Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3468  •  กระทู้: 72256  •  หัวข้อ: 54405
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

229 กระทู้
109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน รพ.หัวหิน#รับสมัครคัดเลื...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:26:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

386 กระทู้
382 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noei
ใน แก้ไข ร่างประกาศประกวดรา...
เมื่อ ธันวาคม 15, 2016, 07:20:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

296 กระทู้
244 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน #รพ.ดอนมดแดง #ขอความร่วม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:02:17 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1526 กระทู้
173 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: แบบฟอร์มจัดทำคู่มือก...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:45:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: หวานดี ๔ เกลอ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2017, 03:32:57 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

574 กระทู้
519 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: มอบหมายการงาน สสอ.เ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2017, 03:34:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

29 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: สสอ.น้ำยืน ส่งข้อมูล...
เมื่อ มกราคม 27, 2017, 02:15:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

344 กระทู้
328 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: รายชื่อคณะกรรมการตรว...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2017, 02:22:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7826 กระทู้
7794 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วชิราภา ทุนมาก
ใน ส่งงบทดลองสสอ.กุดข้าวปุ้...
เมื่อ วันนี้ เวลา 07:05:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

319 กระทู้
310 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย peunthong.k
ใน กรรมการทำลายเอกสาร สสอ.ด...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2017, 12:52:47 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

24 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: ILI รพ.กองบิน 21
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2017, 02:26:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

805 กระทู้
704 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประพัฒสร ไสวเวียง
ใน ส่งรายงาน EPI ปี 2560 เด...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2017, 02:05:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

574 กระทู้
343 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน แบบประเมิน DHS และอำเภอค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2017, 04:04:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

25400 กระทู้
12676 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน 506อ.เหล่าเสือโก้ก 20/02...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:19:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

392 กระทู้
371 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน 506 เหล่าเสือโก้ก 10 ก.พ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2017, 09:27:18 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

579 กระทู้
572 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Roumtham
ใน 19 สาเหตุเดือน มกราคม 25...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2017, 02:29:20 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1993 กระทู้
1897 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน สรุปสถานะคงคลังเวชภัณ์ยา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2017, 05:27:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

54 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1267 กระทู้
1258 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สาวิตรี บุญตะวัน
ใน ส่งรายงานตรวจสารปนเปื้อน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2017, 04:58:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1185 กระทู้
1118 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน ส่งรายงานคบส.2เขื่องใน 6...
เมื่อ มกราคม 30, 2017, 03:51:08 PM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2181 กระทู้
1789 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jawjom
ใน เอกสารแนบ อบ0032.006ว.11...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2017, 07:17:24 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2738 กระทู้
2127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neng_hss
ใน อบรมปรับเปลี่ยน 15-16 กพ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2017, 04:40:04 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3609 กระทู้
3290 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เนติภรณ์
ใน ตำบลนมแม่ 23 กุมภาพันธ์ ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2017, 04:36:51 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2813 กระทู้
2413 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plearn
ใน ส่งงาน kpi ทันตกรรม โรงบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 02, 2017, 03:01:23 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1104 กระทู้
1081 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน ส่งรายงาน CFO รวมลูกข่าย...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2017, 04:43:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

141 กระทู้
132 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน ส่งรายงานCFOรวมลูกข่าย ส...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2017, 04:44:46 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

220 กระทู้
219 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sangsukwaw
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม CF...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2016, 03:36:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

140 กระทู้
138 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ข.ขวด
ใน โครงการอบรมบุคลากรผู้ดูแ...
เมื่อ ธันวาคม 26, 2016, 01:45:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4134 กระทู้
4077 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุรีเนตร
ใน เอกสารประกวดหมอพื้นบ้านด...
เมื่อ มกราคม 23, 2017, 06:18:22 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

113 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน รายงาน พรบ บุหรี่ สุรา ป...
เมื่อ ตุลาคม 03, 2016, 10:03:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

45 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PomNCD
ใน คู่มือตำรา ในการปรับเปลี...
เมื่อ มกราคม 11, 2017, 10:09:39 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

606 กระทู้
585 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน Re: FCT sirinthorn
เมื่อ ธันวาคม 26, 2016, 03:26:30 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

214 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2015, 10:47:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

254 กระทู้
251 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน สสอ.สำโรง ส่ง รายงานเดือ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2017, 11:51:37 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

361 กระทู้
264 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nathakorn
ใน แบบรายงานเฝ้าระวังคุณภาพ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2017, 01:33:46 PM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือคำศัพท์ไทย=อังกฤษ ...
เมื่อ กันยายน 11, 2016, 03:56:25 PM

ศูนย์ธรรมาภิบาล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

41 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน แบบตอบรับ การประชุมเชิงป...
เมื่อ ธันวาคม 15, 2016, 02:00:35 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6202 กระทู้
6074 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน ส่ง รง.EQ บุ่งมะแลง
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:01:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

506อ.เหล่าเสือโก้ก 20/02/60 โดย taveesak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:19:45 PM
ส่งงบทดลองสสอ.กุดข้าวปุ้น เดือน มกราคม 2560 โดย วชิราภา ทุนมาก (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 07:05:38 PM
รพ.หัวหิน#รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ# โดย อดิศักดิ์ (ประกาศข่าวทั่วไป)
วันนี้ เวลา 04:26:10 PM
งบทดลอง GL ม.ค.ุ60 สสอ.ดอนมดแดง โดย นายเพชร เดชะคำภู (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 04:24:51 PM
รพ.ปราสาท#รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับฯ# โดย อดิศักดิ์ (ประกาศข่าวทั่วไป)
วันนี้ เวลา 04:22:38 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 20 กพ 60 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 04:21:46 PM
รพ.อ่างทอง#รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ# โดย อดิศักดิ์ (ประกาศข่าวทั่วไป)
วันนี้ เวลา 04:18:28 PM
รพ.ราชบุรี#รับย้าย-รับโอนข้าราชการ โดย อดิศักดิ์ (ประกาศข่าวทั่วไป)
วันนี้ เวลา 04:10:45 PM
#รพ.ดอนมดแดง #ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โดย อดิศักดิ์ (ประกาศรับสมัครงาน)
วันนี้ เวลา 04:02:17 PM
506 รพ.น้ำยืน 20 กพ 60 โดย pattariya ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 03:50:56 PM
ส่ง รง 506 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60 โพธิ์ไทรค่ะ โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 03:25:13 PM
407 กุดข้าวปุ้น วันที่ 16 ก.พ. 2560 โดย pitsa (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 03:11:45 PM
ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 03:05:41 PM
Re: แบบฟอร์มจัดทำคู่มือกลุ่มงาน ปี 58 โดย littleCc (รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
วันนี้ เวลา 02:45:52 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.โขงเจียม+รพ.สต.วันที่ 17-02-60-19-02-60 โดย SornJung ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:42:18 PM
ส่งรายงานระบาดR506 บุณฑริก โดย wasan ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:22:31 PM
ส่ง รง.EQ บุ่งมะแลง โดย k1 (โซน3)
วันนี้ เวลา 02:01:04 PM
อำเภอเดชอุดมส่งรายงาน506 ประจำวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รวิณัฐ บุษบรรณ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:52:35 PM
รพ.สปส.ส่งรายงาน506 โดย jinkarn622 ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 01:36:20 PM
งบทดลอง สสอ.ตาลสุม เดือน ม.ค.25ุ60 โดย วันเพ็ญ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:31:41 PM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 2 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
taveesak, จิราพร ดำพะธิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 26. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th