Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3396  •  กระทู้: 68784  •  หัวข้อ: 52213
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

206 กระทู้
87 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน กำหนดการ และกติกา การนำเ...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2016, 09:20:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

359 กระทู้
355 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กา...
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 09:24:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

280 กระทู้
228 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน ส่ง GL เดือน กรกฎาคม 59 ...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2016, 08:21:41 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1511 กระทู้
171 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patcharee somboon
ใน สสอ.สว่างวีระวงศ์ส่ง รง....
เมื่อ กันยายน 16, 2016, 09:49:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

568 กระทู้
516 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย beingbeer
ใน มอบหมายการงาน สสอ.เหล่า...
เมื่อ กันยายน 29, 2016, 12:27:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

331 กระทู้
319 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย seesai
ใน ส่งรายงาน506 รพวารินชำรา...
เมื่อ กันยายน 05, 2016, 09:41:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7554 กระทู้
7526 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จิรารัตน์
ใน ทะเบียนคุมเงินยืม รพ.ตาล...
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 04:31:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

309 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tonhoam
ใน รายงานการประชุมกลุ่มบริห...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2016, 10:01:34 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

789 กระทู้
687 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน รางาน DHF สสอ.ดอนมดแแดงร...
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 03:22:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

544 กระทู้
325 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ป๊อป ธีรศักดิ์
ใน รพ ๕๐ พรรษา ส่ง 506 A015...
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 04:40:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

23009 กระทู้
11483 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ...
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 07:23:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

388 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย prakarn
ใน รายงาน AIDS. รพศ.สปส.ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2016, 03:34:04 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

552 กระทู้
545 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วิภาพร
ใน ส่งรายงาน 19 สาเหตุ เดือ...
เมื่อ กันยายน 12, 2016, 01:45:21 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1895 กระทู้
1799 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน รายงานบริหารเวชภัณฑ์รวมล...
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 11:02:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

54 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1216 กระทู้
1210 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งรายงานตรวจสารปนเปื้อน...
เมื่อ กันยายน 19, 2016, 11:08:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1139 กระทู้
1072 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ขอความร่วมมือตรวจสอบและเ...
เมื่อ กันยายน 23, 2016, 12:36:22 PM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2162 กระทู้
1771 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กิรดา อุนาวรรณ์
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ ว 5...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2016, 12:53:36 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2710 กระทู้
2099 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tipnapa
ใน โปรแกรมสรุปผลการประเมินค...
เมื่อ กันยายน 29, 2016, 02:03:48 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3577 กระทู้
3263 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Trittamon
ใน ปัจจัยIQEQ และแนวทางการแ...
เมื่อ กันยายน 05, 2016, 04:24:24 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2787 กระทู้
2398 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plearn
ใน ส่ง รายงาน kpi เดือน กัน...
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 02:40:10 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1027 กระทู้
1004 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pipatcha ruamrakkitikul
ใน แผนการเงินการคลัง ปี 60 ...
เมื่อ กันยายน 05, 2016, 09:18:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

124 กระทู้
115 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน CFO รวมลูกข่ายเขื่องใน(ส...
เมื่อ กันยายน 08, 2016, 02:11:20 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

217 กระทู้
216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน นาเยีย ส่ง รายชื่อผู้เข้...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 01:29:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4094 กระทู้
4038 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jumja
ใน รายงานแพทย์แผนไทย รพ.เหล...
เมื่อ กันยายน 20, 2016, 09:07:28 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

112 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jaijai
ใน ส่งแบบรายงานผลการดำเนินง...
เมื่อ มิถุนายน 11, 2016, 10:46:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

144 กระทู้
120 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน ไฟล์ประชุม 23 กย 59 กิจต...
เมื่อ กันยายน 28, 2016, 12:59:56 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

603 กระทู้
584 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน สสอ.โขงเจียม ส่ง FCT
เมื่อ มิถุนายน 08, 2016, 03:12:56 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

244 กระทู้
241 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน รายงานเดือน อสม.ส.ค..59 ...
เมื่อ กันยายน 05, 2016, 12:40:23 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

287 กระทู้
203 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน ส่งแบบรายงานอาชีวอนามัย ...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2016, 12:38:11 PM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือคำศัพท์ไทย=อังกฤษ ...
เมื่อ กันยายน 11, 2016, 03:56:25 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6055 กระทู้
5927 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moderndog007
ใน รพ.สว่างส่งรายงาน 506 คะ
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 10:23:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รอบที่ 2 จำนวน 16 รายการ รพ.เขื่องใน โดย sopitsuda ( ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง)
กันยายน 30, 2016, 09:24:19 PM
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการเมืองปากซอง 18 รายการ โดย sopitsuda ( ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง)
กันยายน 30, 2016, 07:37:47 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 30 กย 59 ค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 07:23:42 PM
Re: ส่งรายงาน 506 รพ.ทุ่งศรีอุดม(A2659/2021-2048) 30 ก.ย.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 07:23:30 PM
Re: ส่ง รง 506 วันที่ 30 ก.ย. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 07:23:20 PM
Re: 506 ตระการ ณ 30 กย.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 07:23:11 PM
Re: ส่ง รง.506 ม่วงสามสิบ ศุกร์ที่ 30 ก.ย.59 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 07:23:02 PM
ส่ง รง.506 ม่วงสามสิบ ศุกร์ที่ 30 ก.ย.59 โดย ญาณินท์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 05:01:57 PM
รพ ๕๐ พรรษา ส่ง 506 A0159_14569_14716_50pansa โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ (รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 04:40:42 PM
506 ตระการ ณ 30 กย.59 โดย pornsuda ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 04:32:11 PM
ทะเบียนคุมเงินยืม รพ.ตาลสุม โดย จิรารัตน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 30, 2016, 04:31:22 PM
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 407 ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 โดย จิรารัตน์ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 30, 2016, 04:28:31 PM
407 รพ.วารินชำราบ 29-9-59 โดย koy (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 30, 2016, 03:36:03 PM
รางาน DHF สสอ.ดอนมดแแดงรายเดือน ก.ย.59 โดย นายเพชร เดชะคำภู (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
กันยายน 30, 2016, 03:22:18 PM
ส่ง รายงาน kpi เดือน กันยายน 59 ทันตกรรม รพ.50 พรรษาฯ โดย plearn (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
กันยายน 30, 2016, 02:40:10 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 30 กย 59 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 02:39:47 PM
ส่ง รง 506 วันที่ 30 ก.ย. 59 โพธิ์ไทรค่ะ โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 02:36:35 PM
407 ( 29 ก.ย. 59 ) รพ.ทุ่งศรีอุดม โดย รพ.ทุ่งศรีอุดม (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 30, 2016, 01:47:57 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.ทุ่งศรีอุดม(A2659/2021-2048) 30 ก.ย.59 โดย อนุชา แสงหิรัญ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 01:43:33 PM
Re: ตาลสุม ส่ง รายงาน 506 ปี2559 สัปดาห์ที่ 39 ครั้งที่ 3 E0 ที่ 1631 - 1639 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 30, 2016, 01:19:18 PM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

12 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 14. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th