Upload File For PHOuBONประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

202 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เสาวลักษณ์_สสอ.วาริน
ใน รายชื่อร่วมประชุมวิชาการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 12:45:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

301 กระทู้
297 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน จัดจ้างทำบอร์ดผังโครงสร้...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2015, 03:32:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

242 กระทู้
190 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยอดคำ
ใน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2015, 01:25:28 PM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1481 กระทู้
184 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kkp
ใน Re: ส่งรายงาน 504 505 แล...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2015, 05:46:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namel
ใน ส่ง r2r น้ำฝน ณ น้ำยืนค...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:10:06 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

542 กระทู้
490 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phuripath
ใน แบบฟอร์มสรุปผล+สรุปวันลา...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2015, 09:56:24 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศสอบราคาซื้อใช้การบ...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2015, 09:04:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

314 กระทู้
302 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย det012
ใน รายชื่อเข้าอบรม สสอ.ทุ่ง...
เมื่อ เมษายน 20, 2015, 12:38:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7308 กระทู้
7259 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล
ใน แจ้งโอนเงินEMS งวดเดือนม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:27:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

299 กระทู้
292 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นุจรินทร์ ก่อบุญ
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบร...
เมื่อ เมษายน 23, 2015, 11:30:59 AM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

27 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sontaya
ใน ส่งรายงาน EPI ประจำเดือน...
เมื่อ มีนาคม 05, 2015, 01:55:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

501 กระทู้
406 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_kamka
ใน รายงาน EPI PCU.คำข่า รพ....
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:53:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

393 กระทู้
221 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน Re: สถานการณ์ไข้เลือดออก...
เมื่อ สิงหาคม 30, 2015, 08:46:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

15867 กระทู้
7910 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vadee
ใน Re: รพ.ดอนมดแดง + รพ.สต...
เมื่อ วันนี้ เวลา 06:57:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

370 กระทู้
349 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วิภรณ์รัตน์ สุวรรณโกฏ
ใน ส่งรายงานaidsoi 1ส.ค-31ส...
เมื่อ กันยายน 01, 2015, 09:56:54 AM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

64 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย lofeermagid
ใน Re: แจ้งเปลี่ยน web lin...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2013, 03:04:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

285 กระทู้
126 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน นับโรค
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:54:17 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

474 กระทู้
467 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย katou
ใน รง. 19 สาเหตุ รพ.นาตาล ส...
เมื่อ กันยายน 01, 2015, 04:59:28 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

1637 กระทู้
1544 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jumja
ใน ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 05:43:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1122 กระทู้
1117 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เยาวนิตย์
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อน เดื...
เมื่อ กันยายน 01, 2015, 10:28:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1022 กระทู้
964 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน Re: ภาพตรวจคลินิกใหม่เขื...
เมื่อ กันยายน 01, 2015, 09:01:21 PM

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: jawjom

2087 กระทู้
1697 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย patch
ใน แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการ...
เมื่อ กันยายน 01, 2015, 02:43:17 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2647 กระทู้
2044 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neng_hss
ใน แบบประเมินตนเองในการดำเน...
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2015, 02:15:36 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3390 กระทู้
3121 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย oratai
ใน รายงานการตรวจคัดกรองภาวะ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:51:52 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2666 กระทู้
2310 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jboonsong
ใน Re: ตอบรับเข้าร่วมประชุม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:31:50 AM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

930 กระทู้
907 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tan-pachara
ใน แผนการเงินการคลัง เครือข...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:29:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

118 กระทู้
109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aoi
ใน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัต...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2015, 12:47:01 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

216 กระทู้
215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2015, 12:08:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

139 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SUDARAT
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม งา...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 04:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

744 กระทู้
742 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เยาวนิตย์
ใน รง.IQ สสอ.สว่างฯ
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2015, 01:12:18 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

3866 กระทู้
3811 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jumja
ใน รายงานแพทย์แผนไทย รพ.เหล...
เมื่อ วันนี้ เวลา 05:21:37 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

