Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3404  •  กระทู้: 66274  •  หัวข้อ: 50617
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

204 กระทู้
85 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย บานเย็น พิศคำ
ใน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรร...
เมื่อ มิถุนายน 02, 2016, 02:38:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

346 กระทู้
342 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย naja
ใน สอบราคาจัดชื้อครุภัณฑ์กา...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2016, 01:48:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

275 กระทู้
223 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2016, 01:46:17 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1503 กระทู้
171 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อุษณีย์
ใน ส่งรายงาน 400 สสอ.เดชอุด...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2016, 08:00:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

561 กระทู้
509 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมนา
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 09:26:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

329 กระทู้
317 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ett
ใน ส่งรายชื่อคณะกรรมการทำลา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2016, 02:39:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7346 กระทู้
7318 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน 407 23 มิถุนายน 2559 สส...
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 03:23:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

308 กระทู้
301 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง FCT
เมื่อ มิถุนายน 08, 2016, 03:14:47 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

712 กระทู้
610 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน DHF-analysis-อ.เขื่องใน ...
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 02:40:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

517 กระทู้
306 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน DHF-analysis-อ.เขื่องใน ...
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 02:40:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

21250 กระทู้
10606 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน Re: ส่ง รง 506 วันที่ 24...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2016, 10:55:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

388 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2016, 03:34:04 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

532 กระทู้
525 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย num
ใน รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 1...
เมื่อ มิถุนายน 17, 2016, 10:35:06 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1845 กระทู้
1749 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย niyomsak
ใน รายงานเวชภัณฑ์ สสอ.โพธิ์...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2016, 10:25:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1197 กระทู้
1191 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อนเดือ...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2016, 02:37:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1128 กระทู้
1061 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2016, 06:52:05 AM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2149 กระทู้
1758 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน Re: รายงาน FCT โขงเจียม
เมื่อ มิถุนายน 21, 2016, 09:34:20 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2698 กระทู้
2087 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย epi_ubon
ใน Re: รายชื่อวัดรับตู้ยา ส...
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 07:05:57 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3565 กระทู้
3251 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namyuen
ใน ข้อมูล LCT บูรณาการตามกล...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2016, 02:29:19 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2743 กระทู้
2370 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jboonsong
ใน โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันต...
เมื่อ มิถุนายน 18, 2016, 10:05:41 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1002 กระทู้
979 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pitsa
ใน CFO กุดข้าวปุ้น พค.59
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 12:53:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

121 กระทู้
112 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน แจ้งอนุมัติแผนการเงินการ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 02:17:40 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

216 กระทู้
215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2015, 12:08:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4052 กระทู้
3996 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kunpat
ใน แบบประเมินสถานพยาบาล รพ...
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 11:26:14 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

112 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jaijai
ใน ส่งแบบรายงานผลการดำเนินง...
เมื่อ มิถุนายน 11, 2016, 10:46:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

113 กระทู้
64 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

134 กระทู้
111 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วรรณฤดี
ใน Re: ทะเบียนและผลงานคัดกร...
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 09:24:10 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

603 กระทู้
584 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง FCT
เมื่อ มิถุนายน 08, 2016, 03:12:56 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

233 กระทู้
230 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noovi
ใน รายงานผลการปฏิบัติงาน อส...
เมื่อ มิถุนายน 10, 2016, 09:07:18 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

282 กระทู้
198 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พีรวัส
ใน Re: แบบฟอร์มการจัดการมูล...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2016, 08:15:51 AM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5937 กระทู้
5809 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิง ส่งรายงาน ...
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 07:33:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: ส่ง รง 506 วันที่ 24 มิ.ย. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มิถุนายน 25, 2016, 10:55:37 AM
Re: 24มิถุนายน59 506 สสอ.น้ำยืน โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มิถุนายน 25, 2016, 10:55:26 AM
Re: รพ.สิรินธร ส่งรง.506 สป.ที่ 25 วันที่ 24 มิย 59 ครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มิถุนายน 25, 2016, 10:55:12 AM
Re: ส่งรง.506สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 24 มิย. 59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มิถุนายน 25, 2016, 10:54:58 AM
Re: แบบฟอร์มการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สสอ.ดอนมดแดง โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 08:15:51 AM
Re: การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สสอ.เขื่องใน โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 08:13:47 AM
Re: นาเยีย ส่งสรุปการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รพ.สต. โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 08:12:30 AM
Re: ส่งรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ใน รพ. และ รพสต. อำเภอนาตาล โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 08:11:42 AM
Re: ส่งรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน รพสต. อำเภอเขมราฐ โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 08:10:09 AM
Re: สรุปรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ_สสอ.น้ำขุ่น โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 08:08:58 AM
Re: ส่งรายงานผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อรพ.น้ำขุ่น โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 08:07:53 AM
Re: ส่งรายงานการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ สสอ. ตาลสุม โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 08:06:34 AM
Re: ส่งรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. อ.เดชอุดม โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 07:58:45 AM
Re: ส่งรายงานการกำจัดขยะติดเชื้้อ (สสอ.โขงเจียม) โดย พีรวัส (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มิถุนายน 25, 2016, 07:56:50 AM
ส่งรง.506สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 24 มิย. 59 โดย น้องนุช วัจนะ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มิถุนายน 24, 2016, 03:42:24 PM
รพ.สิรินธร ส่งรง.506 สป.ที่ 25 วันที่ 24 มิย 59 ครับ โดย suwatpimpabud ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มิถุนายน 24, 2016, 03:27:52 PM
407 23 มิถุนายน 2559 สสอ.ตระการพืชผล รวมลูกข่าย โดย SUDARAT (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
มิถุนายน 24, 2016, 03:23:00 PM
24มิถุนายน59 506 สสอ.น้ำยืน โดย Doraemon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มิถุนายน 24, 2016, 03:00:53 PM
DHF-analysis-อ.เขื่องใน 24 -มิ.ย. 59 โดย phanitchakorn (รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มิถุนายน 24, 2016, 02:40:57 PM
DHF-analysis-อ.เขื่องใน 24 -มิ.ย. 59 โดย phanitchakorn (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
มิถุนายน 24, 2016, 02:40:37 PM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

15 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 17. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th