Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3443  •  กระทู้: 70643  •  หัวข้อ: 53391
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

207 กระทู้
88 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kkp
ใน โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น รับ...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2016, 03:08:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

385 กระทู้
381 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noei
ใน ร่างประกาศประกวดราคา e-b...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:15:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

287 กระทู้
235 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเ...
เมื่อ พฤศจิกายน 03, 2016, 02:51:22 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1515 กระทู้
173 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้ำเย็น
ใน ตอบข้อสังเกตุ สตง (รพ.สว...
เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2016, 07:35:51 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

571 กระทู้
519 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ning_sr
ใน รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกร...
เมื่อ ตุลาคม 11, 2016, 07:18:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

337 กระทู้
325 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jo
ใน รายชื่อกรรมการตรวจสอบภาย...
เมื่อ ธันวาคม 07, 2016, 11:51:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7662 กระทู้
7634 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม
ใน 407 ( 8 ธ.ค. 59 ) รพ.ทุ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 05:46:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

311 กระทู้
304 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tonhoam
ใน สรุปรายงานการประชุมกลุ่ม...
เมื่อ ตุลาคม 26, 2016, 08:53:02 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

819 กระทู้
716 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประพัฒสร ไสวเวียง
ใน ส่งรายงาน EPI เดือนพฤศิก...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:31:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

562 กระทู้
337 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน นส เชิญประชุม จ.เลย 13-1...
เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2016, 04:09:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

24260 กระทู้
12096 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน Re: รพ.สำโรง ส่ง R506 8ธ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 05:26:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

388 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2016, 03:34:04 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

566 กระทู้
559 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วิภาพร
ใน ส่งรายงาน 19 สาเหตุ เดือ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2016, 11:49:18 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1953 กระทู้
1857 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ย...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:32:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

54 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1232 กระทู้
1226 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน รายงานอาหารปลอดภัย ต.ค....
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:20:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1156 กระทู้
1089 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน ส่งรายชื่อ รร.อย.น้อย สส...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:05:33 PM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2167 กระทู้
1776 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jawjom
ใน เอกสารแนบ ข่าวประชาสัมพั...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2016, 09:00:48 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2733 กระทู้
2122 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งข้อมูลบุคลากร อ.พิบูล...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2016, 12:26:44 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3595 กระทู้
3280 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งภาวะคัดกรองไทรอยด์ในท...
เมื่อ ธันวาคม 06, 2016, 09:13:20 AM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2803 กระทู้
2409 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plearn
ใน ส่งรายงาน kpi รพ 50 พรรษ...
เมื่อ ธันวาคม 01, 2016, 12:45:49 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1069 กระทู้
1046 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kipom-kapom
ใน สิรินธรส่งรายชื่อผู้ป่วย...
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2016, 01:23:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

134 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ใน การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหั...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2016, 10:02:02 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

218 กระทู้
217 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย u00327
ใน แบบสำรวจข้อมูลชมรม TO BE...
เมื่อ ตุลาคม 27, 2016, 10:09:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4109 กระทู้
4053 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วารินชำราบ
ใน ส่งรายงานผลการประเมินมาต...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:49:15 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

113 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน รายงาน พรบ บุหรี่ สุรา ป...
เมื่อ ตุลาคม 03, 2016, 10:03:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

149 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน ข้อมูล นำเสนอ กวป
เมื่อ ธันวาคม 06, 2016, 01:03:53 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

604 กระทู้
585 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน FCT sirinthorn
เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2016, 12:15:09 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

246 กระทู้
243 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย panlop
ใน ส่งแบบรายงานผลการปฏบัติง...
เมื่อ ตุลาคม 25, 2016, 01:40:26 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

336 กระทู้
241 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน รายงานการจัดสัปดาห์รณรงค...
เมื่อ ธันวาคม 06, 2016, 07:36:32 AM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือคำศัพท์ไทย=อังกฤษ ...
เมื่อ กันยายน 11, 2016, 03:56:25 PM

ศูนย์ธรรมาภิบาล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

38 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อภิรดี
ใน Re: รายชื่อผู้รับผิดชอบง...
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2016, 01:06:42 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6127 กระทู้
5999 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิง ส่งรายงาน ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:03:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

407 ( 8 ธ.ค. 59 ) รพ.ทุ่งศรีอุดม โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 05:46:57 PM
Re: รพ.สำโรง ส่ง R506 8ธ.ค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:26:42 PM
Re: รพ.สำโรง ส่ง R506 9ธ.ค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:26:32 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:26:18 PM
Re: ดอนมดแดงส่งรายงาน 506 งวดวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 59 ครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:26:07 PM
Re: อำเภอเดชอุดมส่งรายงาน506 ประจำวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:25:53 PM
Re: รายงาน 506 สสอ.เมือง 9/11/59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:25:39 PM
Re: 9 ธค.59 506สสอ.น้ำยืน โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:25:25 PM
Re: ส่งรง.506 สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 9ธค. 59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:25:12 PM
Re: ส่งรายงาน 506 รพ.โขงเจียม+รพ.สต.วันที่ 07-12-59-08-12-59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:24:56 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 9 ธค 59 ค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:24:42 PM
Re: ส่งรายงาน 506 รพ.ทุ่งศรีอุดม(A2659/2474 - 2482) 9 ธ.ค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:24:31 PM
Re: รพ.สิรินธร ส่งรง.506 สป.ที่ 48.2 วันที่ 9 ธค 59 ครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:24:19 PM
Re: ส่ง รง 506 วันที่ 9 ธ.ค. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:24:05 PM
Re: รพ.๕๐ พรรษาฯส่งรง.506 A0159_18246_18379_50pansa โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:23:50 PM
Re: รง 506 อ เขื่องใน วันที่ 09 ธันวาคม 2559 ใหม่ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:23:34 PM
รพ.๕๐ พรรษาฯส่งรง.506 A0159_18246_18379_50pansa โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 05:13:44 PM
ส่งรายงานผลการประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย สนง.สสอ.วารินฯ โดย วารินชำราบ (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 04:49:15 PM
ส่ง รง 506 วันที่ 9 ธ.ค. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 04:12:52 PM
รพ.สิรินธร ส่งรง.506 สป.ที่ 48.2 วันที่ 9 ธค 59 ครับ โดย suwatpimpabud ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 04:00:40 PM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

10 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 20. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th