Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

338 กระทู้
334 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างตึ...
เมื่อ ตุลาคม 01, 2015, 10:32:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

244 กระทู้
192 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 09:59:55 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1489 กระทู้
186 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moderndog007
ใน รายงาน 20 อันดับโรค โรงพ...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

552 กระทู้
500 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย way
ใน ประเมินพนักงานราชการ รอบ...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2015, 10:36:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

314 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน รายชื่อเข้าอบรม สสอ.ทุ่ง...
เมื่อ เมษายน 20, 2015, 12:38:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7431 กระทู้
7382 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jit
ใน สสอ.น้ำยืน ส่งงบทดลอง เด...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 04:47:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

299 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นุจรินทร์ ก่อบุญ
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบร...
เมื่อ เมษายน 23, 2015, 11:30:59 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thirasak
ใน รพ.ดอนมดแดง
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 07:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

531 กระทู้
431 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน ส่งรายงาน EPI และรายงาน ...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 06:12:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

418 กระทู้
236 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: สถานการณ์ไข้เลือดออก...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 06:13:11 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

16534 กระทู้
8246 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pornsuda
ใน 506 ตระการ ณ 8 ตค.58
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 11:45:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

374 กระทู้
353 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wisanu_TB
ใน รายงานAidsoi เดือนกันยาย...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2015, 01:35:37 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

484 กระทู้
477 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Roumtham
ใน ส่งรายงาน 19 สาเหตุ รพ.ว...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 09:25:13 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1663 กระทู้
1570 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namyuen
ใน ส่งรายงานการบริหารเวชภัณ...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 10:57:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1127 กระทู้
1122 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน รายงานตรวจสารปนเปื้อนอำเ...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 01:34:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1031 กระทู้
973 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน การตรวจสถานพยาบาลเพื่อต่...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 11:23:16 AM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: jawjom

2095 กระทู้
1705 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน แนบข่าวประชาสัมพันธ์ว770...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2015, 09:50:55 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2650 กระทู้
2047 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน ข้อมูลบุคลากรแก้ไขปัจจุบ...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 01:15:34 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3437 กระทู้
3150 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namyuen
ใน ส่งรายงานพัฒนาการเด็กน้ำ...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 03:37:18 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2683 กระทู้
2322 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย waa-waa
ใน ส่งรายงานเดือน กันยายน 2...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 09:07:19 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

955 กระทู้
932 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kawao
ใน แผนการเงินการคลังเครือข่...
เมื่อ ตุลาคม 04, 2015, 09:47:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

118 กระทู้
109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัต...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2015, 12:47:01 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

216 กระทู้
215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2015, 12:08:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

744 กระทู้
742 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เยาวนิตย์
ใน รง.IQ สสอ.สว่างฯ
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2015, 01:12:18 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3900 กระทู้
3844 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย joy
ใน ข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แ...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 09:17:05 AM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

644 กระทู้
373 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pissamai
ใน Re: ส่งรายงานผลการตรวจมะ...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 01:43:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

92 กระทู้
70 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานสำรวจเคร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 03:00:38 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

598 กระทู้
579 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน แก้ไขคำผิด เรียงความ ประ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2015, 05:47:01 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

212 กระทู้
198 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ningnoi
ใน ส่งแบบตอบรับการอบรมพนักง...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2015, 06:59:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

218 กระทู้
215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน สสอ.สำโรง ส่งรายงานผลการ...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 04:04:26 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

187 กระทู้
132 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jariya supansai
ใน ส่งข้อมูลงานอาชีวอนามัย ...
เมื่อ ตุลาคม 02, 2015, 10:50:18 AM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

92 กระทู้
91 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิงส่งรายงาน 5...
เมื่อ กันยายน 10, 2015, 08:24:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5628 กระทู้
5500 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน 506คำโพธิ์
เมื่อ ตุลาคม 08, 2015, 06:35:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งรายงาน EPI และรายงาน DHF เดือน กันยายน 58 อำเภอเขมราฐ โดย jeab (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
ตุลาคม 08, 2015, 06:12:00 PM
สสอ.น้ำยืน ส่งงบทดลอง เดือน กันยายน 2558 โดย jit (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 08, 2015, 04:47:23 PM
ส่งรายงานEPI_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
ตุลาคม 08, 2015, 04:41:25 PM
ส่งรายงานพัฒนาการเด็กน้ำยืน โดย namyuen (รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ)
ตุลาคม 08, 2015, 03:37:18 PM
แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พร้อมเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ปีงบ2559 โดย epi_ubon (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
ตุลาคม 08, 2015, 03:26:50 PM
รพ นาจะหลวยส่งรายงาน นักเรียน ป.1-ป.6(ใหม่) โดย kobkul (รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค)
ตุลาคม 08, 2015, 03:05:08 PM
ข้อมูลบุคลากรแก้ไขปัจจุบันดอนมดแดง 58 โดย นายเพชร เดชะคำภู (รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ)
ตุลาคม 08, 2015, 01:15:34 PM
506 ตระการ ณ 8 ตค.58 โดย pornsuda ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
ตุลาคม 08, 2015, 11:45:29 AM
การตรวจสถานพยาบาลเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ โดย ssj08 (รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง)
ตุลาคม 08, 2015, 11:23:16 AM
ส่งรายงาน 506 วันที่ 7 ตค.58 สสอ.น้ำขุ่น โดย น้องนุช วัจนะ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
ตุลาคม 08, 2015, 10:59:14 AM
ส่งรายงานการบริหารเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เดือน ต.ค.๕๘ สสอ.น้ำยืน โดย namyuen (รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์)
ตุลาคม 08, 2015, 10:57:25 AM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง โดย ยอดคำ (ประกาศรับสมัครงาน)
ตุลาคม 08, 2015, 09:59:55 AM
ส่งรายงาน 19 สาเหตุ รพ.วารินชำราบ เดือน ก.ย. 58 โดย Roumtham (รับ/ส่งข้อมูล..EMS)
ตุลาคม 08, 2015, 09:25:13 AM
ข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย สสอ.โพธิ์ไทร โดย joy (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
ตุลาคม 08, 2015, 09:17:05 AM
ส่งรายงานเดือน กันยายน 2558 อ.ดอนมดแดง โดย waa-waa (รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข)
ตุลาคม 08, 2015, 09:07:19 AM
งบทดลอง สสอ.โพธิ์ไทร ประจำเดือนกันยายน 2558 โดย jo (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
ตุลาคม 08, 2015, 08:48:25 AM
รพ.ดอนมดแดงส่งรายงาน 506 ประจำวันที่ 5-7 ตค 58 ครับ โดย tanapat ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
ตุลาคม 08, 2015, 08:18:52 AM
506คำโพธิ์ โดย k1 (โซน3)
ตุลาคม 08, 2015, 06:35:54 AM
Re: สถานการณ์ไข้เลือดออกรายสัปดาห์ จ.อุบลราชธานี โดย kprapon (รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
ตุลาคม 08, 2015, 06:13:11 AM
Re: รายงาน 506 สสอ.นาเยีย โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
ตุลาคม 07, 2015, 07:37:58 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

59872 กระทู้ ใน 46704 หัวข้อ โดย 3366 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: lakdee
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงาน EPI และรายงาน ..." ( ตุลาคม 08, 2015, 06:12:00 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

13 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 17. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th