Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

294 กระทู้
290 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT รพ.เหล่าเสือโก้ก
ใน รพ.เหล่าเสือโก้ก มีความป...
เมื่อ เมษายน 20, 2015, 06:55:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

220 กระทู้
170 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส...
เมื่อ เมษายน 16, 2015, 12:35:50 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1428 กระทู้
163 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชนะพงษ์
ใน Re: ส่งรายงาน 400 สำหรับ...
เมื่อ เมษายน 24, 2015, 07:32:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

541 กระทู้
489 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waruneesrithap
ใน รายงาน วันกิจกรรม ขรก.พ...
เมื่อ เมษายน 03, 2015, 07:36:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

314 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน รายชื่อเข้าอบรม สสอ.ทุ่ง...
เมื่อ เมษายน 20, 2015, 12:38:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

6859 กระทู้
6811 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ning_sr
ใน 407 รพ.สำโรง 23 เม.ย.58
เมื่อ เมษายน 24, 2015, 12:51:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

299 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นุจรินทร์ ก่อบุญ
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบร...
เมื่อ เมษายน 23, 2015, 11:30:59 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

27 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ส่งรายงาน EPI ประจำเดือน...
เมื่อ มีนาคม 05, 2015, 01:55:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

884 กระทู้
770 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน รายงาน DHF 3 สสอ.นาเยีย ...
เมื่อ เมษายน 24, 2015, 09:45:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

339 กระทู้
197 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Thongchai
ใน รพ.นาเยียส่งรายงาน506
เมื่อ เมษายน 17, 2015, 01:53:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

13778 กระทู้
6871 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Jularak
ใน ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศร...
เมื่อ วันนี้ เวลา 06:27:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

356 กระทู้
336 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wisanu_TB
ใน รายงานAIDSOI มี.ค.58 รพร...
เมื่อ เมษายน 08, 2015, 08:11:32 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

324 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน รพ.เขื่องใน ส่ง 12 แฟ้ม...
เมื่อ เมษายน 10, 2015, 11:59:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

284 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน ตัวอย่าง SQL สำหรับ ncds...
เมื่อ มีนาคม 17, 2015, 08:51:30 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

446 กระทู้
439 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย num
ใน รายงาน19สาเหตุ อุบัติเหต...
เมื่อ เมษายน 10, 2015, 07:24:50 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1527 กระทู้
1435 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์เ...
เมื่อ เมษายน 22, 2015, 12:29:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1097 กระทู้
1092 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ข้อมูลการตรวจสถานที่ผลิต...
เมื่อ เมษายน 21, 2015, 06:35:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

980 กระทู้
924 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ข้อมูลการตรวจสถานที่ผลิต...
เมื่อ เมษายน 21, 2015, 06:47:52 AM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

2042 กระทู้
1652 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ว273...
เมื่อ เมษายน 24, 2015, 07:17:11 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2638 กระทู้
2035 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neng_hss
ใน เอกสารประกอบการประชุม DH...
เมื่อ เมษายน 22, 2015, 01:43:51 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3362 กระทู้
3094 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Trittamon
ใน เอกสารประกอบการอบรม DSPM...
เมื่อ เมษายน 22, 2015, 09:04:18 AM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2605 กระทู้
2260 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plearn
ใน KPI เครือข่าย รพ. ๕๐ พรร...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:14:54 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

790 กระทู้
767 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย BB
ใน CFO รพ.นาตาล มึค 2558 แก...
เมื่อ เมษายน 24, 2015, 05:30:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

103 กระทู้
94 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม
ใน CFOมีค58ทุ่งศรีอุดมค่ะ
เมื่อ เมษายน 21, 2015, 06:27:35 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

215 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ส่ง ราย...
เมื่อ มีนาคม 30, 2015, 08:53:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

138 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายชื่ออบรมการ...
เมื่อ มกราคม 16, 2015, 07:38:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

743 กระทู้
741 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ขอส่งรายงานประเมิน IQ อำ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2015, 07:40:09 AM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3696 กระทู้
3642 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน หนังสือเชิญประชุมคณะกรรม...
เมื่อ เมษายน 24, 2015, 09:18:38 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

637 กระทู้
368 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supannasa
ใน ส่งรายงานมะเร็งตับและท่อ...
เมื่อ เมษายน 10, 2015, 07:05:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

