Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

201 กระทู้
82 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tomas
ใน Re: สสจ.อุบลฯ รับสมัครบุ...
เมื่อ มกราคม 11, 2014, 02:57:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
234 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Bumbim
ใน สอบราคาซื้อตู้อบความร้อน...
เมื่อ พฤศจิกายน 27, 2014, 12:57:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

212 กระทู้
162 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศผลสอบพนักงานราชการ...
เมื่อ กันยายน 06, 2014, 12:10:26 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1346 กระทู้
130 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phuripath
ใน Hospital Profile 2557 ตา...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 07:55:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

518 กระทู้
466 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม
ใน แบบประเมินพรก.ทุ่งศรีอุด...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2014, 11:42:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน การอบรมโครงการธรรมาภิบาล...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2014, 11:25:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

311 กระทู้
299 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jit
ใน สสอ.น้ำยืน ขอส่งรายงานกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2014, 10:11:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

6057 กระทู้
6009 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย annty
ใน 407 สสอ.นาเยียและลูกข่าย...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 03:18:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

282 กระทู้
275 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายสมภพ จันทร์เกษ
ใน กกบ.รพ.นาตาล 2558
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2014, 10:15:50 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

25 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่งรายงาน EPI เดือนมิ.ย....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2014, 10:53:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

911 กระทู้
798 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น้องนุช วัจนะ
ใน ส่งรายงานวัคซีน dTC 3 สส...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 03:09:07 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

305 กระทู้
180 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน หนังสือเชิญ รพ.เข้าประชุ...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 01:24:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

11285 กระทู้
5636 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน ส่ง506เหล่าเสือโก้ก 25 -...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 01:43:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

342 กระทู้
322 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ต.ค...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2014, 02:17:19 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

316 กระทู้
284 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tkhosp
ใน รพ.ตระการฯ ส่ง 12 แฟ้ม เ...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2014, 08:21:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

283 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน Re: sql ความดันโลหิตสูง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 01:07:35 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

407 กระทู้
400 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนินพร
ใน รายงาน 19 สาเหตุ รพ.เขื่...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2014, 01:22:23 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1394 กระทู้
1302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน เอกสารแนบท้ายหนังสือ ว82...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2014, 04:02:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1056 กระทู้
1051 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.กุดข้าวปุ้น
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อน พฤศ...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2014, 09:46:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

956 กระทู้
903 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rutchada
ใน ภาพเพิ่มเติมนฤมลคลินิกกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 10:21:05 AM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: งานข่าวประชาสัมพันธ์

1971 กระทู้
1582 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย piboon
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ว8310
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 03:05:52 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2609 กระทู้
2015 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ข้อมูลบุคคลาการ สสอ.พิบู...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 11:34:16 AM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3292 กระทู้
3026 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สิทธิศักดิ์
ใน คู่มืออนามัย 55
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2014, 03:53:12 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2542 กระทู้
2207 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kanokean32
ใน รายงาน KPI ตาลสุม พ.ย. ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:21:01 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

696 กระทู้
674 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศิริพร ไชยสัตย์
ใน รพ.ตาลสุมส่ง นค.1 เดือนต...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2014, 02:31:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

93 กระทู้
84 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน ค่าเดือนพย.57
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2014, 08:41:08 AM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

213 กระทู้
212 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง พบยส.ฉบ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2014, 09:48:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

137 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่อ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2014, 02:32:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

741 กระทู้
739 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน แบบรายงานกิจกรรมสัปดาห์ส...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 10:23:27 AM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3339 กระทู้
3287 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรารถนา บุตรอำคา
ใน ส่งรายงานยาล่าสุด รพ.สำโ...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 01:19:38 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

620 กระทู้
358 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน ผล abnormal pap smear ระ...
เมื่อ กันยายน 24, 2014, 01:51:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

82 กระทู้
51 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน การบันทึกข้อมูล NCD SCRE...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2014, 07:43:04 AM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

586 กระทู้
570 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐณิชา
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ ตอบรับ...
เมื่อ กันยายน 12, 2014, 01:40:21 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

193 กระทู้
179 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lak
ใน รายชื่อ จนท.รับเรื่องร้อ...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2014, 11:39:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

20 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ไฟล์นำเสนออาจารย์เสมอ ...
เมื่อ สิงหาคม 20, 2014, 12:59:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการส...
เมื่อ มกราคม 06, 2014, 10:57:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 03:49:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

