Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

290 กระทู้
286 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม
ใน ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์งาน...
เมื่อ มีนาคม 27, 2015, 05:51:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

217 กระทู้
167 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน...
เมื่อ มีนาคม 20, 2015, 01:29:27 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1414 กระทู้
158 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง
ใน ส่ง one page service pla...
เมื่อ มีนาคม 26, 2015, 11:31:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

540 กระทู้
488 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ขอส่งข้อมูล...
เมื่อ มีนาคม 27, 2015, 08:52:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

313 กระทู้
301 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่งรายชื่อ ...
เมื่อ ธันวาคม 17, 2014, 03:07:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

6744 กระทู้
6696 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kwanruean Thavorn
ใน 407 รพ.เขมราฐ 26 มีนาคม ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:00:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

291 กระทู้
284 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jit
ใน สสอ.น้ำยืนขอส่งข้อมูลราย...
เมื่อ มีนาคม 09, 2015, 11:29:07 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

27 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ส่งรายงาน EPI ประจำเดือน...
เมื่อ มีนาคม 05, 2015, 01:55:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

868 กระทู้
754 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย epi_ubon
ใน ข้อมูลเด็กต่างชาติอายุ 0...
เมื่อ มีนาคม 27, 2015, 10:47:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

331 กระทู้
192 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อู๋น้อย
ใน รายงาน506กุดข้าวปุ้น30มี...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:19:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

13346 กระทู้
6654 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: ส่งรายงาน 506_สสอ.สว...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:48:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

353 กระทู้
333 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย epi_ubon
ใน ข้อมูล เอดส์ เดชอุดม
เมื่อ มีนาคม 19, 2015, 07:01:19 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

323 กระทู้
291 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ มีนาคม 10, 2015, 12:32:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

284 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน ตัวอย่าง SQL สำหรับ ncds...
เมื่อ มีนาคม 17, 2015, 08:51:30 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

439 กระทู้
432 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Roumtham
ใน ส่งรายงาน 19 สาเหตุ เดือ...
เมื่อ มีนาคม 11, 2015, 08:58:28 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1496 กระทู้
1404 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย puru
ใน ขอส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ...
เมื่อ มีนาคม 20, 2015, 09:00:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1090 กระทู้
1085 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supannasa
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อน กุด...
เมื่อ มีนาคม 25, 2015, 01:27:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

975 กระทู้
919 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน คำขอเปิดคลินิกการพยาบาลแ...
เมื่อ มีนาคม 24, 2015, 01:51:53 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

2029 กระทู้
1639 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กลุ่มงานพัฒนา
ใน ตารางวิเคราะห์ข้อมูลและข...
เมื่อ มีนาคม 27, 2015, 07:32:24 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2637 กระทู้
2034 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neng_hss
ใน Re: ตารางการมอบหมายงาน F...
เมื่อ มีนาคม 19, 2015, 01:00:34 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3359 กระทู้
3091 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pollachet
ใน แบบประเมินมาตรฐานงานอนาม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:48:09 AM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2594 กระทู้
2252 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อารยา สง่าเขียว
ใน ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุน...
เมื่อ มีนาคม 29, 2015, 05:57:43 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

760 กระทู้
737 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย koy
ใน cfo รพ.วารินชำราบ ก.พ.58
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:35:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

100 กระทู้
91 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภิณญ์ญากาญจน์
ใน cfo รพ.เขื่องใน ก.พ.58
เมื่อ มีนาคม 29, 2015, 08:12:28 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

215 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ส่ง ราย...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:53:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

138 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายชื่ออบรมการ...
เมื่อ มกราคม 16, 2015, 07:38:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

743 กระทู้
741 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ขอส่งรายงานประเมิน IQ อำ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2015, 07:40:09 AM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3632 กระทู้
3578 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poui-k-me
ใน ส่งข้อมูลความต้องการใช้ย...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:00:39 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

627 กระทู้
365 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน รพ สำโรงส่งข้อมูลผู้ป่วย...
เมื่อ มีนาคม 25, 2015, 09:29:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

86 กระทู้
55 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rattikon
ใน รายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรร...
เมื่อ มีนาคม 25, 2015, 11:37:28 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

593 กระทู้
574 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน ส่งหนังสือและรายชื่อผู้ป...
เมื่อ มกราคม 19, 2015, 12:26:04 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

197 กระทู้
183 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย theerawat
ใน Onepage คณะที่ 3 การบริห...
เมื่อ มีนาคม 05, 2015, 10:34:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

159 กระทู้
156 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุชา
ใน ส่งรายงานKPIมี.ค.58 กองท...
เมื่อ มีนาคม 26, 2015, 08:20:15 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

160 กระทู้
107 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wasan
ใน ข้อมูลอาชีวอนามัย อ.บุณฑ...
เมื่อ มีนาคม 25, 2015, 10:03:51 AM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

209 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย teerayuth
ใน อสม.ดีเด่น อ.เหล่าเสือโก...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 12:02:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5409 กระทู้
5283 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิง ส่ง 506 ให...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:44:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

724 กระทู้
661 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jomjam
ใน เชิญประชุมจัดทำบัญชีต้นท...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2014, 02:29:15 PM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: ส่งรายงาน 506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:48:19 PM
Re: รง 506 อ.เขื่องใน วันที่ 30 มีนาคม 2558 _2014_2100 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:47:57 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 30 มีค 58 ค่ะ โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:47:43 PM
Re: รพ.สปส.ส่งรายงาน506 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:47:26 PM
Re: รายงาน 506 รพ.ม่วงสามสิบค่ะ (26-30/3/58) โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:47:02 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.นาเยีย ณ วันที่ 30 มีค 58 (A2958_127_130) โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:46:47 PM
รพ.สปส.ส่งรายงาน506 โดย jinkarn622 ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:16:12 PM
407 รพ.เขมราฐ 26 มีนาคม 2558 โดย Kwanruean Thavorn (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 02:00:15 PM
cfo รพ.วารินชำราบ ก.พ.58 โดย koy (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 01:35:24 PM
ส่งข้อมูลความต้องการใช้ยา รพ.บุณฑริก โดย poui-k-me (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 01:00:39 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 30 มีค 58 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:38:49 PM
รง 506 อ.เขื่องใน วันที่ 30 มีนาคม 2558 _2014_2100 โดย phanitchakorn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:33:35 PM
407 ณ 26 มีค.58 โดย วรัญญา (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 12:26:06 PM
ส่งรายงาน 506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:21:26 PM
รายงาน 506 รพ.ม่วงสามสิบค่ะ (26-30/3/58) โดย Tida ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:18:06 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.นาเยีย ณ วันที่ 30 มีค 58 (A2958_127_130) โดย sontaya ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:17:04 PM
ส่งข้อมูลความต้องการใช้ยาสมุนไพร ร.พศรีเมืองใหม่ โดย สุรีเนตร (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 12:11:08 PM
Re: ส่งรายงาน 506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:04:46 PM
Re: ส่ง รง.506 อ.สำโรง โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:03:56 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.เมือง ให้พี่ผู้กองตุ๋ม ครับ โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:03:25 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

54665 กระทู้ ใน 43221 หัวข้อ โดย 3359 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: phunsuk Toommanee
กระทู้ล่าสุด: "Re: ส่งรายงาน 506_สสอ.สว..." ( วันนี้ เวลา 02:48:19 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

116 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
kprapon

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 159. ออนไลน์มากที่สุด: 178 (พฤศจิกายน 06, 2014, 10:08:46 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th