ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

245 กระทู้
124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศตกลงราคาจ้างกั้นผน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2017, 10:14:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

417 กระทู้
411 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noei
ใน จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า...
เมื่อ กันยายน 05, 2017, 04:51:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

318 กระทู้
266 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไ...
เมื่อ กันยายน 18, 2017, 10:40:42 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1559 กระทู้
180 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน Re: ส่งรายงาน 400 สำหรับ...
เมื่อ กันยายน 06, 2017, 01:22:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

18 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เตือนจิตร
ใน นวัตกรรมการพัฒนาระบบในกา...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2017, 02:45:19 PM

กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

581 กระทู้
520 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ningnoi
ใน ส่งใบตอบรับการย้ายของข้า...
เมื่อ มีนาคม 30, 2017, 11:16:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

29 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: สสอ.น้ำยืน ส่งข้อมูล...
เมื่อ มกราคม 27, 2017, 02:15:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

355 กระทู้
337 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย bigpic1967
ใน ส่งควบคุมภายใน 9 เดือน พ...
เมื่อ สิงหาคม 09, 2017, 01:18:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

8094 กระทู้
8056 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วารินชำราบ
ใน ส่งแก้ไขงบทดลองสสอ.วาริน...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:55:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

321 กระทู้
312 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน งบทดลอง สสอ.ดอนมดแดง ก.ค...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2017, 03:05:28 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

24 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: ILI รพ.กองบิน 21
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2017, 02:26:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

808 กระทู้
711 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_kamka
ใน ส่งรายงาน EPI. PCU คำข่า...
เมื่อ กันยายน 20, 2017, 02:32:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

616 กระทู้
369 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน ไฟล์ประชุม EPI 15 กย.60
เมื่อ กันยายน 20, 2017, 08:23:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

29226 กระทู้
14577 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:06:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

397 กระทู้
376 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อู๋น้อย
ใน รายงานคักรองวัณโรคกุดข้า...
เมื่อ สิงหาคม 23, 2017, 09:27:28 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

287 กระทู้
128 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน โปรแกรมซูมหน้าจอ มีประโย...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2017, 04:51:34 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

620 กระทู้
613 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Roumtham
ใน รายงาน 19 สาเหตุการบาดเจ...
เมื่อ กันยายน 08, 2017, 02:12:18 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

2098 กระทู้
2002 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย niyomsak
ใน รายงานเวชภัณฑ์ สสอ.โพธิ์...
เมื่อ กันยายน 18, 2017, 09:48:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

54 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1356 กระทู้
1347 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน รายงานอาหารปลอดภัย ส.ค....
เมื่อ กันยายน 14, 2017, 09:41:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1242 กระทู้
1170 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภญ.วรางคณา จินดาศรี
ใน รูปภาพประกอบการตรวจสถานพ...
เมื่อ กันยายน 19, 2017, 03:49:33 PM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2219 กระทู้
1826 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jawjom
ใน เอกสารแนบ อบ0032.006ว.49...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2017, 04:04:45 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2761 กระทู้
2150 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ra_wira
ใน ส่งแบบประเมิน รร.สุขบัญญ...
เมื่อ สิงหาคม 11, 2017, 12:06:53 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3643 กระทู้
3321 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งรายละเอียดพระราชบัญญิ...
เมื่อ กันยายน 14, 2017, 04:53:00 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2855 กระทู้
2446 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jboonsong
ใน Re: สรุปผลการดำเนินงาน ป...
เมื่อ กันยายน 17, 2017, 10:01:46 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1175 กระทู้
1148 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย b.jintana
ใน ส่งแผนการเงินการคลัง2561...
เมื่อ กันยายน 23, 2017, 10:33:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

157 กระทู้
148 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย maneewan
ใน แผนการเงินการคลัง รพ.น้ำ...
เมื่อ กันยายน 22, 2017, 10:09:14 AM

กลุ่มงานการแพทย์

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

220 กระทู้
219 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sangsukwaw
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม CF...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2016, 03:36:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

140 กระทู้
138 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ข.ขวด
ใน โครงการอบรมบุคลากรผู้ดูแ...
เมื่อ ธันวาคม 26, 2016, 01:45:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4150 กระทู้
4093 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย manock
ใน ส่งรายชื่อขอพระราชทานเข็...
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2017, 03:50:44 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
75 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน เขื่องในส่งรายชื่ออบรมอส...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 09:41:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