87 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเริงฤทธิ์ จารุเกษม
ใน รายงาน DM HT ตค 57- มีค ...
เมื่อ เมษายน 17, 2015, 01:29:54 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

594 กระทู้
575 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน คัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้...
เมื่อ เมษายน 08, 2015, 07:12:11 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

197 กระทู้
183 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย theerawat
ใน Onepage คณะที่ 3 การบริห...
เมื่อ มีนาคม 05, 2015, 10:34:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

177 กระทู้
174 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พรรณี พานิช
ใน รายชื่ออสม.นักบริบาลและป...
เมื่อ เมษายน 24, 2015, 10:49:55 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

164 กระทู้
109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สนธยา การะเกษ
ใน ส อาหาร ปี2558
เมื่อ เมษายน 07, 2015, 12:48:29 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

209 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย teerayuth
ใน อสม.ดีเด่น อ.เหล่าเสือโก...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 12:02:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5455 กระทู้
5329 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิง ส่ง 506 ให...
เมื่อ เมษายน 24, 2015, 08:45:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

724 กระทู้
661 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jomjam
ใน เชิญประชุมจัดทำบัญชีต้นท...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2014, 02:29:15 PM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

KPI เครือข่าย รพ. ๕๐ พรรษา ฯ โดย plearn (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 12:14:54 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 24 เมย 58 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:27:31 AM
ส่ง รง.506 ม่วงสามสิบ 25 เม.ย.58 โดย ญาณินท์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 04:51:37 AM
รง 506 อ.เขื่องใน วันที่ 24 เมษายน 2558 _2498_2587 โดย phanitchakorn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 24, 2015, 07:09:19 PM
Re: รพ.๕๐ พรรษาฯ ส่ง 506 A0158_2796_2831 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 24, 2015, 04:01:59 PM
รพ.๕๐ พรรษาฯ ส่ง 506 A0158_2796_2831 โดย nini ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 24, 2015, 03:25:28 PM
Re: ส่งรายงาน506 รพวารินชำราบเลขที่ 2870- 2970/2015/04/24 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 24, 2015, 01:57:47 PM
Re: ส่งรายงาน506รพ.โขงเจียม+รพ.สต.22-04-58-23-04-58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 24, 2015, 01:57:32 PM
Re: รพ.นาเยียส่งรายงาน 506 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 24, 2015, 01:57:15 PM
407 รพ.สำโรง 23 เม.ย.58 โดย ning_sr (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 24, 2015, 12:51:35 PM
รพ.นาเยียส่งรายงาน 506 โดย Thongchai ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
เมษายน 24, 2015, 12:48:18 PM
407 ลูกข่ายสสอ.ตระการพืชผล 24 เมษายน 2558 รวมลูกข่าย โดย SUDARAT (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 24, 2015, 12:06:58 PM
407 23 เม.ย 58 รพ.นาจะหลวย โดย supack2513 (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 24, 2015, 11:38:48 AM
รายงาน 407 วันที่ 23 เมษายน 2558 รพ.ศรีเมืองใหม่ โดย kittiya (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 24, 2015, 11:32:28 AM
รายงาน 407 รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วท.23 เม.ย.58 โดย โม (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 24, 2015, 11:27:20 AM
407 รพ.ดอนมดแดง วันที่ 23 เมย.58 โดย nongpuy (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 24, 2015, 11:12:42 AM
รายงานเงินคงเหลือ 23เมย58 รพ.โพธิ์ไทร โดย amornrat (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
เมษายน 24, 2015, 11:11:53 AM
รายชื่ออสม.นักบริบาลและปปช. ตาลสุม โดย พรรณี พานิช (รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน)
เมษายน 24, 2015, 10:49:55 AM
ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน 2558 อ.ดอนมดแดงค่ะ โดย waa-waa (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
เมษายน 24, 2015, 10:26:19 AM
รายงาน DHF 3 สสอ.นาเยีย ประจำเดือนเมษายน 2558 โดย sontaya (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
เมษายน 24, 2015, 09:45:36 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

55526 กระทู้ ใน 43843 หัวข้อ โดย 3359 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: phunsuk Toommanee
กระทู้ล่าสุด: "KPI เครือข่าย รพ. ๕๐ พรร..." ( วันนี้ เวลา 12:14:54 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

36 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 43. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th