Upload File For PHOuBONสมาชิก: 3469  •  กระทู้: 73260  •  หัวข้อ: 55016
ประกาศข่าว
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

241 กระทู้
121 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อดิศักดิ์
ใน จังหวัดสระแก้ว#รับสมัครค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 10:28:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

392 กระทู้
387 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กา...
เมื่อ มีนาคม 09, 2017, 05:11:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

298 กระทู้
246 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT รพ.เหล่าเสือโก้ก
ใน โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กมี...
เมื่อ มีนาคม 20, 2017, 10:59:26 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1538 กระทู้
173 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: การให้สาหตุการตาย สำ...
เมื่อ มีนาคม 27, 2017, 02:06:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: หวานดี ๔ เกลอ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2017, 03:32:57 PM

กลุ่มงานบริหาร
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

581 กระทู้
520 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ningnoi
ใน ส่งใบตอบรับการย้ายของข้า...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:16:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

29 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: สสอ.น้ำยืน ส่งข้อมูล...
เมื่อ มกราคม 27, 2017, 02:15:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

346 กระทู้
329 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pitsa
ใน แบบประเมิน 5 มิติ รพ.กุด...
เมื่อ มีนาคม 17, 2017, 04:24:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

7887 กระทู้
7851 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กฤตยา
ใน แจ้ง รพศ. ,02 ทุกแห่ง เ...
เมื่อ มีนาคม 27, 2017, 11:02:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

320 กระทู้
311 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tonhoam
ใน สรุปรายงานการประชุมกลุ่ม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2017, 02:05:54 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

24 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: ILI รพ.กองบิน 21
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2017, 02:26:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

804 กระทู้
703 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย acrachai
ใน ศรีเมืองใหม่ส่งรงepiมีค6...
เมื่อ มีนาคม 29, 2017, 02:19:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

577 กระทู้
345 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน ไฟล์ประชุม EPI_15 มีค60
เมื่อ มีนาคม 15, 2017, 09:50:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

26101 กระทู้
13022 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SRRTรพ.สำโรง
ใน รพ.สำโรง ส่ง รง.506 30มี...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:27:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

392 กระทู้
371 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน 506 เหล่าเสือโก้ก 10 ก.พ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2017, 09:27:18 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

286 กระทู้
127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย str
ใน ข้อมูลผป.รายโรค (3 หลัก)
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 11:53:41 AM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

585 กระทู้
578 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย weaknesspays
ใน รพ.ศรีเมืองใหม่ ส่งรายงา...
เมื่อ มีนาคม 13, 2017, 11:41:58 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

2013 กระทู้
1917 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย acrachai
ใน สสอศรีเมืองใหม่ส่งรายงาน...
เมื่อ มีนาคม 29, 2017, 02:31:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

54 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1290 กระทู้
1281 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย acrachai
ใน ศรีเมืองใหม่ส่งCFGTไตรมา...
เมื่อ มีนาคม 29, 2017, 02:37:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1205 กระทู้
1138 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nunim
ใน รง.คบส.2 ปี 60 อำเภอนาเย...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:07:27 AM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2201 กระทู้
1808 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นายเพชร เดชะคำภู
ใน Happinometer สสอ.ดอนมดแ...
เมื่อ มีนาคม 22, 2017, 10:54:14 AM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2740 กระทู้
2129 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neng_hss
ใน เอกสารและขั้นตอนการขอจริ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2017, 01:58:50 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3625 กระทู้
3303 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย duangcheewan
ใน แบบรายงานการกินยาตามโครง...
เมื่อ มีนาคม 17, 2017, 01:46:22 PM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2819 กระทู้
2416 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nachalauy
ใน ส่งแบบประเมินตนเอง servi...
เมื่อ มีนาคม 22, 2017, 02:40:47 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1115 กระทู้
1088 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย koy
ใน แบบสำรวจ ฉ.11 รพ.วารินชำ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:30:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

142 กระทู้
133 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน ส่งรายงานCFOรวมลูกข่าย ส...
เมื่อ มีนาคม 13, 2017, 05:12:14 PM

กลุ่มงานการแพทย์
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

220 กระทู้
219 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sangsukwaw
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม CF...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2016, 03:36:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

