Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

215 กระทู้
211 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย bameess
ใน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2014, 03:25:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

210 กระทู้
160 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการป...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2014, 02:20:56 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1263 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phuripath
ใน ประเด็นสุขภาพที่ 11 12 ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 02:41:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

505 กระทู้
455 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน การขอย้ายข้ามจังหวัด
เมื่อ สิงหาคม 07, 2014, 01:12:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

302 กระทู้
290 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้ำเย็น
ใน รายงานความคุมภายใน รอบ9...
เมื่อ สิงหาคม 22, 2014, 09:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

5522 กระทู้
5476 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lugsanavadee
ใน 407 ประจำเดือน สิงหาคม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:26:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

277 กระทู้
270 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lak
ใน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมปร...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2014, 08:17:01 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

25 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงาน EPI เดือนมิ.ย....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 10:53:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

836 กระทู้
726 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย astv
ใน รง.ความครอบครัว epi pcu ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:05:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

281 กระทู้
166 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย epi_ubon
ใน Re: สถานการณ์ไข้เลือดออก...
เมื่อ สิงหาคม 28, 2014, 12:42:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

10245 กระทู้
5120 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ป๊อป ธีรศักดิ์
ใน รพ 50 พรรษา ส่ง 506 (A01...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:37:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

335 กระทู้
315 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. กรกฎาคม 255...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2014, 09:25:47 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

311 กระทู้
279 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม เดือน ก.ค. 5...
เมื่อ สิงหาคม 06, 2014, 01:31:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

380 กระทู้
373 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moojib
ใน รายงาน19สาเหตุ เดือน กรก...
เมื่อ สิงหาคม 09, 2014, 03:35:44 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1334 กระทู้
1242 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย the tik
ใน รายงานบริหารเวชภัณฑ์ โรง...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:59:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1033 กระทู้
1028 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ลภัสนันท์
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อน มิย...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:01:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

927 กระทู้
876 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย likhitpho
ใน รูปนิสสัยคลินิค บุณฑริก
เมื่อ สิงหาคม 31, 2014, 02:05:32 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1938 กระทู้
1550 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Chuttima
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ อบ ...
เมื่อ สิงหาคม 30, 2014, 09:53:43 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2568 กระทู้
1974 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน ส่งรายชื่อเข้าร่วมสัมนาว...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:20:30 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3245 กระทู้
2985 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เวชกรรมสังคมรพ.สรรพสิทธิ์
ใน ข้อมูลANC PP
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:50:13 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2483 กระทู้
2151 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KeSsY-IvAn
ใน Re: ส่งยืนยันทะเบียนสมาช...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:24:08 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

673 กระทู้
651 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้ำเย็น
ใน CFOนำเสนอ ก.ค.57รพ.สว่าง...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:32:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

88 กระทู้
79 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุขฤทัย
ใน CFOพร้อมนำเสนอเครือข่ายเ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 10:03:20 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

213 กระทู้
212 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง พบยส.ฉบ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 09:48:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

137 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่อ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2014, 02:32:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

736 กระทู้
734 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namyuen
ใน ส่งรายงานฝ่ายการแพทย์และ...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2014, 04:05:49 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3148 กระทู้
3100 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุรีเนตร
ใน รายงานข้อมูลยาและผลการดำ...
เมื่อ สิงหาคม 29, 2014, 04:08:26 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

619 กระทู้
357 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน Re: ส่งข้อมูลCHCA รพ.สำโ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2014, 04:00:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

76 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rattikon
ใน ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติ...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2014, 01:18:08 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

584 กระทู้
568 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน Re: ส่งรายชื่ออบรมรุ่น 3...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2014, 01:17:27 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

14 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:32:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

190 กระทู้
176 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐณิชา
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ ส่งราย...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:04:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ ...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 12:59:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 03:49:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

