Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

211 กระทู้
207 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย bameess
ใน ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา...
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2014, 07:14:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
153 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส...
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2014, 04:53:24 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1229 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pong
ใน นโยบาย สสจ.อุบล ปี 58
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2014, 01:21:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

503 กระทู้
454 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน สอบถามเร่องของพนักงานราช...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 10:50:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jit
ใน สสอ.น้ำยืน ส่งสำเนาบัตร ...
เมื่อ กรกฎาคม 29, 2013, 09:32:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

300 กระทู้
288 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วรัญญา
ใน แบบประเมิณควบคุมภายในบุณ...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 08:20:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

5273 กระทู้
5229 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย BB
ใน CFO รพ.นาตาล ตค-มิย.57(ใ...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 09:09:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

275 กระทู้
268 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suwitchai
ใน ประมาณการค่าสาธารณูปโภค ...
เมื่อ มีนาคม 03, 2014, 04:01:04 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

25 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงาน EPI เดือนมิ.ย....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 10:53:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

832 กระทู้
722 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้องนุช วัจนะ
ใน ส่งรายงาน EPI สสอ.น้ำขุ่...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 04:03:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

273 กระทู้
161 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noppornsangngam
ใน ส่งรายงาน 506 ตาลสุม สัป...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2014, 08:55:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

9691 กระทู้
4850 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noppornsangngam
ใน ส่งรายงาน 506 ตาลสุม สัป...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 09:24:11 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

332 กระทู้
312 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. มิถุนายน 25...
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2014, 11:51:04 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

309 กระทู้
277 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 21 แฟ้ม เดือน มิ.ย.5...
เมื่อ กรกฎาคม 08, 2014, 02:15:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

372 กระทู้
365 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย num
ใน รายงานอุบัติเหตุ 19 สาเห...
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2014, 01:02:26 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1296 กระทู้
1204 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน รายงานเวชภัณฑ์ปีงบ57 มิ....
เมื่อ กรกฎาคม 16, 2014, 01:16:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1018 กระทู้
1013 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mam
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อนเดือ...
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2014, 03:34:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

915 กระทู้
864 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasi
ใน รูป 13 คบส.เขื่องใน
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 10:17:42 AM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1930 กระทู้
1542 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ว5173
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2014, 09:07:54 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2542 กระทู้
1949 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน แบบสำรวจการให้บริการ ปชช...
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2014, 09:42:52 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3204 กระทู้
2949 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Trittamon
ใน ไฟล์ประชุมพัฒนาโรงเรียนส...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 02:37:06 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2434 กระทู้
2108 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อารยา สง่าเขียว
ใน ท.04 งวดที่ 1 รพศ.
เมื่อ กรกฎาคม 16, 2014, 10:44:36 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

634 กระทู้
612 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธุรการ รพ.สำโรง
ใน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 03:01:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

80 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน ค่าว่าง ณ 20 กค 57 งวดที...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2014, 02:54:10 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

208 กระทู้
207 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ ส่งแบบ...
เมื่อ กรกฎาคม 08, 2014, 10:08:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

135 กระทู้
133 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ข.ขวด
ใน แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เ...
เมื่อ พฤษภาคม 20, 2014, 01:45:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

735 กระทู้
733 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namyuen
ใน ส่งรายงานฝ่ายการแพทย์และ...
เมื่อ กรกฎาคม 16, 2014, 04:33:03 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3065 กระทู้
3018 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กำแหง สมสุข
ใน คู่มือการลงข้อมูลใน JHCI...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 11:16:06 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

619 กระทู้
357 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน Re: ส่งข้อมูลCHCA รพ.สำโ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2014, 04:00:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

112 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สนธยา การะเกษ
ใน ที่ อบ 0032.011/า 2608 ข...
เมื่อ เมษายน 25, 2014, 10:18:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

74 กระทู้
45 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย joy
ใน รายงาน DM/HT เดือนมิถุนา...
เมื่อ กรกฎาคม 17, 2014, 08:14:50 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

584 กระทู้
568 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน Re: ส่งรายชื่ออบรมรุ่น 3...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2014, 01:17:27 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

13 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mummum
ใน Re: เงื่อนไขการออกจากราช...
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 09:43:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

165 กระทู้
153 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย theerawat
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประ...
เมื่อ มกราคม 13, 2014, 03:00:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 03:49:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

