Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

279 กระทู้
275 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR...
เมื่อ มกราคม 16, 2015, 02:45:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

212 กระทู้
162 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศผลสอบพนักงานราชการ...
เมื่อ กันยายน 06, 2014, 12:10:26 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1394 กระทู้
151 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moderndog007
ใน รายงาน 20 อันดับโรค โรงพ...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 09:01:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

520 กระทู้
468 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ขอส่งแบบสำร...
เมื่อ มกราคม 14, 2015, 01:54:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

313 กระทู้
301 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่งรายชื่อ ...
เมื่อ ธันวาคม 17, 2014, 03:07:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

6371 กระทู้
6323 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน GL 58 ต.ค.57-ธ.ค.57 สสอ....
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 02:32:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

286 กระทู้
279 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ett
ใน ส่งรายชื่อคณะกรรมการทำล...
เมื่อ มกราคม 28, 2015, 01:11:31 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

26 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน รายงาน EPI เดือนมกราคม 2...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 02:03:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

906 กระทู้
789 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งยอดเด็ก 2.5 - 7 ปี อำ...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 02:29:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

303 กระทู้
175 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน ไฟล์ อบรม SRRT ตำบล อำเภ...
เมื่อ มกราคม 27, 2015, 01:24:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

12056 กระทู้
6020 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pongrawee
ใน Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถา...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 01:55:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

347 กระทู้
327 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jinkarn622
ใน รพ.สปสส่ง รง.506
เมื่อ มกราคม 19, 2015, 02:49:02 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

320 กระทู้
288 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม เดือน ธันวาค...
เมื่อ มกราคม 09, 2015, 12:03:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

424 กระทู้
417 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Roumtham
ใน ส่งรายงาน 19 สาเหตุ เดื...
เมื่อ มกราคม 09, 2015, 12:40:19 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1447 กระทู้
1355 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน สสอ.สำโรง ส่งรายงานบริหา...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 01:52:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1073 กระทู้
1068 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย khk6226
ใน ส่งรายงานสารอาหารปนเปื้อ...
เมื่อ มกราคม 28, 2015, 09:05:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

959 กระทู้
906 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน หนังสือเชิญประชุมเภสัชกร...
เมื่อ มกราคม 26, 2015, 08:06:19 AM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1998 กระทู้
1608 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย piboon
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ว464
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 12:55:55 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2620 กระทู้
2023 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย khk6226
ใน FCT ระดับอำเภอ กุดข้าวปุ...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 08:08:17 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3324 กระทู้
3056 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noovi
ใน รายงานตรวจเกลือไอโอดีน 1...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 03:59:17 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2566 กระทู้
2226 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waa-waa
ใน kpi เดือนมกราคม 2558 อ.ด...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 01:19:36 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

726 กระทู้
703 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nudeedee
ใน รพ.ดอนมดแดงส่งอนุมัติจ่า...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 12:30:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

96 กระทู้
87 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supack2513
ใน CFO ตค-ธ.ค 57แก้ไข รพ.นา...
เมื่อ มกราคม 27, 2015, 03:07:28 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

214 กระทู้
213 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายชื่ออบรมฟื้...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2014, 01:38:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

138 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายชื่ออบรมการ...
เมื่อ มกราคม 16, 2015, 07:38:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

741 กระทู้
739 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน แบบรายงานกิจกรรมสัปดาห์ส...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 10:23:27 AM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3528 กระทู้
3474 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย [6Kik8y,
ใน เอกสารการขอหนังสือรับรอง...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 08:25:22 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

621 กระทู้
359 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนิ...
เมื่อ มกราคม 26, 2015, 01:06:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

82 กระทู้
51 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน การบันทึกข้อมูล NCD SCRE...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2014, 07:43:04 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

593 กระทู้
574 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน ส่งหนังสือและรายชื่อผู้ป...
เมื่อ มกราคม 19, 2015, 12:26:04 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

195 กระทู้
181 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ITA เอกสารประเมินต่อต้าน...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:54:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

22 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:56:02 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

