ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ  (อ่าน 218 ครั้ง)

nipatsanan

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 188
    • ดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ e-23/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2561
 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา มีดังต่อไปนี้
1. รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 51,600.-บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ที เค แอร์
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
จำนวน 4 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ที เค แอร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 154,000.-บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. โต๊ะประชุม จำนวน 4 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพชรรัตน์ อินดัสตี้ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 11,436.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. โต๊ะประชุม จำนวน 36 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บี.เค เทคแคร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 75,600.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. เก้าอี้ห้องประชุมปรับระดับได้ จำนวน 110 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 171,600.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. เก้าอี้ปรับระดับได้ จำนวน 6 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 12,600.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. โต๊ะประชุม จำนวน 36 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บี.เค เทคแคร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 75,600.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. เก้าอี้ห้องประชุมปรับระดับและหมุนได้ จำนวน 110 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 125,939.-บาท (หนึ่งแสนสอหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2018, 10:24:28 PM โดย nipatsanan »