100 กระทู้
97 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน หมู่บ้านจัดการสุขภาพเขื่...
เมื่อ กรกฎาคม 16, 2014, 08:17:14 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.p
ใน ข้อมูลการกำจัดมูลฝอยในพื...
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2014, 06:03:23 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

196 กระทู้
188 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประเสริฐ สุระพล
ใน ให้พี่วุ้น
เมื่อ พฤษภาคม 15, 2014, 08:23:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

4988 กระทู้
4863 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน 506คำโพธิ์
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 09:02:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

717 กระทู้
654 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประเสริฐ สุระพล
ใน ให้พี่สัน
เมื่อ มิถุนายน 18, 2014, 10:16:28 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

236 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daun
ใน Re: รวมกันโกง รพ.สต.
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 10:57:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

CFO รพ.นาตาล ตค-มิย.57(ใหม่) โดย BB (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2014, 09:09:14 PM
แบบประเมิณควบคุมภายในบุณฑริก โดย วรัญญา (รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)
กรกฎาคม 22, 2014, 08:20:15 PM
แบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายใน ทุ่งศรีอุดมค่ะ โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม (รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)
กรกฎาคม 22, 2014, 07:59:01 PM
CFO 50พรรษา มิย.57(รวมลูกข่าย) โดย โม (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2014, 06:30:39 PM
CFO มิ.ย.57 รพ.สำโรงใหม่ โดย ning_sr (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2014, 04:30:59 PM
ควบคุมภายในรอบ9เดือน รพ.ทุ่งศรีอุดม โดย prapaporn w. (รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)
กรกฎาคม 22, 2014, 04:07:28 PM
ส่งรายงาน EPI สสอ.น้ำขุ่น เดือนมิถุนายน 57ใหม่ โดย น้องนุช วัจนะ (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
กรกฎาคม 22, 2014, 04:03:52 PM
CFO รพ.นาตาล ตค-มิย.57 โดย BB (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2014, 03:35:06 PM
วัคซีน dT ในกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี อำเภอเขมราฐ โดย ปิยทัศน์ เหลา (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
กรกฎาคม 22, 2014, 03:32:49 PM
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รพ.สำโรง โดย ธุรการ รพ.สำโรง (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
กรกฎาคม 22, 2014, 03:01:15 PM
CFO มิ.ย.57 รพ.น้ำยืน โดย maneewan (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2014, 02:39:56 PM
ไฟล์ประชุมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร วันที่ 18 ก.ค. 57 (อ.สิรภัทร์) โดย Trittamon (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
กรกฎาคม 22, 2014, 02:37:06 PM
ไฟล์ประชุมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร วันที่ 18 ก.ค. 57 โดย Trittamon (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
กรกฎาคม 22, 2014, 02:34:57 PM
รายงานการตรวจคัดกรองไทรอยด์ในทารกแรกเกิด เดือน พ.ค.57,มิ.ย.57 (รพร.เดชอุดม) โดย oratai (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
กรกฎาคม 22, 2014, 01:28:27 PM
CFOกุดข้าวปุ้น มิย.57 โดย pitsa (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2014, 01:24:48 PM
แบบสอบถามค่าตอบแทน รพ.ศรีเมืองใหม่ ส่งใหม่คะ โดย narasiri (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2014, 11:29:38 AM
คู่มือการลงข้อมูลใน JHCIS โดย กำแหง สมสุข (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
กรกฎาคม 22, 2014, 11:16:06 AM
แบบสอบถามค่าตอบแทนรพ.สำโรงแก้ไขตารางที่4 โดย ning_sr (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2014, 10:50:54 AM
รูป 13 คบส.เขื่องใน โดย sasi (รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง)
กรกฎาคม 22, 2014, 10:17:42 AM
รูป 12 คบส.เขื่องใน โดย sasi (รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง)
กรกฎาคม 22, 2014, 10:00:31 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

46689 กระทู้ ใน 37343 หัวข้อ โดย 3352 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: กัณติกา
กระทู้ล่าสุด: "CFO รพ.นาตาล ตค-มิย.57(ใ..." ( กรกฎาคม 22, 2014, 09:09:14 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

76 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 86. ออนไลน์มากที่สุด: 163 (มิถุนายน 17, 2013, 10:03:32 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th