Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

279 กระทู้
275 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR...
เมื่อ มกราคม 16, 2015, 02:45:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

215 กระทู้
165 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ...
เมื่อ มีนาคม 02, 2015, 12:17:50 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1405 กระทู้
156 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม
ใน CFOมค58ทุ่งศรีอุดมค่ะ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 07:15:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

528 กระทู้
476 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boon16
ใน ข้อมูลรักษาการในตำแหน่ง ...
เมื่อ มีนาคม 03, 2015, 12:20:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

313 กระทู้
301 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่งรายชื่อ ...
เมื่อ ธันวาคม 17, 2014, 03:07:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

6554 กระทู้
6506 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นุจรินทร์ ก่อบุญ
ใน GL สสอ.นาจะหลวย ม.ค.57
เมื่อ มีนาคม 04, 2015, 09:54:11 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

289 กระทู้
282 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ขอส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2015, 09:11:06 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

26 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน รายงาน EPI เดือนมกราคม 2...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 02:03:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

856 กระทู้
742 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Jularak
ใน ส่งรายงานวัคซีนรายเดือน ...
เมื่อ มีนาคม 04, 2015, 08:17:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

322 กระทู้
184 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taworn
ใน ส่งรายงานสถานการณ์โรค สส...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2015, 01:35:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

12804 กระทู้
6386 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน รง 506 อ.เขื่องใน วันที่...
เมื่อ มีนาคม 04, 2015, 06:46:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

351 กระทู้
331 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วิภรณ์รัตน์ สุวรรณโกฏ
ใน ส่งรายงานaidsoi 1ก.พ-28ก...
เมื่อ มีนาคม 03, 2015, 07:17:32 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

322 กระทู้
290 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน รพ.เขื่องใน ส่ง 12 แฟ้...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2015, 12:31:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

433 กระทู้
426 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย datacenter
ใน รายงาน 19 สาเหตุ ก.พ. 58...
เมื่อ มีนาคม 03, 2015, 12:26:21 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1472 กระทู้
1380 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ส่งรายงาน e inspection ก...
เมื่อ มีนาคม 02, 2015, 12:09:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1082 กระทู้
1077 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kumpan
ใน สารปนเปื้อนเหล่าเสือโก้ก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 07:18:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

970 กระทู้
915 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย the tik
ใน รูปถ่ายประกอบการอนุญาต ห...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2015, 09:29:35 AM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

2016 กระทู้
1626 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ ว13...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2015, 08:39:02 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2630 กระทู้
2030 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Jularak
ใน FCT ทุ่งศรีอุดม
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 06:22:40 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3341 กระทู้
3073 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Baifern
ใน ส่งรายชื่อสัมนาวิชาการงา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2015, 01:52:31 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2577 กระทู้
2237 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nachalauy
ใน รายงาน KPI เดือน กุมภ...
เมื่อ มีนาคม 02, 2015, 03:28:52 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

745 กระทู้
722 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย amornrat
ใน CFO (ตค57-มค58) เครือข่า...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2015, 09:57:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

99 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ลำพิณ แนบชิด
ใน CFO.รพ.ตาลสุม มค58(ใหม่)
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2015, 08:32:20 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

214 กระทู้
213 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายชื่ออบรมฟื้...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2014, 01:38:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

138 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายชื่ออบรมการ...
เมื่อ มกราคม 16, 2015, 07:38:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

743 กระทู้
741 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ขอส่งรายงานประเมิน IQ อำ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2015, 07:40:09 AM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3586 กระทู้
3532 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุรีเนตร
ใน รายงานเดือนก.พ58ร.พศรีเม...
เมื่อ มีนาคม 03, 2015, 06:53:22 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

624 กระทู้
362 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองCHCA 2558 อำเภ...
เมื่อ มีนาคม 02, 2015, 12:11:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

84 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน ข้อมูลประกอบการนิเทศงาน1...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2015, 07:02:50 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

593 กระทู้
574 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน ส่งหนังสือและรายชื่อผู้ป...
เมื่อ มกราคม 19, 2015, 12:26:04 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

196 กระทู้
182 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:51 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