135 กระทู้
132 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย maruko
ใน สรุปผลการคัดเลือก อสม.ดี...
เมื่อ พฤศจิกายน 27, 2014, 10:08:24 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

114 กระทู้
77 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Baifern
ใน ส่งใบสมัครEHA สสอ.สำโรง
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 04:45:52 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

209 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย teerayuth
ใน อสม.ดีเด่น อ.เหล่าเสือโก...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2014, 12:02:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5186 กระทู้
5060 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย duang
ใน ส่งGLแก้ไข ให้พี่เนย สส...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 11:49:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

723 กระทู้
660 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suputtra
ใน ส่งสรุปผลแข่งขัน Pre spo...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2014, 03:20:33 PM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

236 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daun
ใน Re: รวมกันโกง รพ.สต.
เมื่อ มกราคม 20, 2014, 10:57:13 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รายงาน KPI ตาลสุม พ.ย. 57 โดย kanokean32 (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 12:21:01 PM
ส่งใบสมัครEHA สสอ.สำโรง โดย Baifern (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
พฤศจิกายน 28, 2014, 04:45:52 PM
407 สสอ.นาเยียและลูกข่าย 27 พ.ย. 57 โดย annty (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 03:18:02 PM
407 ร.พ วารินชำราบ 27-11-57 โดย koy (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 03:10:56 PM
ส่งรายงานวัคซีน dTC 3 สสอ.น้ำขุ่น วันที่ 28 พ.ย.57 โดย น้องนุช วัจนะ (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
พฤศจิกายน 28, 2014, 03:09:07 PM
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว8310 โดย piboon (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล )
พฤศจิกายน 28, 2014, 03:05:52 PM
รายงานรณรงค์dT ตาลสุม wk24-28พย57 โดย อรอุมา ประสมพันธ์ (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
พฤศจิกายน 28, 2014, 02:40:36 PM
ส่ง ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง ณ วันที่ 27 พ.ย. 57 รพ.ทุ่งศรีอุดม โดย boye (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 02:16:29 PM
kpi เดือนพ.ย.57 อ.ดอนมดแดง โดย waa-waa (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
พฤศจิกายน 28, 2014, 02:07:12 PM
407 รพ.๕๐พรรษา ประจำเดือน พ.ย.57 โดย โม (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 02:01:58 PM
407 รพ.สำโรง 27 พ.ย.57ใหม่ โดย ning_sr (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 01:57:02 PM
ส่ง506เหล่าเสือโก้ก 25 - 27 พย57 โดย beingbeer ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 28, 2014, 01:43:50 PM
407 ลนเงินยืม 27/11/57 ร.พ นาจะหลวย โดย supack2513 (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 01:39:46 PM
ส่งรายงาน dTC3 เหล่าเสือโก้ก 22-28 พ.ย. 2557 โดย beingbeer (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
พฤศจิกายน 28, 2014, 01:29:12 PM
หนังสือเชิญ รพ.เข้าประชุมงานควบคุมโรค ที่ รร.บ้านสวน วันที่ 16-17 ธค.57 โดย kprapon (รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
พฤศจิกายน 28, 2014, 01:24:18 PM
ส่งรายงานยาล่าสุด รพ.สำโรง โดย ปรารถนา บุตรอำคา (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
พฤศจิกายน 28, 2014, 01:19:38 PM
รายงาน 407 รพ.ศรีเมืองใหม่ 27 พฤศจิกายน 2557และลูกหนี้เงินยืม โดย kittiya (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 01:19:13 PM
407 พร้อมลูกหนี้ ณ 27 พ.ย.57 บุณฑริก โดย วรัญญา (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 01:17:37 PM
ผลการรณรงค์ dT 28 พ.ย.57วารินฯ โดย ใจเพชร นิลบารันต์ (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
พฤศจิกายน 28, 2014, 12:42:56 PM
407_สสอ.ม่วงสามสิบ 27 พฤศจิกายน 2557 โดย ญาณินท์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
พฤศจิกายน 28, 2014, 12:42:52 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

50670 กระทู้ ใน 40369 หัวข้อ โดย 3353 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: demo2
กระทู้ล่าสุด: "รายงาน KPI ตาลสุม พ.ย. ..." ( วันนี้ เวลา 12:21:01 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

79 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 111. ออนไลน์มากที่สุด: 178 (พฤศจิกายน 06, 2014, 10:08:46 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th