Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

230 กระทู้
226 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย air
ใน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณ์...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2014, 07:41:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

212 กระทู้
162 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศผลสอบพนักงานราชการ...
เมื่อ กันยายน 06, 2014, 12:10:26 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1331 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boonson
ใน แผนงบค่าเสื่อม,งบลงทุน C...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:13:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

518 กระทู้
466 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม
ใน แบบประเมินพรก.ทุ่งศรีอุด...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2014, 11:42:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

308 กระทู้
296 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน คำสั่งตรวจสอบภายในสสอ.สว...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2014, 02:40:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

5848 กระทู้
5801 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ญาณินท์
ใน 407_สสอ.ม่วงสามสิบ 24 ตุ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:00:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

281 กระทู้
274 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jo
ใน แจ้ง E-mail งานการเงิน ส...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:20:43 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

25 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงาน EPI เดือนมิ.ย....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 10:53:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

862 กระทู้
749 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงานEPI เหล่าเสือโก...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:37:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

299 กระทู้
177 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อู๋น้อย
ใน รายงาน506กุดข้าวปุ้น22ตค...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2014, 10:09:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

10841 กระทู้
5418 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pornsuda
ใน 506 ตระการ ณ 24 ตค.57
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:50:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

337 กระทู้
317 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ก.ย...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2014, 10:53:20 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

315 กระทู้
283 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2014, 04:25:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

398 กระทู้
391 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนินพร
ใน รายงาน 19 สาเหตุ รพ.เขื่...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2014, 02:30:55 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1371 กระทู้
1279 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน รายงานเวชภัณฑ์ปีงบ57 ก....
เมื่อ ตุลาคม 22, 2014, 09:56:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1050 กระทู้
1045 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.กุดข้าวปุ้น
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อน ตุล...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:24:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

944 กระทู้
893 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ผลตรวจผัก รพ ค่ะ
เมื่อ ตุลาคม 22, 2014, 03:12:35 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1959 กระทู้
1571 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย piboon
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ อบ 003...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2014, 09:51:05 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2586 กระทู้
1992 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Chuttima
ใน ส่งรูปเพื่อทำป้ายชื่อ ขอ...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2014, 10:17:34 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3279 กระทู้
3015 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เวชกรรมสังคมรพ.สรรพสิทธิ์
ใน โภชนาการงวด4 วค03งวด2
เมื่อ ตุลาคม 16, 2014, 01:53:40 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2519 กระทู้
2185 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุชา
ใน ส่งรายงาน KPI ต.ค.57 กอง...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:46:27 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

690 กระทู้
668 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้ำเย็น
ใน แผนการเงิน 2558 รพ.สว่าง...
เมื่อ ตุลาคม 21, 2014, 07:36:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

92 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supack2513
ใน cfoก.ย57รพ.นาจะหลวย
เมื่อ ตุลาคม 21, 2014, 09:52:43 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

213 กระทู้
212 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง พบยส.ฉบ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 09:48:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

137 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่อ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2014, 02:32:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

739 กระทู้
737 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jariya supansai
ใน ส่งรายงานคัดกรองไอคิวเด็...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2014, 02:24:02 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3249 กระทู้
3198 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chaiwat
ใน รายงานการใช้ยาสมุนไพรและ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:35:21 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

620 กระทู้
358 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน ผล abnormal pap smear ระ...
เมื่อ กันยายน 24, 2014, 01:51:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

81 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตชพร กาละปัตย์
ใน รง. DM HT ส.ค -ก.ย 57 นา...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2014, 03:16:26 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

586 กระทู้
570 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐณิชา
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ ตอบรับ...
เมื่อ กันยายน 12, 2014, 01:40:21 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

14 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้...
เมื่อ กันยายน 01, 2014, 01:32:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

193 กระทู้
179 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lak
ใน รายชื่อ จนท.รับเรื่องร้อ...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2014, 11:39:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ ...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 12:59:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 03:49:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

