสามสิบ โดย theerawat (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤษภาคม 31, 2016, 09:07:36 AM
ส่งรายงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม นำ้แข็งบริโภค ทุ่งศรีอุดม เพิ่มเติมคะ โดย jiraporn11 (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
พฤษภาคม 31, 2016, 08:47:51 AM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 15. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th