ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

ผู้ดูแล: hunsa_c

247 กระทู้
126 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย katou
ใน ส่ง รง 19 สาเหตุ รพ.นาตา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2017, 07:43:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ดูแล: hunsa_c

412 กระทู้
407 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noei
ใน ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบ...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2017, 04:29:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: hunsa_c

313 กระทู้
261 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sopitsuda
ใน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเ...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2017, 11:47:04 AM

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

1556 กระทู้
178 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน Re: ส่งรายงาน 400 สำหรับ...
เมื่อ สิงหาคม 09, 2017, 09:02:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ผู้ดูแล: pong, Preecha, อุษณีย์

18 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เตือนจิตร
ใน นวัตกรรมการพัฒนาระบบในกา...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2017, 02:45:19 PM

กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

581 กระทู้
520 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ningnoi
ใน ส่งใบตอบรับการย้ายของข้า...
เมื่อ มีนาคม 30, 2017, 11:16:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง

29 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: สสอ.น้ำยืน ส่งข้อมูล...
เมื่อ มกราคม 27, 2017, 02:15:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: figothai

355 กระทู้
337 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย bigpic1967
ใน ส่งควบคุมภายใน 9 เดือน พ...
เมื่อ สิงหาคม 09, 2017, 01:18:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

ผู้ดูแล: ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

8049 กระทู้
8012 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วชิราภา ทุนมาก
ใน งบทดลองสสอ.กุดข้าวปุ้น เ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:25:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

320 กระทู้
311 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tonhoam
ใน สรุปรายงานการประชุมกลุ่ม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2017, 02:05:54 PM

กลุ่มงานควบคุมโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...ไข้หวัด2009

24 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย littleCc
ใน Re: ILI รพ.กองบิน 21
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2017, 02:26:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: worathep

808 กระทู้
708 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_kamka
ใน รายงาน EPI PCU.คำข่า รพ....
เมื่อ สิงหาคม 08, 2017, 01:45:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

613 กระทู้
367 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kprapon
ใน แบบรายงานโรคที่มากับน้ำท...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:15:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

ผู้ดูแล: epi_ubon, kprapon

28567 กระทู้
14253 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย panlop
ใน ส่ง รง 506 วันที่ 17 ส...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:25:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

ส่งข้อมูล..รง506/1&TB

396 กระทู้
375 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อัญชญาพร
ใน ส่งรายงาน อ.ศรีเมืองใหม่...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2017, 02:57:31 PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

ผู้ดูแล: hunsa_c

65 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หรรษา
ใน ทดสอบ
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม

ผู้ดูแล: hunsa_c

325 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kalong
ใน ส่ง 12 แฟ้ม รพ.เขื่องใน ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2015, 07:45:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ดูแล: hunsa_c

287 กระทู้
128 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uploadfile
ใน โปรแกรมซูมหน้าจอ มีประโย...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2017, 04:51:34 PM

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..EMS

รับ/ส่งข้อมูล..EMS

612 กระทู้
605 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tkhosp
ใน ส่งรายงาน 19 สาเหตุ เดือ...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2017, 03:37:55 PM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์

2079 กระทู้
1983 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน สรุปสถานะคงคลังเวชภัณ์ยา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:54:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

รับ/ส่งข้อมูล..คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

54 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ssj08
ใน ด่วนที่สุด การเสนอชื่อเพ...
เมื่อ มกราคม 14, 2014, 11:25:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety

1347 กระทู้
1338 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน ส่งรายงานสารปนเปื้อน เดื...
เมื่อ สิงหาคม 10, 2017, 02:12:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง

1239 กระทู้
1167 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phonra
ใน รายงานผลประเมิน อย.น้อย ...
เมื่อ สิงหาคม 03, 2017, 09:00:17 AM

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้ดูแล: jawjom

2219 กระทู้
1826 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jawjom
ใน เอกสารแนบ อบ0032.006ว.49...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2017, 04:04:45 PM

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ

2761 กระทู้
2150 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ra_wira
ใน ส่งแบบประเมิน รร.สุขบัญญ...
เมื่อ สิงหาคม 11, 2017, 12:06:53 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแล: คนวัดรอบพุง

3641 กระทู้
3319 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pematee
ใน ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอย...
เมื่อ สิงหาคม 10, 2017, 08:33:42 AM

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..งานทันตสาธารณสุข

2848 กระทู้
2441 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plearn
ใน รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2017, 04:02:20 PM

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

1151 กระทู้
1124 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sangsukwaw
ใน รพ.ตาลสุแจ้งรายชื่อเข้าร...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:30:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

150 กระทู้
141 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro_ssokn
ใน ส่งรายงานCFOรวมลูกข่าย ส...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:25:19 AM

กลุ่มงานการแพทย์

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

220 กระทู้
219 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sangsukwaw
ใน ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม CF...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2016, 03:36:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานผู้พิการ

140 กระทู้
138 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ข.ขวด
ใน โครงการอบรมบุคลากรผู้ดูแ...
เมื่อ ธันวาคม 26, 2016, 01:45:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

รับ/ส่งข้อมูล..งานซึมเศร้า

745 กระทู้
743 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasuk
ใน เยี่ยมน้องต้นน้ำ ด.ช.ชย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2016, 02:56:11 PM

งานแผนแพทย์ไทย

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

4150 กระทู้
4093 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย manock
ใน ส่งรายชื่อขอพระราชทานเข็...
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2017, 03:50:44 PM

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: alisa

668 กระทู้
392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย suphit keeprasertpong
ใน Re: โครงการกำจัดปัญหาโรค...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2016, 03:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
75 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phanitchakorn
ใน เขื่องในส่งรายชื่ออบรมอส...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 09:41:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

