Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3392  •  กระทู้: 64962  •  หัวข้อ: 49748
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

345 กระทู้
341 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน สอบราคาเช่าเครื่องอ่านแล...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 10:16:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

266 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน ส่ง งาน พี่เนย สสอ สว่าง...
เมื่อ มีนาคม 14, 2016, 03:40:29 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1532 กระทู้
193 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง
ใน Re: ส่งรายงาน 504 505 แล...
เมื่อ เมษายน 27, 2016, 11:15:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

557 กระทู้
505 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน เครื่องหมายอินทรนู
เมื่อ มีนาคม 25, 2016, 10:25:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

329 กระทู้
317 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ett
ใน ส่งรายชื่อคณะกรรมการทำลา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2016, 02:39:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7222 กระทู้
7194 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.p
ใน รายงานงบทดลอง สสอ สิรินธ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2016, 03:14:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

307 กระทู้
300 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jit
ใน สสอ.น้ำยืนขอส่งรายงานกิจ...
เมื่อ เมษายน 07, 2016, 03:20:29 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

676 กระทู้
574 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน DHF-analysis-อ.เขื่องใน ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:09:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

496 กระทู้
289 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก...
เมื่อ เมษายน 29, 2016, 09:39:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

20402 กระทู้
10182 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน Re: ส่งรายงาน506_สสอ.สว่...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:58:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

388 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2016, 03:34:04 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

523 กระทู้
516 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tkhosp
ใน ส่งรายงาน 19 สาเหตุ เดือ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2016, 09:46:24 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1814 กระทู้
1718 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ส...
เมื่อ พฤษภาคม 05, 2016, 03:40:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1166 กระทู้
1161 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน รายงานตรวจสารปนเปื้อนอำเ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2016, 01:03:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1111 กระทู้
1044 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน ส่งรายงานอาหารปลอดภัยสสอ...
เมื่อ เมษายน 29, 2016, 03:37:23 PM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2125 กระทู้
1735 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กิรดา อุนาวรรณ์
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ ว 3...
เมื่อ เมษายน 29, 2016, 10:17:38 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2690 กระทู้
2080 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.เขมราฐ
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโฆษ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2016, 01:04:24 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3551 กระทู้
3237 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 09:44:52 AM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2729 กระทู้
2359 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nachalauy
ใน ส่งรายงาน KPI เม.ย 59 รพ...
เมื่อ เมษายน 27, 2016, 12:56:27 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

997 กระทู้
974 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pitsa
ใน CFO กุดข้าวปุ้น มีค.59
เมื่อ เมษายน 27, 2016, 02:34:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

121 กระทู้
112 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน แจ้งอนุมัติแผนการเงินการ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 02:17:40 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

216 กระทู้
215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2015, 12:08:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4029 กระทู้
3973 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pennapar19
ใน ส่งบุคลาการด้านการแพทย์แ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2016, 01:21:31 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

666 กระทู้
391 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน Re: ส่งรายงานคัดกรองมะเร...
เมื่อ เมษายน 26, 2016, 03:15:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

109 กระทู้
70 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน รายงานผลการดำเนินงานตาม ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2016, 02:57:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

113 กระทู้
64 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

128 กระทู้
106 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิยทัศน์ เหลา
ใน รายงาน CVD RISK อำเภอเขม...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 01:02:37 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

602 กระทู้
583 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน ขอส่งรายชื่อข้าราชการเป็...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2015, 08:41:47 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

230 กระทู้
227 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน ส่งสำรวจต่างด้าว สิรินธร
เมื่อ มีนาคม 02, 2016, 10:34:35 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

236 กระทู้
166 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พรรณี พานิช
ใน ส่งรายงานตรวจน้ำดื่มและน...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 12:58:53 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5879 กระทู้
5751 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน ็HI CI บุ่งมะแลง
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2016, 01:29:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

DHF-analysis-อ.เขื่องใน 06 พ.ค. 59 โดย phanitchakorn (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
วันนี้ เวลา 02:09:33 PM
Re: ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:58:50 PM
Re: รง 506 อ เขื่องใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2559_3916_3958 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:58:21 PM
Re: 506 รพ.๕๐ พรรษาฯ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:58:01 PM
รง 506 อ เขื่องใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2559_3916_3958 โดย phanitchakorn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:06:54 PM
ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:13:27 AM
506 รพ.๕๐ พรรษาฯ โดย nini ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:08:09 AM
Re: รพ.ดอนมดแดงส่งรายงาน 506 ประจำวันที่ 2-4 พ.ค. 59 ครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:48:22 AM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 4 พค 59 ค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:47:55 AM
Re: ส่งรง.506รพ.น้ำขุ่น วันที่ 4 พ.ค. 59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:47:38 AM
Re: 506 รพ.๕๐ พรรษาฯ (A0159_6022_6091_50pansa) โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:46:52 AM
Re: ส่ง รง.506 ม่วงสามสิบ พุธที่ 4 พ.ค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:46:34 AM
Re: 506 ตระการ ณ 5 พค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:46:13 AM
Re: ส่ง รง 506 วันที่ 5 พ.ค. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:45:48 AM
Re: ส่งรายงาน 506 อ.ศรีเมืองใหม่ 06/05/59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:45:30 AM
Re: ตาลสุมส่งรง.506สัปดาห์ที่ 18 (1พค-7 พค.59)ครั้งที่ 3 E0ที่ 577-597 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:45:09 AM
ตาลสุมส่งรง.506สัปดาห์ที่ 18 (1พค-7 พค.59)ครั้งที่ 3 E0ที่ 577-597 โดย noppornsangngam ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:03:31 AM
ส่งรายงาน 506 อ.ศรีเมืองใหม่ 06/05/59 โดย parinya_sab ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 08:21:49 AM
ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์สสอ.เขื่องในเมษายน59แก้ไข โดย compro_ssokn (รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์)
พฤษภาคม 05, 2016, 03:40:08 PM
ส่ง รง 506 วันที่ 5 พ.ค. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤษภาคม 05, 2016, 03:10:12 PM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

10 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 19. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th