Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

218 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poo
ใน สอบราคาจ้างก่อสร้างถมดิน...
เมื่อ กันยายน 15, 2014, 06:31:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

212 กระทู้
162 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศผลสอบพนักงานราชการ...
เมื่อ กันยายน 06, 2014, 12:10:26 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1288 กระทู้
93 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kkp
ใน ส่งข้อมูลบุคลากรด้านมะเร...
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 06:13:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

510 กระทู้
458 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน ส่งรายชื่อข้าราชการช่วยร...
เมื่อ กันยายน 16, 2014, 09:36:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

305 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย INTER
ใน รายชื่อนาเยียเข้าประชุมต...
เมื่อ กันยายน 15, 2014, 12:06:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

5638 กระทู้
5592 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย dichun
ใน 407 18 ก.ย.2557 รพ.เขื่อ...
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 04:43:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

277 กระทู้
270 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lak
ใน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมปร...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2014, 08:17:01 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

25 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงาน EPI เดือนมิ.ย....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 10:53:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

862 กระทู้
752 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตชพร กาละปัตย์
ใน EPI ก.ค นาเยีย ค่ะ
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 02:30:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

290 กระทู้
170 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: เอกสารดำเนินงานสอบสว...
เมื่อ กันยายน 17, 2014, 07:32:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

10493 กระทู้
5236 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wasan
ใน ส่งรายงานระบาดบุณฑริก
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 02:16:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

336 กระทู้
316 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วิภรณ์รัตน์ สุวรรณโกฏ
ใน ส่งรายงานaidsoi 1ส.ค-31ส...
เมื่อ กันยายน 02, 2014, 07:55:35 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

313 กระทู้
281 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ กันยายน 09, 2014, 12:03:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

388 กระทู้
381 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thecopfy
ใน รายงาน 19 สาเหตุ รพ.ตาลส...
เมื่อ กันยายน 16, 2014, 07:21:03 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1352 กระทู้
1260 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน สสอ.สำโรง ส่งรายงานบริหา...
เมื่อ กันยายน 15, 2014, 08:52:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1038 กระทู้
1033 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mam
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อนเดือ...
เมื่อ กันยายน 18, 2014, 12:28:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

933 กระทู้
882 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย โม
ใน 407 รพ.๕๐พรรษา วท.18 ก.ย...
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 02:05:57 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1947 กระทู้
1559 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ว6624_2
เมื่อ กันยายน 17, 2014, 12:31:17 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2584 กระทู้
1990 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Un2516
ใน สสอ.ทุ่งศรีอุดม ส่งรายช...
เมื่อ กันยายน 18, 2014, 12:04:29 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3261 กระทู้
3001 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noovi
ใน นาเยีย ส่งรายชื่ออบรม SK...
เมื่อ กันยายน 15, 2014, 02:14:57 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2493 กระทู้
2161 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasi
ใน ส่งรายชื่อ อาสา พอ.สว. ท...
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 09:55:45 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

675 กระทู้
653 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nudeedee
ใน รพ.ดอนมดแดง ส่ง รายงาน น...
เมื่อ กันยายน 16, 2014, 09:07:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

88 กระทู้
79 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุขฤทัย
ใน CFOพร้อมนำเสนอเครือข่ายเ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 10:03:20 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

213 กระทู้
212 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง พบยส.ฉบ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 09:48:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

137 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่อ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2014, 02:32:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

737 กระทู้
735 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pattanapong
ใน สสอ.ศรีเมืองใหม่ ส่งรายง...
เมื่อ กันยายน 06, 2014, 11:31:02 AM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3184 กระทู้
3134 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน ข้อมูลจัดสรรค่าบริการแพท...
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 10:45:45 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

619 กระทู้
357 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน Re: ส่งข้อมูลCHCA รพ.สำโ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2014, 04:00:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

77 กระทู้
48 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเริงฤทธิ์ จารุเกษม
ใน รายงานปรับเปลี่ยนกลุ่มเส...
เมื่อ กันยายน 18, 2014, 07:13:13 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

586 กระทู้
570 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐณิชา
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ ตอบรับ...
เมื่อ กันยายน 12, 2014, 01:40:21 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

