Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3406  •  กระทู้: 67879  •  หัวข้อ: 51652
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

206 กระทู้
87 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน กำหนดการ และกติกา การนำเ...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2016, 09:20:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

350 กระทู้
346 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2016, 04:41:07 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

280 กระทู้
228 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน ส่ง GL เดือน กรกฎาคม 59 ...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2016, 08:21:41 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1507 กระทู้
171 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ส่ง รง....
เมื่อ สิงหาคม 09, 2016, 01:30:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

563 กระทู้
511 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบ...
เมื่อ สิงหาคม 22, 2016, 01:40:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

330 กระทู้
318 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย bigpic1967
ใน ส่งรายงานตรวจสอบภายใน 9 ...
เมื่อ สิงหาคม 02, 2016, 05:59:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7489 กระทู้
7461 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pitsa
ใน 407 กุดข้าวปุ้น วันที่ 2...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 04:04:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

309 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tonhoam
ใน รายงานการประชุมกลุ่มบริห...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2016, 10:01:34 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

755 กระทู้
653 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน แบบรายงาน DHF สสอ.ดอนมดแ...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2016, 02:16:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

533 กระทู้
317 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: สถานการณ์ไข้เลือดออก...
เมื่อ สิงหาคม 22, 2016, 08:59:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

22345 กระทู้
11153 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน Re: 506 สสอ.นาตาล วันจัน...
เมื่อ วันนี้ เวลา 06:54:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

388 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2016, 03:34:04 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

545 กระทู้
538 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย num
ใน รายงาน19สาเหตุงานอุบัติเ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2016, 09:38:36 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1878 กระทู้
1782 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สถานคงคลัง ตค.58-สค.59 ส...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 09:28:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1210 กระทู้
1204 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งตรวจสารปนเปื้อนในอาหา...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2016, 11:57:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1133 กระทู้
1066 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย khwanjai
ใน ศันสนีย์คลินิกการพยาบาล ...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 03:25:02 PM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2162 กระทู้
1771 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กิรดา อุนาวรรณ์
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ ว 5...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2016, 12:53:36 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2702 กระทู้
2091 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ประเมิน มบ.ปรับเปลี่ยนพฤ...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 08:52:32 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3574 กระทู้
3260 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Trittamon
ใน วิธีการบันทึกพัฒนาการเด็...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 04:38:48 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2776 กระทู้
2391 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nachalauy
ใน ส่งรายงาน KPI ส.ค. 59 รพ...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 02:27:01 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1021 กระทู้
998 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pitsa
ใน แผนพัฒนาคุณภาพบัญชี ปี 5...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 03:40:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

123 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน CFO ลูกข่ายเขื่องใน(ก.ค....
เมื่อ สิงหาคม 09, 2016, 01:23:09 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

217 กระทู้
216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน นาเยีย ส่ง รายชื่อผู้เข้...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 01:29:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4092 กระทู้
4036 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย [6Kik8y,
ใน ขอเชิญประชุมสรุปผลงานการ...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2016, 11:53:57 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

112 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jaijai
ใน ส่งแบบรายงานผลการดำเนินง...
เมื่อ มิถุนายน 11, 2016, 10:46:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

141 กระทู้
117 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน ตารางสรปจำนวนผู้ป่วยเบาห...
เมื่อ สิงหาคม 23, 2016, 02:04:22 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

603 กระทู้
584 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง FCT
เมื่อ มิถุนายน 08, 2016, 03:12:56 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

243 กระทู้
240 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พรรณี พานิช
ใน ส่งรายงาน อสม. ตาลสุม
เมื่อ กรกฎาคม 14, 2016, 06:20:57 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

287 กระทู้
203 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน ส่งแบบรายงานอาชีวอนามัย ...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 12:38:11 PM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน หนังสือโครงการอบรม อสม.บ...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2016, 01:20:51 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6014 กระทู้
5886 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pon
ใน คำโพธิ์ ให้นองจอยจ้า
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 02:52:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: 506 สสอ.นาตาล วันจันทร์ครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:54:49 PM
Re: 506 สสอ.นาตาล วันพุธครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:54:24 PM
Re: ส่งรายงาน 506 รพ.ทุ่งศรีอุดม(A2659/1753-1772) 24 ส.ค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:54:09 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.สว่าง โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:53:52 PM
Re: อำเภอเดชอุดมส่งรายงาน506 สัปดาห์ที่ 34_01 วันที่24 สิงหาคม 59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:53:38 PM
Re: ส่งรง.506สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 24 สค. 59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:53:23 PM
Re: รง 506 สสอ.นาเยีย 24 ส.ค. 59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:53:07 PM
Re: ส่ง รง 506 วันที่ 24 ส.ค. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:52:49 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 24 สค 59 ค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:52:37 PM
Re: รายงาน506 อำเภอนาจะหลวย(1419-1433)24-08-2559 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:52:16 PM
Re: ส่ง รง.506 ม่วงสามสิบ พุธที่ 24 ส.ค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:52:00 PM
Re: ส่ง รง 506 วันที่ 26 ส.ค. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:51:40 PM
Re: ส่งรายงาน 506 อ.ศรีเมืองใหม่ 26 ส.ค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:51:09 PM
Re: รพ.๕๐ พรรษาฯส่งรง.506 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:50:29 PM
Re: 506 ตระการ ณ 25 สค.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:50:06 PM
Re: รายงาน 506 รพ.ม่วงสามสิบค่ะ(26/8/59) โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:49:42 PM
Re: รายงาน506กุดข้าวปุ้น26สค59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:49:24 PM
Re: ตาลสุม ส่ง รายงาน 506 ปี2559 สัปดาห์ที่ 34 ครั้งที่ 3 E0 ที่ 1395 - 1414 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:49:08 PM
Re: ส่งรายงาน506รพ.โขงเจียม+รพ.สต.วันที่ 22-08-59-23-08-59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:48:55 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.สว่าง โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:48:36 PM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 16. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th