128 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน รายงานการปฏิบัติงาน อสม....
เมื่อ ตุลาคม 15, 2014, 04:31:44 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

44 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พีรวัส
ใน Re: ส่งรายชื่อผู้รับผิดช...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2014, 07:37:42 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

197 กระทู้
189 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน งานวิจัยโซน ๑
เมื่อ สิงหาคม 05, 2014, 06:13:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5112 กระทู้
4987 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน รง 400 นค.1 BML ให้สสอ.ส...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:58:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

720 กระทู้
657 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย smartman
ใน ตารางการแข่งขันกีฬา โซน ...
เมื่อ กันยายน 12, 2014, 11:35:16 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

236 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daun
ใน Re: รวมกันโกง รพ.สต.
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 10:57:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

506 ตระการ ณ 24 ตค.57 โดย pornsuda ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:50:08 PM
ส่งรายงาน KPI ต.ค.57 กองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ โดย สุชา (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 01:46:27 PM
ส่งรายงานEPI เหล่าเสือโก้ก กย.2557 โดย beingbeer (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
วันนี้ เวลา 01:37:43 PM
ส่งเป้าหมาย dT กลุ่มอายุ 20-50 ปี (อ.โพธิ์ไทร)ใหม่ โดย niyomsak (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
วันนี้ เวลา 01:37:22 PM
ส่งรายงาน506 รพวารินชำราบเลขที่ 7988-8058/20141024 โดย pollachet ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:25:40 PM
506 ทุ่งศรีฯ 24 ต.ค.57 โดย chavalitob ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:17:17 PM
แผนงบค่าเสื่อม,งบลงทุน Cup นาจะหลวย โดย boonson (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 01:13:59 PM
รง 400 นค.1 BML ให้สสอ.สว่างฯค่ะ โดย k1 (โซน3)
วันนี้ เวลา 12:58:51 PM
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ส่งงบลงทุน โดย เจเจ (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 12:41:39 PM
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ส่งงบลงทุน โดย เจเจ (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 12:38:24 PM
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ส่งงบลงทุน โดย เจเจ (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 12:37:07 PM
407_สสอ.ม่วงสามสิบ 24 ตุลาคม 2557 โดย ญาณินท์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 12:00:32 PM
407 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 (รพ.สิรินธร) โดย หมูตรี (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 11:42:43 AM
รพ.สิรินธร ส่ง รง 506 สป.ที่ 41-42 วันที่ 24 ตค.57ครับ โดย suwatpimpabud ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:31:01 AM
รายงานการใช้ยาสมุนไพรและยแผนปัจจุบัน รพ.ตระการพืชผล (แก้ไข) โดย chaiwat (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 10:35:21 AM
งานส่งเสริม ตค.57คำนกเปล้า โดย pon (โซน3)
วันนี้ เวลา 10:27:40 AM
ส่งรายงานสารปนเปื้อน ตุลาคม 2557 สสอ.กุดข้าวปุ้น โดย สสอ.กุดข้าวปุ้น (รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety)
วันนี้ เวลา 10:24:43 AM
แจ้ง E-mail งานการเงิน สสอ.โพธิ์ไทร โดย jo (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร)
วันนี้ เวลา 10:20:43 AM
เขมราฐส่ง 506/57(6041-6087) โดย manit ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 09:41:56 AM
ส่งรายงานระบาดบุณฑริก โดย wasan ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 09:38:19 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

49541 กระทู้ ใน 39517 หัวข้อ โดย 3353 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: demo2
กระทู้ล่าสุด: "506 ตระการ ณ 24 ตค.57" ( วันนี้ เวลา 01:50:08 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

75 บุคคลทั่วไป, 6 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
kittiya, pornsuda, โม, ning_sr, สุชา, k1

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 102. ออนไลน์มากที่สุด: 163 (มิถุนายน 17, 2013, 10:03:32 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th