14 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้...
เมื่อ กันยายน 01, 2014, 01:32:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

191 กระทู้
177 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน รายชื่อเจ้าหน้าที่รับเรื...
เมื่อ กันยายน 17, 2014, 06:53:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ ...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 12:59:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 03:49:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

122 กระทู้
119 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน อ.เขื่องในส่งรายงาน อสม....
เมื่อ กันยายน 18, 2014, 01:45:40 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

14 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พีรวัส
ใน คู่มือ มาตรฐานอนามัยสิ่ง...
เมื่อ กันยายน 18, 2014, 01:31:47 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

197 กระทู้
189 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน งานวิจัยโซน ๑
เมื่อ สิงหาคม 05, 2014, 06:13:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5073 กระทู้
4948 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน 407คำโพธิ์
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 07:39:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

720 กระทู้
657 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย smartman
ใน ตารางการแข่งขันกีฬา โซน ...
เมื่อ กันยายน 12, 2014, 11:35:16 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

236 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daun
ใน Re: รวมกันโกง รพ.สต.
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 10:57:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจัดสรรค่าบริการแพทย์แผนไทยงวด2/2557 โดย ฑิฆัมพร (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
กันยายน 19, 2014, 10:45:45 PM
ส่งข้อมูลบุคลากรด้านมะเร็ง รพ.กุดข้าวปุ้น โดย kkp (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
กันยายน 19, 2014, 06:13:25 PM
407 18 ก.ย.2557 รพ.เขื่องใน โดย dichun (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 04:43:49 PM
รายงานCFOส.ค 2557 รพ.เหล่าเสือโก้ก โดย b.jintana (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 03:31:58 PM
407 รพ.น้ำขุ่น 18 ก.ย. 57 โดย poo (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 03:31:14 PM
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 407 วันที่ 18 กันยายน 2557 โดย จิรารัตน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 02:31:44 PM
EPI ก.ค นาเยีย ค่ะ โดย รัตชพร กาละปัตย์ (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
กันยายน 19, 2014, 02:30:13 PM
407 รพ.๕๐พรรษา วท.18 ก.ย.57 โดย โม (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 02:27:00 PM
แจ้ง รพช.ทุกแห่งค่ะ ขอข้อมูลเงินเครือข่าย ปี 2557(จาก รพ.เขื่องใน) โดย ภิณญ์ญากาญจน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 02:25:54 PM
407 สสอ.นาเยียและลูกข่าย 18 กันยายน 57 ใหม่ค่ะ โดย annty (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 02:25:01 PM
407 ลน เงินยืม 18 09 57 รพ.นาจะหลวย โดย supack2513 (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 02:24:44 PM
407 สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 18 กันยายน 2557 โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335) (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 02:21:21 PM
ส่งรายงานระบาดบุณฑริก โดย wasan ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 19, 2014, 02:16:35 PM
Re: ส่งข้อมูลบุคลากรด้านมะเร็ง รพ.โพธิ์ไทร โดย yamoonbhate (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
กันยายน 19, 2014, 02:12:16 PM
407 รพ.๕๐พรรษา วท.18 ก.ย.57 โดย โม (รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง)
กันยายน 19, 2014, 02:05:57 PM
407 วันที่ 18 กันยายน 2557 รพ.สิรินธร โดย หมูตรี (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 01:59:29 PM
407 สสอ.นาเยียและลูกข่าย 18 กันยายน 57 โดย annty (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 01:59:13 PM
407 รพ.ดอนมดแดง 18 กันยายน 2557 โดย zOxmOx (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 01:57:54 PM
407 180957 รพ.พิบูลฯ โดย narasiri (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 01:53:17 PM
407 รพ.วารินชำราบ 18-09-57 โดย ชุติมา (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 19, 2014, 01:51:26 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

48623 กระทู้ ใน 38798 หัวข้อ โดย 3353 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: demo2
กระทู้ล่าสุด: "ข้อมูลจัดสรรค่าบริการแพท..." ( กันยายน 19, 2014, 10:45:45 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

69 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 81. ออนไลน์มากที่สุด: 163 (มิถุนายน 17, 2013, 10:03:32 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th