639 กระทู้
370 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน ส่งรายงานมะเร็งเต้านมเดื...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2015, 02:13:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

101 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wattana
ใน สิรินธรส่งรายงานติดสติกเ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2014, 01:51:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2557_รูปเล่มตำบลควบคุม...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2014, 03:25:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

81 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน รายงานคัดกรองโรคหัวใจพิก...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 02:58:49 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

598 กระทู้
579 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน แก้ไขคำผิด เรียงความ ประ...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2015, 05:47:01 AM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย PRASERTLUCK
ใน สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

212 กระทู้
198 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ningnoi
ใน ส่งแบบตอบรับการอบรมพนักง...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2015, 06:59:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

212 กระทู้
209 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน สสอ.สำโรง ส่งรายงานผลการ...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2015, 03:03:40 PM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

184 กระทู้
129 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พีรวัส
ใน กิจการที่เป็นอันตรายต่อส...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2015, 12:30:01 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

91 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suvapat
ใน แบบสำรวจข้อมูล อสม. ปฏิบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2014, 04:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

5601 กระทู้
5473 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิงส่งรายงาน 4...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:18:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

725 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน กีฬาสาธารณสุขโซน4
เมื่อ สิงหาคม 28, 2015, 03:48:20 PM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

238 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน Re: เรื่องของฉัน ฝันไม...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:23:52 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: รพ.ดอนมดแดง + รพ.สต.ส่ง 506 วันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2558 ครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:57:23 PM
Re: ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 06:57:09 PM
ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ สสอ.เหล่าเสือโก้ก สิงหาคม 2558 โดย jumja (รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์)
วันนี้ เวลา 05:43:49 PM
รายงานแพทย์แผนไทย รพ.เหล่าเสือโก้ก ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดย jumja (รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย)
วันนี้ เวลา 05:21:37 PM
รพ.ดอนมดแดง + รพ.สต.ส่ง 506 วันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2558 ครับ โดย thirasak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 03:33:09 PM
รพ.สต.บัวเทิงส่งรายงาน 43 แฟ้ม โดย sutus (โซน3)
วันนี้ เวลา 03:18:37 PM
รพ.สต.บัวเทิงส่งรายงาน 506 โดย sutus (โซน3)
วันนี้ เวลา 03:17:26 PM
ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 03:00:44 PM
Re: ส่งรายงาน506 อ.เหล่าเสือโก้ก 28-31ส.ค.58 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:41:20 PM
Re: ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 2 กย 58 ค่ะ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:40:53 PM
Re: รายงาน506กุดข้าวปุ้น1กย58 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:40:37 PM
Re: ส่งรายงาน 506 รพ.นาจะหลวย ปี 58 ถึงปัจจุบัน โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:40:23 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 2 กย 58 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:40:21 PM
Re: ส่งรายงาน506 รพ.วารินชำราบเลขที่ 6108-6188/20150901 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:40:04 PM
Re: 506 สสอ.นาตาล วันจันทร์ครับ โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:39:48 PM
Re: ส่งรายงาน R506 ร.พ กุดข้าวปุ้น 2558 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:39:33 PM
Re: รพร.เดชอุดม ส่ง 506 2/09/58 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:39:19 PM
Re: ตาลสุมส่งรง.506สัปดาห์ที่ 35 (30 ส.ค.-5 ก.ย.58)ครั้งที่ 2 E0ที่ 1562 - 1586 โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:39:04 PM
Re: รายงาน 506 รพ.ม่วงสามสิบค่ะ (2/9/58) โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:38:45 PM
Re: ส่ง รง.506 อ.สำโรง โดย vadee ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:38:31 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

58730 กระทู้ ใน 45942 หัวข้อ โดย 3365 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: tanapat
กระทู้ล่าสุด: "Re: รพ.ดอนมดแดง + รพ.สต..." ( วันนี้ เวลา 06:57:23 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

15 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
kipom-kapom

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 30. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th