50 กระทู้
42 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน รายงานการประชุม 14 กย 60
เมื่อ กันยายน 15, 2017, 11:21:03 AM

งานพัฒนาระบบบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

607 กระทู้
586 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน รายชื่อคณะทำงานถวายดอกไม...
เมื่อ กันยายน 21, 2017, 01:09:58 PM

กลุ่มงานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

233 กระทู้
219 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2017, 03:25:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

262 กระทู้
259 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannee
ใน ส่ง รง.ปฏิบัติงาน อสม. ต...
เมื่อ กันยายน 15, 2017, 03:31:41 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

411 กระทู้
312 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย acrachai
ใน ศรีเมืองใหม่ส่งรายงานพี่...
เมื่อ กันยายน 12, 2017, 01:57:37 PM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือคำศัพท์ไทย=อังกฤษ ...
เมื่อ กันยายน 11, 2016, 03:56:25 PM

ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

41 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน แบบตอบรับ การประชุมเชิงป...
เมื่อ ธันวาคม 15, 2016, 02:00:35 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6402 กระทู้
6274 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิง ส่งรายงาน ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:47:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งแก้ไขงบทดลองสสอ.วารินชำราบ กค-สค.60 โดย วารินชำราบ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 11:55:45 AM
ส่งงบทดลอง เดือน สค 58 สสอ.พิบูลฯ (แก้ไขใหม่ค่ะ) โดย tuta (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 11:21:00 AM
รง 506 อ เขื่องใน วันที่ 25 กันยายน 2560_8014_8081 ใหม่ โดย phanitchakorn ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:06:31 AM
รพ.สปส.ส่งรายงาน506 โดย jinkarn622 ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:01:50 AM
ส่งรายงานR506 รพวารินชำราบ 15864-16011/25-09-2560 โดย สีใส เพชรเนตร ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:50:30 AM
ส่งรายงานระบาดR506 บุณฑริก โดย wasan ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:34:41 AM
ตาลสุม ส่ง รง. 506 สัปดาห์ ที่ 39 E 0 ที่ 2208 - 2258 โดย noppornsangngam ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:30:07 AM
รพ.สต.บัวเทิง ส่งรายงาน 506 โดย sutus (โซน3)
วันนี้ เวลา 09:47:36 AM
รพ.สว่างส่งรายงาน 506 คะ โดย moderndog007 (โซน3)
วันนี้ เวลา 07:47:22 AM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 22 กย 60 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 23, 2017, 02:30:31 PM
Re: รพ.๕๐พรรษาฯ ส่ง 506 วันที่ 23 ก.ย.60 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 23, 2017, 01:32:42 PM
Re: ส่ง รง 506 วันที่ 23 กันยายน 60 โพธิ์ไทรค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 23, 2017, 01:32:33 PM
Re: รายงาน506กุดข้าวปุ้น22กย60 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 23, 2017, 01:32:22 PM
ส่ง รง 506 วันที่ 23 กันยายน 60 โพธิ์ไทรค่ะ โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 23, 2017, 12:14:38 PM
รพ.๕๐พรรษาฯ ส่ง 506 วันที่ 23 ก.ย.60 โดย nini ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 23, 2017, 11:52:39 AM
งบทดลอง สสอ.เหล่าเสือโก้ก สค. 60 โดย b.jintana (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 23, 2017, 10:43:58 AM
ส่งแผนการเงินการคลัง2561เครือข่ายอำเภอเหล่าเสือโก้ก โดย b.jintana (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
กันยายน 23, 2017, 10:33:57 AM
งบทดลอง สสอ.ศรีเมืองใหม่ ส.ค.60 โดย Sornsakda (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 23, 2017, 10:26:56 AM
งบทดลองสสอ.กุดข้าวปุ้น เดือน สิงหาคม 2560 (แก้ไข เดือน พ.ค. 60) โดย วชิราภา ทุนมาก (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
กันยายน 22, 2017, 10:56:35 PM
รายงาน506กุดข้าวปุ้น22กย60 โดย อู๋น้อย ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
กันยายน 22, 2017, 07:19:25 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

77341 กระทู้ ใน 57486 หัวข้อ โดย 3473 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: เพชรดาว ผลานันต์
กระทู้ล่าสุด: "ส่งแก้ไขงบทดลองสสอ.วาริน..." ( วันนี้ เวลา 11:55:45 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

27 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
atchara

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 51. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)