Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3469  •  กระทู้: 73968  •  หัวข้อ: 55449
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

242 กระทู้
121 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: รพ.หัวหิน#รับสมัครคั...
เมื่อ เมษายน 18, 2017, 02:07:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

393 กระทู้
388 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภ...
เมื่อ เมษายน 20, 2017, 05:53:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

299 กระทู้
247 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน รพ.ดอนมดแดง ประชาสัมพันธ...
เมื่อ มีนาคม 31, 2017, 03:13:59 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1541 กระทู้
174 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phuripath
ใน รายงานความก้าวหน้างบค่าเ...
เมื่อ เมษายน 25, 2017, 09:29:24 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: หวานดี ๔ เกลอ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2017, 03:32:57 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

581 กระทู้
520 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ningnoi
ใน ส่งใบตอบรับการย้ายของข้า...
เมื่อ มีนาคม 30, 2017, 11:16:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

29 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: สสอ.น้ำยืน ส่งข้อมูล...
เมื่อ มกราคม 27, 2017, 02:15:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

350 กระทู้
332 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย bigpic1967
ใน ส่งแบบรายงานปอ.1-3 ปีงบฯ...
เมื่อ เมษายน 26, 2017, 04:04:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7927 กระทู้
7890 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tuta
ใน 407 ลูกข่าย สสอ.พิบูลฯ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:26:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

320 กระทู้
311 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tonhoam
ใน สรุปรายงานการประชุมกลุ่ม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2017, 02:05:54 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

24 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: ILI รพ.กองบิน 21
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2017, 02:26:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

794 กระทู้
693 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน รง epi สิรินธร
เมื่อ เมษายน 26, 2017, 10:01:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

580 กระทู้
347 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน นำเสนอ Rabies ประพนธ์ 11...
เมื่อ เมษายน 10, 2017, 08:54:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

26625 กระทู้
13277 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อภิเดช
ใน รง 506 อำเภอน้ำยืน 28 เม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:57:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

394 กระทู้
373 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อัญชญาพร
ใน รพ.ศรีเมืองใหม่ รายเดือน...
เมื่อ เมษายน 26, 2017, 11:04:02 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

591 กระทู้
584 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย weaknesspays
ใน ส่งรายงาน 19 สาเหตุ เดือ...
เมื่อ เมษายน 07, 2017, 08:37:25 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

2031 กระทู้
1935 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SSOM
ใน รายงานเวชภัณฑ์คงคลัง2560...
เมื่อ เมษายน 27, 2017, 11:10:38 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

54 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1298 กระทู้
1289 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน ขอส่งรายงานสารปนเปื้อนเด...
เมื่อ เมษายน 12, 2017, 10:05:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1213 กระทู้
1146 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน ภาพประกอบการตรวจสถานที่ผ...
เมื่อ เมษายน 20, 2017, 11:00:58 AM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2210 กระทู้
1817 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปังปอล
ใน ส่งรายงานผลการประเมินตนเ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:17:52 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2741 กระทู้
2130 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neng_hss
ใน เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินง...
เมื่อ เมษายน 11, 2017, 10:10:42 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3626 กระทู้
3304 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10944
ใน ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม...
เมื่อ เมษายน 20, 2017, 03:27:17 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2822 กระทู้
2419 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plearn
ใน รพ.๕๐พรรษาฯ(กลุ่มงานทันต...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:56:57 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1146 กระทู้
1119 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nonruesorn
ใน ปรับแผนการเงินการคลังรอบ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:15:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

143 กระทู้
134 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน ส่งCFO รวมลูกข่ายสสอ.เขื...
เมื่อ เมษายน 13, 2017, 03:09:19 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

220 กระทู้
219 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sangsukwaw
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม CF...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2016, 03:36:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