156 กระทู้
153 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชัยพฤกษ์
ใน แบบประเมินหมู่บ้านการจัด...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 11:53:46 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

158 กระทู้
106 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สนธยา การะเกษ
ใน Re: ส่งข้อมูลภาพรวมด้านอ...
เมื่อ มีนาคม 02, 2015, 01:19:36 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

209 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย teerayuth
ใน อสม.ดีเด่น อ.เหล่าเสือโก...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 12:02:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5364 กระทู้
5238 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน ส่งรายงานจิตแพทยืืืืืืืื...
เมื่อ มีนาคม 03, 2015, 11:26:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

724 กระทู้
661 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jomjam
ใน เชิญประชุมจัดทำบัญชีต้นท...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2014, 02:29:15 PM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งรายงานวัคซีนรายเดือน กพ 58 อำเภอทุ่งศรีอุดมค่ะ โดย Jularak (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
มีนาคม 04, 2015, 08:17:38 PM
รง 506 อ.เขื่องใน วันที่ 4 มีนาคม 2558_1323_1391 โดย phanitchakorn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 06:46:02 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม 4 มีค 58 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 05:55:59 PM
รายงานวัคซีน EPI. สสอ.เมืองอุบล ให้พี่ต้อย ครับ โดย maxkum (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
มีนาคม 04, 2015, 01:14:33 PM
ส่ง สรุป EPI ใหม่ (เฉพาะ MMR) ต.ค.57-ม.ค.58 ม่วงสามสิบ โดย ญาณินท์ (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
มีนาคม 04, 2015, 12:14:34 PM
GL สสอ.นาจะหลวย ม.ค.57 โดย นุจรินทร์ ก่อบุญ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มีนาคม 04, 2015, 09:54:11 AM
Re: รพ.๕๐ พรรษาฯ ส่ง 506 (A0158_1488_1553_50pansa) โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 09:24:45 AM
รพ.๕๐ พรรษาฯ ส่ง 506 (A0158_1488_1553_50pansa) โดย nini ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 09:10:17 AM
Re: รง506 ตระการ ณ 2 มี.ค 58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 08:30:16 AM
Re: ส่งรายงาน506 รพวารินชำราบเลขที่ 1335-1670/20150303 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 08:00:25 AM
Re: อำเภอโพธิ์ไทร ส่งรายงาน 506 3 มีค 58 โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 07:59:44 AM
Re: ส่งรายงาน 506 (780-715) wk 8รพ.ศรีเมืองใหม่ โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 07:59:05 AM
ส่งรายงาน 506 (780-715) wk 8รพ.ศรีเมืองใหม่ โดย parinya_sab ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 04, 2015, 07:54:23 AM
GL สสอ เมือง กพ 58 โดย piag (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มีนาคม 04, 2015, 12:00:27 AM
407+ลูกหนี้เงินยืม รพ.กุดข้าวปุ้น โดย pitsa (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มีนาคม 03, 2015, 02:28:06 PM
สสอ.ทุ่งศรีอุดม ส่งรายงาน GL เดือน กพ.58 ค่ะ โดย lak (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มีนาคม 03, 2015, 02:02:46 PM
อำเภอโพธิ์ไทร ส่งรายงาน 506 3 มีค 58 โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 03, 2015, 01:45:54 PM
รายงาน 19 สาเหตุ ก.พ. 58 รพ สรรพสิทธิประสงค์ โดย datacenter (รับ/ส่งข้อมูล..EMS)
มีนาคม 03, 2015, 12:26:21 PM
ข้อมูลรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สสอ.บุณฑริก แก้ไข โดย boon16 (งานการเจ้าหน้าที่)
มีนาคม 03, 2015, 12:20:02 PM
ข้อมูลรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สสอ.บุณฑริก โดย boon16 (งานการเจ้าหน้าที่)
มีนาคม 03, 2015, 12:16:11 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

53654 กระทู้ ใน 42499 หัวข้อ โดย 3359 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: phunsuk Toommanee
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงานวัคซีนรายเดือน ..." ( มีนาคม 04, 2015, 08:17:38 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

81 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 118. ออนไลน์มากที่สุด: 178 (พฤศจิกายน 06, 2014, 10:08:46 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th