120 กระทู้
117 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย maruko
ใน รายงาน อสม.ส่ง สสจ. สำนั...
เมื่อ สิงหาคม 22, 2014, 10:23:17 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พีรวัส
ใน แบบสำรวจด้านอนามัยสิ่งแว...
เมื่อ สิงหาคม 06, 2014, 05:13:11 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

197 กระทู้
189 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน งานวิจัยโซน ๑
เมื่อ สิงหาคม 05, 2014, 06:13:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5047 กระทู้
4922 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jarunee
ใน 43แฟ้ม รพ.สต.สว่าง เดือน...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:48:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

718 กระทู้
655 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย inn
ใน ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมก...
เมื่อ สิงหาคม 28, 2014, 09:32:04 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

236 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daun
ใน Re: รวมกันโกง รพ.สต.
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 10:57:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รพ 50 พรรษา ส่ง 506 (A0157_6484_6629_50pansa) โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 04:37:40 PM
รง.ความครอบครัว epi pcu รพ.โขงเจียม โดย astv (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
วันนี้ เวลา 03:05:53 PM
เขมราบส่ง 506/57 (3840-4050)+ส.35 โดย manit ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:18:41 PM
รายงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลนาจะหลวย มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 2557 โดย the tik (รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์)
วันนี้ เวลา 01:59:34 PM
ข้อมูลANC PP โดย เวชกรรมสังคมรพ.สรรพสิทธิ์ (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 01:50:13 PM
43แฟ้ม รพ.สต.สว่าง เดือนสค57 โดย jarunee (โซน3)
วันนี้ เวลา 01:48:30 PM
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน สสอ.เขิื่องใน โดย ubu55 (ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
วันนี้ เวลา 01:32:03 PM
407 ประจำเดือน สิงหาคม 57 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) เพิ่มเติม โดย lugsanavadee (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:26:47 PM
407 ประจำเดือน สิงหาคม 57 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) โดย lugsanavadee (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:25:06 PM
407 วันที่ 29/8/57 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) โดย lugsanavadee (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:21:55 PM
ส่งรายชื่อเข้าร่วมสัมนาวิชาการ นโยบายด้านสาธารณสุข สสอ.ดอนมดแดง โดย นายเพชร เดชะคำภู (รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ)
วันนี้ เวลา 01:20:30 PM
ส่งรายงานสารปนเปื้อน มิย-สค 57 อ.ตระการพืชผล โดย ลภัสนันท์ (รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety)
วันนี้ เวลา 01:01:49 PM
506 ทุ่งศรีฯ 1 ก.ย.57 โดย chavalitob ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:53:07 PM
อำเภอโพธิ์ไทร ส่งรายงาน 506 1 กย 57 โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:31:33 PM
สสอ.สว่างวีระวงศ์ ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย ณัฐณิชา (รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ)
วันนี้ เวลา 12:04:10 PM
ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานร้องทุกข์ สสอ.บุณฑริก โดย tanunya (รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ)
วันนี้ เวลา 11:59:19 AM
ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ สสอ.เมือง โดย maxkum (รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ)
วันนี้ เวลา 11:53:45 AM
อำเภอเดชอุมส่งรายงาน 506 _weekly35_01 ปี 57 โดย Pongrawee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:30:06 AM
รายงานสารปนเปื้อน เดือน สิงหาคม2557 อ.เขมราฐ โดย jeab (รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety)
วันนี้ เวลา 11:28:07 AM
ส่งรายงาน 506 (4092-4192) wk 34 รพ.ศรีเมืองใหม่ โดย parinya_sab ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:54:22 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

48011 กระทู้ ใน 38343 หัวข้อ โดย 3351 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: กัณติกา
กระทู้ล่าสุด: "รพ 50 พรรษา ส่ง 506 (A01..." ( วันนี้ เวลา 04:37:40 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

53 บุคคลทั่วไป, 2 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
dichun, neo

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 97. ออนไลน์มากที่สุด: 163 (มิถุนายน 17, 2013, 10:03:32 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th