144 กระทู้
141 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noovi
ใน ระเบียนผู้รับผิดชอบหมู่บ...
เมื่อ มกราคม 27, 2015, 03:34:53 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

131 กระทู้
88 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สนธยา การะเกษ
ใน ตัวชี้วัดกลุ่มงานอนามัยส...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 09:32:10 AM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

209 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย teerayuth
ใน อสม.ดีเด่น อ.เหล่าเสือโก...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 12:02:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5271 กระทู้
5145 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน รายงานจิตแพทย์แผนไทย ม.ค...
เมื่อ มกราคม 30, 2015, 12:14:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

724 กระทู้
661 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jomjam
ใน เชิญประชุมจัดทำบัญชีต้นท...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2014, 02:29:15 PM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รายงานตรวจเกลือไอโอดีน 1-58_นาเยีย โดย noovi (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
มกราคม 30, 2015, 03:59:17 PM
GL 58 ต.ค.57-ธ.ค.57 สสอ.ดอนมดแดง โดย นายเพชร เดชะคำภู (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 02:32:27 PM
ส่งยอดเด็ก 2.5 - 7 ปี อำเภอเหล่าเสือโก้ก ให้พี่ต้อย ผ่องนภา โดย beingbeer (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
มกราคม 30, 2015, 02:29:14 PM
407+ลูกหนี้เงินยืม รพ.กุดข้าวปุ้น โดย pitsa (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 02:25:05 PM
รายงาน 407 รพ.ศรีเมืองใหม่ 29 มกราคม 2558+ลูกหนี้เงินยืม โดย kittiya (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 02:05:04 PM
Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน โดย Pongrawee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มกราคม 30, 2015, 01:55:30 PM
407ณ 29 มค.58 โดย วรัญญา (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 01:42:30 PM
อำเภอโพธิ์ไทร ส่งรายงาน 506 30 มค 58 โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มกราคม 30, 2015, 01:39:39 PM
ทะเบียนคุมเงินยืม รพ.ตาลสุม มกราคม 2558 โดย จิรารัตน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 01:25:32 PM
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 407 ประจำเดือน มกราคม โดย จิรารัตน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 01:22:22 PM
ขอส่งผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีน dT อายุ 20-50 ปี สสอ.ทุ่งศรีอุดมค่ะ โดย Jularak (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
มกราคม 30, 2015, 01:20:17 PM
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 407 ประจำเดือน 29 มกราคม 2558 โดย จิรารัตน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 01:19:47 PM
kpi เดือนมกราคม 2558 อ.ดอนมดแดงค่ะ โดย waa-waa (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
มกราคม 30, 2015, 01:19:36 PM
ขอส่งผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีน dT อายุ 20-50 ปี สสอ.ทุ่งศรีอุดมค่ะ โดย Jularak (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
มกราคม 30, 2015, 01:19:31 PM
407 ลน 29 01 58 รพ.นาจะหลวย โดย supack2513 (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 01:12:24 PM
ส่ง r506 สสอ.เมือง ให้พี่ผู้กองตุ๋ม ครับ โดย maxkum ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มกราคม 30, 2015, 01:07:13 PM
506 รพ.ดอนมดแดง วันที่ 29-30 มกราคม 2558 โดย thirasak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มกราคม 30, 2015, 12:44:25 PM
รพ.ดอนมดแดงส่งอนุมัติจ่าย นค1.เดือน ต.ค.57 โดย nudeedee (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
มกราคม 30, 2015, 12:30:33 PM
รพ.ดอนมดแดงส่งรายงาน นค. เดือน ธ.ค. 57 โดย nudeedee (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
มกราคม 30, 2015, 12:29:29 PM
407 รพ.วารินชำราบ 29-01-58 โดย ชุติมา (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มกราคม 30, 2015, 12:28:06 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

52391 กระทู้ ใน 41645 หัวข้อ โดย 3353 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: demo2
กระทู้ล่าสุด: "รายงานตรวจเกลือไอโอดีน 1..." ( มกราคม 30, 2015, 03:59:17 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

96 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 100. ออนไลน์มากที่สุด: 178 (พฤศจิกายน 06, 2014, 10:08:46 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th