Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

296 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การ...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2015, 01:13:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

223 กระทู้
173 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการป...
เมื่อ พฤษภาคม 20, 2015, 06:51:34 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1440 กระทู้
166 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อุษณีย์
ใน ส่งรายงาน 400 สสอ.เดชอุ...
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2015, 06:48:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

541 กระทู้
489 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waruneesrithap
ใน รายงาน วันกิจกรรม ขรก.พ...
เมื่อ เมษายน 03, 2015, 07:36:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

314 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน รายชื่อเข้าอบรม สสอ.ทุ่ง...
เมื่อ เมษายน 20, 2015, 12:38:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

6995 กระทู้
6947 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ning_sr
ใน 407 รพ.สำโรง 21 พ.ค.58
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2015, 12:23:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

299 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นุจรินทร์ ก่อบุญ
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบร...
เมื่อ เมษายน 23, 2015, 11:30:59 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

27 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ส่งรายงาน EPI ประจำเดือน...
เมื่อ มีนาคม 05, 2015, 01:55:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

913 กระทู้
799 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน ส่ง case AEFI เขื่องใน
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2015, 01:03:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

356 กระทู้
204 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อู๋น้อย
ใน รายงาน506กุดข้าวปุ้น25พค...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2015, 06:41:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

14346 กระทู้
7159 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้องนุช วัจนะ
ใน ส่งรายงาน 506 วันที่ 27 ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:29:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

360 กระทู้
339 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ก.พ...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2015, 06:24:17 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

284 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน ตัวอย่าง SQL สำหรับ ncds...
เมื่อ มีนาคม 17, 2015, 08:51:30 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

453 กระทู้
446 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย weaknesspays
ใน รายงาน 19 สาเหตุ รพ.ศรีเ...
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2015, 11:05:13 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1554 กระทู้
1462 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย puru
ใน ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์เ...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2015, 06:15:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1103 กระทู้
1098 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งรายงานตรวจสารปนเปื้อน...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:08:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

988 กระทู้
932 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย likhitpho
ใน รูปโรงงานน้ำดื่มทีม บุณฑ...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2015, 06:09:55 AM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

2055 กระทู้
1665 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ว374...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:56:10 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2638 กระทู้
2035 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neng_hss
ใน เอกสารประกอบการประชุม DH...
เมื่อ เมษายน 22, 2015, 01:43:51 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3367 กระทู้
3099 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nitaya0872
ใน สสอ.ตระการฯ ส่งรายชื่อผู...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2015, 11:55:59 AM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2626 กระทู้
2278 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทันตเขมราฐ
ใน ส่งรายงาน KPI เดือนพฤษภา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:37:42 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

810 กระทู้
787 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prapaporn w.
ใน ส่ง one page รพ.ทุ่งศรี...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:41:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

107 กระทู้
98 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จิรารัตน์
ใน CFO.รพ.ตาลสุม เมย.58
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2015, 04:40:07 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

215 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ส่ง ราย...
เมื่อ มีนาคม 30, 2015, 08:53:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

138 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายชื่ออบรมการ...
เมื่อ มกราคม 16, 2015, 07:38:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

743 กระทู้
741 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ขอส่งรายงานประเมิน IQ อำ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2015, 07:40:09 AM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3736 กระทู้
3682 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฑิฆัมพร
ใน แบบสำรวจความต้องการใช้ยา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:43:05 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

637 กระทู้
368 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย supannasa
ใน ส่งรายงานมะเร็งตับและท่อ...
เมื่อ เมษายน 10, 2015, 07:05:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

67 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเริงฤทธิ์ จารุเกษม
ใน รายงาน DM HT เมษายน 58 อ...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2015, 12:14:43 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

598 กระทู้
579 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน แก้ไขคำผิด เรียงความ ประ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2015, 05:47:01 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

197 กระทู้
183 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย theerawat
ใน Onepage คณะที่ 3 การบริห...
เมื่อ มีนาคม 05, 2015, 10:34:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

179 กระทู้
176 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namyuen
ใน รายชื่อ เจ้าหน้าที่และ อ...
เมื่อ พฤษภาคม 13, 2015, 08:02:15 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

168 กระทู้
113 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.p
ใน ข้อมูลทะเบียนสถานประกอบก...
เมื่อ วันนี้ เวลา 07:51:21 AM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5504 กระทู้
5377 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PAE
ใน ส่งรายงาน 506 ให้พี่หญิง...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:48:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

724 กระทู้
661 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jomjam
ใน เชิญประชุมจัดทำบัญชีต้นท...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2014, 02:29:15 PM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

แบบสำรวจความต้องการใช้ยาสมุนไพร (สำหรับเภสัชกรที่ทำบริหารเวชภัณฑ์กรอก) โดย ฑิฆัมพร (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 02:43:05 PM
ส่งรายงาน 506 วันที่ 27 พ.ค.58 สสอ.น้ำขุ่น โดย น้องนุช วัจนะ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:29:17 PM
ส่งรายงาน 506 วันที่ 25 พ.ค.58 สสอ.น้ำขุ่น โดย น้องนุช วัจนะ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:28:35 PM
ส่งรายงาน 506 วันที่ 22 พ.ค.58 สสอ.น้ำขุ่น โดย น้องนุช วัจนะ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:28:02 PM
ส่งรายงาน KPI เดือนพฤษภาคม 58 cup เขมราฐค่ะ โดย ทันตเขมราฐ (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 12:37:42 PM
รพ.ดอนมดแดง ส่ง 506 วันที่ 22- 27 พค.58 ครับ โดย thirasak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:19:17 PM
รพ.๕๐ พรรษาฯ ส่ง 506 (A0158_3798_3913_50pansa) โดย nini ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 12:13:07 PM
ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย รพ.ตระการพืชผล 2558 (OK ข้อมูลตรง ) โดย chaiwat (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 12:03:06 PM
อำเภอโพธิ์ไทร ส่งรายงาน 506 27 พค 58 โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:49:54 AM
ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย อ.โพธิืไทร 58 โดย joy (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 11:43:18 AM
ส่งรายงาน 506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:43:03 AM
506 สสอ.น้ำยืน โดย Doraemon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:41:05 AM
ส่งรายงานตรวจสารปนเปื้อนเดือนพฤษภาคม58สสอ.พิบูลฯ โดย สาวิตรี บุญตะวัน (รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety)
วันนี้ เวลา 11:08:17 AM
รง 506 อ.เขื่องใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 _3230_3263 โดย phanitchakorn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:59:03 AM
แนบข่าวประชาสัมพันธ์ว3740และบันทึก ว1794 โดย angie (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล )
วันนี้ เวลา 10:56:10 AM
ส่ง one page รพ.ทุ่งศรีอุดม โดย prapaporn w. (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 10:41:59 AM
ส่งรายงาน506รพ.โขงเจียม+รพ.สต.25-05-58-26-05-58 โดย SornJung ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:14:29 AM
ยืนยันข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย 58 สสอ.เขมราฐ โดย jeab (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 09:14:57 AM
รง 506 ตระการ ณ 27 พ.ค 58 โดย pornsuda ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 08:30:16 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.นาจะหลวย ปี 58 โดย momay ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 08:05:38 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

56489 กระทู้ ใน 44513 หัวข้อ โดย 3359 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: phunsuk Toommanee
กระทู้ล่าสุด: "แบบสำรวจความต้องการใช้ยา..." ( วันนี้ เวลา 02:43:05 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

18 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 39. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th