140 กระทู้
138 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ข.ขวด
ใน โครงการอบรมบุคลากรผู้ดูแ...
เมื่อ ธันวาคม 26, 2016, 01:45:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4142 กระทู้
4085 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย [6Kik8y,
ใน การจัดสรรงบ สปสช 60
เมื่อ มีนาคม 24, 2017, 02:51:59 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
75 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน เขื่องในส่งรายชื่ออบรมอส...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 09:41:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

47 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย alisa
ใน Re: ประชุม NCD 16 กพ 60
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 03:23:08 PM

งานพัฒนาระบบบริการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

607 กระทู้
586 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย piboon
ใน แบบรายงานผลการประเมิน รพ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2017, 02:29:37 PM

กลุ่มงานนิติการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

217 กระทู้
203 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ขั้นตอนการดำเนินการจัดกา...
เมื่อ มีนาคม 21, 2017, 03:59:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

257 กระทู้
254 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน รายนงานการปฏิบัติหน้าที่...
เมื่อ มีนาคม 09, 2017, 10:02:36 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

376 กระทู้
278 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย acrachai
ใน ศรีเมืองใหม่ส่งสรุปสำรวจ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2017, 02:08:26 AM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือคำศัพท์ไทย=อังกฤษ ...
เมื่อ กันยายน 11, 2016, 03:56:25 PM

ศูนย์ธรรมาภิบาล
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

41 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน แบบตอบรับ การประชุมเชิงป...
เมื่อ ธันวาคม 15, 2016, 02:00:35 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน
ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6242 กระทู้
6114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k1
ใน รายงานส่งเสริม รพ.สต.บุ่...
เมื่อ มีนาคม 29, 2017, 02:14:07 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

แบบสำรวจ ฉ.11 รพ.วารินชำราบ (แก้ไข) โดย koy (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 03:30:19 PM
แบบฟอร์มรายงาน ฉ.11 รพ.น้ำขุ่น โดย marisa (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 02:06:15 PM
รพ.สำโรง ส่ง รง.506 30มี.ค.60 โดย SRRTรพ.สำโรง ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:27:23 AM
รายงาน506กุดข้าวปุ้น30มีค60 โดย อู๋น้อย ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:20:05 AM
ส่งใบตอบรับการย้ายของข้าราชการ โดย ningnoi (งานการเจ้าหน้าที่)
วันนี้ เวลา 11:16:10 AM
Re: แบบสำรวจค่าตอบแทน ฉ.11 รพ.เขมราฐปีงบประมาณ 2560 โดย aoi (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 11:15:00 AM
Re: แบบสำรวจ ฉ.11 รพ.กุดข้าวปุ้น โดย aoi (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 11:11:27 AM
Re: แบบสำรวจ ฉ.11 รพ.เหล่าเสือโก้ก โดย aoi (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 11:10:12 AM
Re: แบบสำรวจ ฉ.11 รพ.วารินชำราบ โดย aoi (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 11:09:36 AM
รง.คบส.2 ปี 60 อำเภอนาเยีย โดย nunim (รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง)
วันนี้ เวลา 10:07:27 AM
506 อำเภอพิบูลมังสาหาร 30 มี.ค.60 โดย pbhos_10956 ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 10:06:09 AM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 30 มีค 60 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 09:06:57 AM
ส่ง คบส.2ปี-2560 อ.ตระการพืชผล โดย sarayut_i2000 (รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง)
มีนาคม 29, 2017, 09:09:24 PM
ส่งรายงาน506_สสอ.สว่างวีระวงศ์ โดย ณัฐณิชา ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 29, 2017, 07:06:39 PM
506สสอ. เหล่าเสือโก้ก 29 ม.ค.60 โดย taveesak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 29, 2017, 06:43:46 PM
506 สสอ.เหล่าเสือโก้ก 28 ม.ค.60 โดย taveesak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 29, 2017, 06:42:42 PM
แบบสำรวจ ฉ.11 รพ.วารินชำราบ โดย koy (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
มีนาคม 29, 2017, 05:56:12 PM
รพ.๕๐ พรรษาฯส่งรง.506 A0160_2946_3012_50pansa โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 29, 2017, 04:30:54 PM
แบบสำรวจ ฉ.11 รพ.เหล่าเสือโก้ก โดย b.jintana (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
มีนาคม 29, 2017, 04:30:37 PM
ส่ง รง 506 วันที่ 29 มีนาคม 60 โพธิ์ไทรค่ะ โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
มีนาคม 29, 2017, 04:09:12 PM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

14 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
phonra

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 25. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)

Copyright © สุพจน์ สุดสี @ phoubon.in.th