140 กระทู้
138 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ข.ขวด
ใน โครงการอบรมบุคลากรผู้ดูแ...
เมื่อ ธันวาคม 26, 2016, 01:45:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4143 กระทู้
4086 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jumja
ใน รายงานแพทย์แผนไทย รพ.เหล...
เมื่อ เมษายน 10, 2017, 10:21:45 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
75 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน เขื่องในส่งรายชื่ออบรมอส...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 09:41:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

47 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน Re: ประชุม NCD 16 กพ 60
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 03:23:08 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

606 กระทู้
585 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน Re: FCT sirinthorn
เมื่อ ธันวาคม 26, 2016, 03:26:30 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

222 กระทู้
208 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย b.jintana
ใน รพ.เหล่าเสือโก้ก ส่งรายช...
เมื่อ เมษายน 25, 2017, 04:40:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

257 กระทู้
254 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน รายนงานการปฏิบัติหน้าที่...
เมื่อ มีนาคม 09, 2017, 10:02:36 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

398 กระทู้
300 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สนธยา การะเกษ
ใน ส่งแฟ้ม 5ส.
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:12:16 AM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือคำศัพท์ไทย=อังกฤษ ...
เมื่อ กันยายน 11, 2016, 03:56:25 PM

ศูนย์ธรรมาภิบาล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

41 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน แบบตอบรับ การประชุมเชิงป...
เมื่อ ธันวาคม 15, 2016, 02:00:35 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6268 กระทู้
6140 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิง ส่งรายงาน ...
เมื่อ เมษายน 26, 2017, 09:12:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

407 ลูกข่าย สสอ.พิบูลฯ ณ 27 เม.ย. 60 โดย tuta (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 03:26:41 PM
รง 506 อำเภอน้ำยืน 28 เมย 60 โดย อภิเดช ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:57:33 PM
ส่งรายงาน 506 อ.ศรีเมืองใหม่ 28 เม.ย.60 โดย parinya_sab ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:39:43 PM
Re: ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:35:25 PM
Re: รง.506 อ.นาเยีย 28 เม.ย. 2560 ค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:35:12 PM
Re: ส่งรายงาน 506 รพ.โขงเจียม+รพ.สต.วันที่ 26-04-60-27-04-60 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:35:03 PM
รง.506 อ.นาเยีย 28 เม.ย. 2560 ค่ะ โดย ยลดา วันนา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:18:36 PM
ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:01:55 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.โขงเจียม+รพ.สต.วันที่ 26-04-60-27-04-60 โดย SornJung ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:54:36 PM
รพ.๕๐พรรษาฯ(กลุ่มงานทันตกรรม)ส่งKPI เดือนเมษายน 2560 โดย plearn (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 12:56:57 PM
ปรับแผนการเงินการคลังรอบ 6 เดือน เครือข่าย รพร.เดชอุดม (ล่าสุด) โดย nonruesorn (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 12:15:09 PM
Re: รพ.เหล่าเสือโก้ก ส่งรายงาน 506 28/04/60 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:12:46 PM
Re: ส่งรายงาน 506 รพ.ทุ่งศรีอุดม(A2660/ 630-633) 28 เมษายน 2560 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:12:37 PM
แบบสำรวจการทำประกันภัยรถรีเฟอร์ กล้อง GPS รพ.น้ำขุ่น โดย poo (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 12:01:18 PM
รพ.เหล่าเสือโก้ก ส่งรายงาน 506 28/04/60 โดย sukumaporn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:40:21 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.ทุ่งศรีอุดม(A2660/ 630-633) 28 เมษายน 2560 โดย อนุชา แสงหิรัญ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:21:24 AM
ส่งแฟ้ม 5ส. โดย สนธยา การะเกษ (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
วันนี้ เวลา 11:12:16 AM
Re: ส่งรายงานระบาดR506 บุณฑริก โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:58:21 AM
Re: ส่งรายงานระบาดR506 บุณฑริก (รพ.) โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:58:05 AM
Re: ส่ง 506 ตระการ 28เมษายน60 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:57:53 AM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

17 บุคคลทั่วไป, 3 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
epi_ubon, tuta, buntharik_214

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 21. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th