Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3404  •  กระทู้: 66981  •  หัวข้อ: 51080
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

204 กระทู้
85 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย บานเย็น พิศคำ
ใน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรร...
เมื่อ มิถุนายน 02, 2016, 02:38:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

349 กระทู้
345 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2016, 04:39:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

277 กระทู้
225 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ...
เมื่อ กรกฎาคม 14, 2016, 11:59:43 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1505 กระทู้
171 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kkp
ใน Re: ส่งรายงาน 504 505 แล...
เมื่อ กรกฎาคม 14, 2016, 09:49:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

561 กระทู้
509 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมนา
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 09:26:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

329 กระทู้
317 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ett
ใน ส่งรายชื่อคณะกรรมการทำลา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2016, 02:39:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7422 กระทู้
7394 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จิรารัตน์
ใน แบบสำรวจุบุคลากรการเงินแ...
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2016, 07:00:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

309 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tonhoam
ใน รายงานการประชุมกลุ่มบริห...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2016, 10:01:34 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

718 กระทู้
616 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย maxkum
ใน ส่งรายงาน IPV สสอ.เมือง ...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2016, 01:54:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

524 กระทู้
311 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน E1 ไข้เลือดออกเหล่าเสื...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2016, 10:34:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

21716 กระทู้
10838 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน Re: รายงาน506 อำเภอนาจะห...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2016, 07:43:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

388 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2016, 03:34:04 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

538 กระทู้
531 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Roumtham
ใน 19 สาเหตุการบาดเจ็บ รพ.ว...
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2016, 12:41:54 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1862 กระทู้
1766 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน สรุปสถานะคงคลังเวชภัณ์ยา...
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2016, 11:17:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1201 กระทู้
1195 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คนมีบุญ
ใน รายงานตรวจสารปนเปื้อน สส...
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2016, 11:12:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1132 กระทู้
1065 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย preeyamas penpim
ใน สำรวจ อย.น้อยอำเภอตาลสุม...
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2016, 06:47:02 PM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2162 กระทู้
1771 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กิรดา อุนาวรรณ์
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ ว 5...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2016, 12:53:36 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2698 กระทู้
2087 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย epi_ubon
ใน Re: รายชื่อวัดรับตู้ยา ส...
เมื่อ มิถุนายน 24, 2016, 07:05:57 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3568 กระทู้
3254 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย oratai
ใน รายงานการตรวจคัดกรองภาวะ...
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2016, 05:18:15 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2756 กระทู้
2378 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พรรณี พานิช
ใน ส่งแบบประเมินชมรมผู้สูงอ...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2016, 10:00:52 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1005 กระทู้
982 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pitsa
ใน CFO กุดข้าวปุ้น มิย.59
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2016, 02:06:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

121 กระทู้
112 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน แจ้งอนุมัติแผนการเงินการ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 02:17:40 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

216 กระทู้
215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2015, 12:08:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4082 กระทู้
4026 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน ส่งแบบประเมิณสถานพยาบาล ...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2016, 03:42:11 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

112 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jaijai
ใน ส่งแบบรายงานผลการดำเนินง...
เมื่อ มิถุนายน 11, 2016, 10:46:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

113 กระทู้
64 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

136 กระทู้
112 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: คู่มือการใช้งาน HDC
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2016, 11:18:21 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

603 กระทู้
584 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง FCT
เมื่อ มิถุนายน 08, 2016, 03:12:56 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

243 กระทู้
240 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พรรณี พานิช
ใน ส่งรายงาน อสม. ตาลสุม
เมื่อ กรกฎาคม 14, 2016, 06:20:57 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

284 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พีรวัส
ใน ตย.คำสั่ง......มอบหมายงา...
เมื่อ กรกฎาคม 14, 2016, 09:00:34 AM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือระบบส่งต่อระหว่างป...
เมื่อ มิถุนายน 27, 2016, 02:12:27 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5972 กระทู้
5844 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pon
ใน GL คำนกเปล้า
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2016, 02:26:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

CFO กุดข้าวปุ้น มิย.59 โดย pitsa (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
กรกฎาคม 23, 2016, 02:06:32 PM
แบบสำรวจุบุคลากรการเงินและบัญชี รพ.ตาลสุม โดย จิรารัตน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 23, 2016, 07:00:55 AM
แบบสำรวจุบุคลากรการเงินและบัญชี รพ.ตาลสะม โดย จิรารัตน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 23, 2016, 06:55:59 AM
E1 ไข้เลือดออกเหล่าเสือโก้ก โดย vadee (รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 10:34:56 PM
ก้อนข้อมูล 506 ของโพธิ์ไทรคะ โดย vadee (รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 10:29:21 PM
Re: รายงาน506 อำเภอนาจะหลวย(1165-1206)22-07-2559 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 07:43:33 PM
Re: 22กค59 506สสอ.น้ำยืน โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 07:43:20 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 22 กค 59 ค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 07:42:23 PM
Re: ส่งรง.506สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 22 กค. 59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 07:42:11 PM
Re: รพ.สิรินธร ส่งรง.506 สป.ที่ 29 วันที่ 22 กค 59 ครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 07:41:54 PM
Re: รพ.๕๐ พรรษาฯส่งรง.506 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 07:41:25 PM
รพ.๕๐ พรรษาฯส่งรง.506 โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 06:41:17 PM
รพ.สิรินธร ส่งรง.506 สป.ที่ 29 วันที่ 22 กค 59 ครับ โดย suwatpimpabud ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 06:14:33 PM
แบบสำรวจ ACC โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดย นิตสญา (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2016, 05:08:45 PM
ส่งรง.506สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 22 กค. 59 โดย น้องนุช วัจนะ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 05:06:11 PM
ราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท โดย sopitsuda ( ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง)
กรกฎาคม 22, 2016, 04:39:29 PM
แบบสำรวจ ACC รพ.สิรินธร โดย หมูตรี (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2016, 04:39:14 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 22 กค 59 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กรกฎาคม 22, 2016, 04:14:06 PM
ส่งแบบประเมิณสถานพยาบาล สสอ.สิรินธร โดย wanwisa (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
กรกฎาคม 22, 2016, 03:42:11 PM
407 21 กรกฎาคม 2559 สสอ.ตระการพืชผล รวมลูกข่าย โดย SUDARAT (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กรกฎาคม 22, 2016, 03:38:38 PM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 12. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th