Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

341 กระทู้
337 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศร่างเอกสารประกวดรา...
เมื่อ ตุลาคม 20, 2015, 03:37:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

252 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการป...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2015, 06:35:55 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1506 กระทู้
189 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย u00327
ใน ส่งรายงาน 400 ต.ค.58 สสอ...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 10:15:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

554 กระทู้
502 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ม่วงสามสิบ
ใน ส่งไฟล์ผลการปฏิบัติราชกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 03, 2015, 09:35:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

316 กระทู้
304 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้ำเย็น
ใน รายงานควบคุมภายใน 12 เดื...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 09:17:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7557 กระทู้
7508 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasi
ใน ปิดงบ กันยายน 58 สสอ.เขื...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2015, 12:51:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

299 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นุจรินทร์ ก่อบุญ
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบร...
เมื่อ เมษายน 23, 2015, 11:30:59 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

568 กระทู้
466 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย epi_ubon
ใน ีupdate ใบเบิกวัคซีน ว.3...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 02:58:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

433 กระทู้
245 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน DHF_anlyzis form ( อ.เขื...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2015, 01:27:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

17457 กระทู้
8731 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงาน506 อ.เหล่าเสือ...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 01:51:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

377 กระทู้
356 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.มิ....
เมื่อ พฤศจิกายน 19, 2015, 09:49:41 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

491 กระทู้
484 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย num
ใน รายงาน 19 สาเหตุอุบัติเห...
เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2015, 01:20:15 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1693 กระทู้
1600 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย puru
ใน ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์เ...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2015, 03:13:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1134 กระทู้
1129 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งตรวจสารปนเปื้อนในอาหา...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2015, 12:31:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1048 กระทู้
990 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ลภัสนันท์
ใน ส่งรูปภาพเพิมเติ่มร้านยา...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2015, 10:33:06 AM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: jawjom

2101 กระทู้
1711 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ว853...
เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2015, 01:46:58 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2664 กระทู้
2061 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน ข้อมูลบุคลากร สสอ.สว่างว...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2015, 11:44:57 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3496 กระทู้
3188 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Trittamon
ใน Re: ส่งรายงาน พัฒนาการเด...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 11:41:32 AM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2694 กระทู้
2333 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waa-waa
ใน kpi อ.ดอนมดแดงค่ะ
เมื่อ ตุลาคม 31, 2015, 02:44:38 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

961 กระทู้
938 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ม่วงสามสิบ
ใน CFO รพ.ม่วงสามสิบ(ต.ค.57...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 04:03:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

118 กระทู้
109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัต...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2015, 12:47:01 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

216 กระทู้
215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2015, 12:08:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

744 กระทู้
742 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เยาวนิตย์
ใน รง.IQ สสอ.สว่างฯ
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2015, 01:12:18 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3933 กระทู้
3877 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย มุขรินทร์
ใน ส่งข้อมูลการสมัครทับหม้อ...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 01:20:31 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

644 กระทู้
373 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน Re: ส่งรายงานผลการตรวจมะ...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 01:43:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

103 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน คู่มือประเมิน CVD Risk ป...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 11:07:50 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

602 กระทู้
583 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน ขอส่งรายชื่อข้าราชการเป็...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2015, 08:41:47 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

212 กระทู้
198 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ningnoi
ใน ส่งแบบตอบรับการอบรมพนักง...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2015, 06:59:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

224 กระทู้
221 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ...
เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2015, 09:53:20 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

202 กระทู้
147 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสือสำลี
ใน ข้อมูลรถดูดสิ่งปฏิกูล สส...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2015, 09:14:18 AM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

92 กระทู้
91 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิงส่งรายงาน 5...
เมื่อ กันยายน 10, 2015, 08:24:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5670 กระทู้
5542 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moderndog007
ใน 506 ส่งพี่หญิงคะ สว่างวี...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2015, 08:41:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งรายงาน 400 ต.ค.58 สสอ.สำโรง โดย u00327 (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
พฤศจิกายน 24, 2015, 10:15:50 PM
CFO รพ.ม่วงสามสิบ(ต.ค.57-ก.ย.58) โดย รพ.ม่วงสามสิบ (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
พฤศจิกายน 24, 2015, 04:03:38 PM
ีupdate ใบเบิกวัคซีน ว.3-1 โดย epi_ubon (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
พฤศจิกายน 24, 2015, 02:58:52 PM
ส่งรายงาน506 อ.เหล่าเสือโก้ก 20-23พย58 โดย beingbeer ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 24, 2015, 01:51:20 PM
ส่งข้อมูลการสมัครทับหม้อเกลือ รพ.น้ำยืน โดย มุขรินทร์ (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
พฤศจิกายน 24, 2015, 01:20:31 PM
Re: ส่งรายงาน พัฒนาการเด็ก ตค.58 สสอ.เหล่าเสือโก้ก โดย Trittamon (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
พฤศจิกายน 24, 2015, 11:41:32 AM
คู่มือประเมิน CVD Risk ปี 2559 โดย alisa (รับ/ส่งข้อมูล..DM HT)
พฤศจิกายน 24, 2015, 11:07:50 AM
รายงานควบคุมภายใน 12 เดือน รพ.สว่างวีระวงศ์ โดย น้ำเย็น (รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)
พฤศจิกายน 24, 2015, 09:17:39 AM
ข้อมูลรถดูดสิ่งปฏิกูล สสอ.ดอนมดแดง ปี 59 โดย เสือสำลี (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
พฤศจิกายน 24, 2015, 09:14:18 AM
CFO ก.ย.58 รพ.สำโรง โดย ning_sr (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
พฤศจิกายน 24, 2015, 07:55:19 AM
506 สสอ.นาตาล วันจันทร์ครับ โดย nakiabest ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 24, 2015, 07:42:59 AM
รายงาน EPI PCU สีวิชียร รพ.น้ำยืน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ส่งใหม่ โดย pattariya (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
พฤศจิกายน 24, 2015, 07:26:01 AM
ไฟล์excelให้สถานบริการกรอกข้อมูลสปสช.และนำส่งเอกสารให้สสจ. โดย ฑิฆัมพร (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
พฤศจิกายน 23, 2015, 06:02:41 PM
รพ ๕๐ พรรษา ส่ง 506 (A0158_15622_15787_50pansa) โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 23, 2015, 04:38:14 PM
อำเภอเดชอุดมส่งรายงาน506 สัปดาห์ที่ 47_01 ปี 2558 โดย Pongrawee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 23, 2015, 04:37:03 PM
506 สสอ.น้ำยืน วันที่่ึึ23พย.58 โดย Doraemon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 23, 2015, 04:12:14 PM
ส่ง รง.506 ม่วงสามสิบ จันทร์ที่ 23 พ.ย.58 โดย ญาณินท์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 23, 2015, 04:08:15 PM
506 เขื่องใน 23-11-2558 _8392_8498 โดย phanitchakorn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 23, 2015, 03:42:37 PM
ส่งรง.506สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 23 พ.ย.58 โดย น้องนุช วัจนะ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 23, 2015, 03:32:38 PM
รายงาน 506 รพ.ม่วงสามสิบค่ะ (23/11/58) โดย Tida ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 23, 2015, 03:21:03 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

61276 กระทู้ ใน 47628 หัวข้อ โดย 3367 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: charoenchai
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงาน 400 ต.ค.58 สสอ..." ( พฤศจิกายน 24, 2015, 10:15:50 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 12. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th