Upload File For PHOuBON



สมาชิก: 3417  •  กระทู้: 69510  •  หัวข้อ: 52683
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

207 กระทู้
88 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kkp
ใน โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น รับ...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2016, 03:08:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

366 กระทู้
362 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noei
ใน ประกาศ e-bidding ก่อสร้า...
เมื่อ ตุลาคม 19, 2016, 09:47:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

285 กระทู้
233 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2016, 02:52:36 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1514 กระทู้
172 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย บรรจง
ใน ใบลงทะเบียนร่วมประชุม ปร...
เมื่อ ตุลาคม 11, 2016, 09:31:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

571 กระทู้
519 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ning_sr
ใน รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกร...
เมื่อ ตุลาคม 11, 2016, 07:18:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

331 กระทู้
319 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย seesai
ใน ส่งรายงาน506 รพวารินชำรา...
เมื่อ กันยายน 05, 2016, 09:41:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7605 กระทู้
7577 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ญาณินท์
ใน แก้ไขใหม่ครั้งที่2ค่ะ งบ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:29:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

309 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tonhoam
ใน รายงานการประชุมกลุ่มบริห...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2016, 10:01:34 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

798 กระทู้
696 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน รายงาน DHE3 รายสัปดาห์ 2...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2016, 12:57:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

557 กระทู้
333 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: สถานการณ์ไข้เลือดออก...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2016, 08:00:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

23456 กระทู้
11706 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ป๊อป ธีรศักดิ์
ใน รพ.๕๐ พรรษาฯส่งรง.506 A0...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:15:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

388 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2016, 03:34:04 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

559 กระทู้
552 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย num
ใน ส่งรายงาน19สาเหตุงานอุบั...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2016, 02:34:23 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1915 กระทู้
1819 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน ส่งรายงานสรุปสถานะคงคลัง...
เมื่อ ตุลาคม 19, 2016, 12:05:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

54 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1218 กระทู้
1212 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย preeyamas penpim
ใน สสอ.ตาลสุมส่งรายงานสรปนเ...
เมื่อ ตุลาคม 12, 2016, 10:06:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1143 กระทู้
1076 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิยธิดา รักพงศ์
ใน รูปภาพตรวจประกอบการอนุญา...
เมื่อ ตุลาคม 20, 2016, 04:03:32 PM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2165 กระทู้
1774 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วรุณรัตน์
ใน แบบสำรวจข้อมูลพื้ันฐานตา...
เมื่อ ตุลาคม 19, 2016, 12:53:02 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2720 กระทู้
2109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ข้อมูลรายชื่อเบอร์โทรบุค...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:31:01 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3583 กระทู้
3269 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสือสำลี
ใน ส่งสรุปรง.โภชนาการ hct ส...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2016, 12:57:16 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2796 กระทู้
2403 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plearn
ใน ส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรร...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2016, 01:59:53 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1067 กระทู้
1044 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasi
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประ...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2016, 01:19:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

134 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ใน การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหั...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2016, 10:02:02 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

217 กระทู้
216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน นาเยีย ส่ง รายชื่อผู้เข้...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 01:29:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4096 กระทู้
4040 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน จัดสรรสปสช. ปีงบ 2559
เมื่อ ตุลาคม 20, 2016, 02:54:36 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

113 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน รายงาน พรบ บุหรี่ สุรา ป...
เมื่อ ตุลาคม 03, 2016, 10:03:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

146 กระทู้
122 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน แบบฟอร์มการจัดการข้อมูลผ...
เมื่อ ตุลาคม 12, 2016, 12:59:50 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

603 กระทู้
584 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง FCT
เมื่อ มิถุนายน 08, 2016, 03:12:56 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

246 กระทู้
243 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย panlop
ใน ส่งแบบรายงานผลการปฏบัติง...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:40:26 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

298 กระทู้
209 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ลลิตา
ใน กิจกรรมวันล้างมือโลก รพ....
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:44:52 PM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือคำศัพท์ไทย=อังกฤษ ...
เมื่อ กันยายน 11, 2016, 03:56:25 PM

ศูนย์ธรรมาภิบาล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

35 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อภิรดี
ใน Re: รายชื่อผู้ประสานงาน...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2016, 01:57:02 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6078 กระทู้
5950 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moderndog007
ใน รพ.สว่างส่งรายงาน 506 คะ
เมื่อ ตุลาคม 24, 2016, 07:09:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รพ.๕๐ พรรษาฯส่งรง.506 A0159_16391_16503_50pansa โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 04:15:16 PM
ส่งรง.506 สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 25 ตค. 59 โดย น้องนุช วัจนะ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 04:02:30 PM
แก้ไขใหม่ครั้งที่2ค่ะ งบทดลองสสอ.ม่วงสามสิบ กันยายน 2559 โดย ญาณินท์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 03:29:44 PM
กิจกรรมวันล้างมือโลก รพ.น้ำยืน โดย ลลิตา (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
วันนี้ เวลา 02:44:52 PM
ส่ง รง 506 วันที่ 25 ต.ค. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:41:16 PM
506 ตระการ ณ 25 ตค.59 โดย pornsuda ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:16:47 PM
ส่งงบ สสอ.วารินฯ ส่งใหม่ โดย วารินชำราบ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 02:15:55 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.ทุ่งศรีอุดม(A2659/2223-2226) 25 ต.ค.59 โดย อนุชา แสงหิรัญ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:09:12 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 25 ตค 59 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:06:59 PM
ส่งแบบรายงานผลการปฏบัติงานของอสม.3L คป.สอ.โพธิ์ไทร โดย panlop (รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน)
วันนี้ เวลา 01:40:26 PM
407 ( 20 ต.ค.2559) รพ.เขื่องใน โดย dichun (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:38:51 PM
อำเภอนาจะหลวยส่งรายงาน506วันที่25/10/59 โดย sasuk ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:24:50 PM
อำเภอเดชอุดมส่งรายงาน506_weekly43 โดย รวิณัฐ บุษบรรณ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:58:27 PM
งบทดลอง สสอ.ศรีเมืองใหม่ ก.ย.59(ปรับปรุง) โดย Sornsakda (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 12:47:21 PM
รายงาน506กุดข้าวปุ้น25ตค59 โดย อู๋น้อย ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:23:44 PM
เขมราฐส่ง 506/59(6750-6807)+รายสัปดาห์ที่ 42 โดย manit ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:12:18 PM
เขมราฐส่ง 506/59(6750-6807) โดย manit ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:10:22 PM
รพ.สปส.ส่งรายงาน506 โดย jinkarn622 ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:23:17 AM
407 ( 20 ก.ย. 59 ) รพ.ทุ่งศรีอุดม โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 09:51:25 AM
รพ. ดอนมดแดงส่งรายงาน 506 งวดวันที่ 21-23 ตุลาคม 59 ครับ โดย tanapat ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 09:35:01 AM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 22. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th