รับ/ส่งข้อมูล..โรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: alisa

114 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tum1999
ใน ปี2559_รายงานอาชีวอนามัย...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2016, 12:45:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

ผู้ดูแล: alisa

49 กระทู้
41 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.โขงเจียม
ใน รายงานคัดกรองโรคหัวใจพิก...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2017, 01:42:12 PM

งานพัฒนาระบบบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ

606 กระทู้
585 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย angie
ใน Re: FCT sirinthorn
เมื่อ ธันวาคม 26, 2016, 03:26:30 PM

กลุ่มงานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ดูแล: figothai

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sarayut_i2000
ใน สอบถามเรื่องการเก็บค่าบร...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2015, 02:50:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ

ผู้ดูแล: figothai

233 กระทู้
219 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2017, 03:25:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ

หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมอบอำนาจเพื่อถือปฏิบัติฯ

ผู้ดูแล: figothai

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 07:19:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้

ผู้ดูแล: figothai

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:57:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ผู้ดูแล: figothai

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย figothai
ใน เอกสารประเมินต่อต้านการท...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 09:59:10 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

261 กระทู้
258 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Umpai
ใน สสอ.สำโรง ส่งข้อมูลอสม.ส...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2017, 10:16:08 AM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

408 กระทู้
309 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noovi
ใน สำรวจความต้องการพัฒนาศัก...
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2017, 01:57:46 PM

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICHC)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย taveesak
ใน คู่มือคำศัพท์ไทย=อังกฤษ ...
เมื่อ กันยายน 11, 2016, 03:56:25 PM

ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

41 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แม่ลูกจันทร์
ใน แบบตอบรับ การประชุมเชิงป...
เมื่อ ธันวาคม 15, 2016, 02:00:35 PM

รับ-ส่งข้อมูล โซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน1

เมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

210 กระทู้
202 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุริยา
ใน ตัวอย่างงบลงทุน
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2015, 07:53:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน2

ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล

93 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jeab
ใน หนังสือเชิญคัดเลือก อสม....
เมื่อ มีนาคม 30, 2016, 03:38:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน3

วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สำโรง โขงเจียม สิริธร นาเยีย สว่างวีระวงศ์

6365 กระทู้
6237 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sutus
ใน รพ.สต.บัวเทิง ส่งรายงาน ...
เมื่อ สิงหาคม 11, 2017, 10:44:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน4

เดชอุดม น้ำยืน นาจะหลวย บุญฑริก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น

726 กระทู้
662 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.น้ำขุ่น (00335)
ใน สรุปรายงานการประชุมกีฬาส...
เมื่อ กันยายน 14, 2015, 09:06:11 AM

อื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าชาวสาสุข

เรื่องเล่าชาวสาสุข

ผู้ดูแล: hunsa_c

233 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย k.kiatsakda
ใน เครียดจัง...หาทางออกยังไ...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2016, 03:33:14 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Upload File For PHOuBON - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

งบทดลองสสอ.กุดข้าวปุ้น เดือน กรกฎาคม 2560 โดย วชิราภา ทุนมาก (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 04:25:43 PM
ส่ง รง 506 วันที่ 17 สิงหาคม 60 โพธิ์ไทรค่ะ โดย panlop ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 04:25:23 PM
ส่ง 506 ตระการ 17 ส.ค.60 โดย pornsuda ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 02:50:30 PM
สรุปสถานะคงคลังเวชภัณ์ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน กรกฎาคม 2560 สสอ.เดชอุดม โดย phonra (รับ/ส่งข้อมูล..บริหารเวชภัณฑ์)
วันนี้ เวลา 11:54:37 AM
รพ.ตาลสุแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 โดย Sangsukwaw (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 11:30:48 AM
แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 โดย Sangsukwaw (ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 11:29:17 AM
แบบรายงานโรคที่มากับน้ำท่วม โดย kprapon (รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:15:54 AM
แบบรายงานน้ำท่วม โดย kprapon ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
วันนี้ เวลา 11:15:02 AM
ส่งงบ สสอ.วารินชำราบ กค.60 โดย วารินชำราบ (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 10:07:39 AM
ส่งรายงานCFOรวมลูกข่าย สสอ.เขืองใน(ก.ค.60)แก้ไข โดย compro_ssokn ( รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ)
วันนี้ เวลา 09:25:19 AM
GL สสอ.บุณฑริก เดือน กรกฎาคม 2560 โดย ett (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
วันนี้ เวลา 09:06:35 AM
ส่ง รง.506 ม่วงสามสิบ พุธที่ 16 ส.ค.60 โดย ญาณินท์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
สิงหาคม 16, 2017, 09:56:31 PM
รพ ๕๐ พรรษา ส่ง 506 A0160_9721_9836_50pansa โดย ป๊อป ธีรศักดิ์ ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
สิงหาคม 16, 2017, 06:07:19 PM
งบทดลอง สสอ.น้ำขุ่น ก.ค. 60 โดย marisa (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
สิงหาคม 16, 2017, 04:06:10 PM
รายงาน506กุดข้าวปุ้น16สค60 โดย อู๋น้อย ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
สิงหาคม 16, 2017, 04:02:38 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.โขงเจียม+รพ.สต.วันที่ 14-08-60-15-08-60 โดย SornJung ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
สิงหาคม 16, 2017, 03:33:40 PM
ส่งรายงาน 506 สสอ.ทุ่งศรีอุดม ของวันที่ 16 สค 60 ค่ะ โดย Jularak ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
สิงหาคม 16, 2017, 03:19:45 PM
งบทดลอง สสอ สำโรง ประจำเดือน ก.ค.60 โดย nan_somrong (รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน)
สิงหาคม 16, 2017, 03:08:38 PM
เขมราฐส่ง 506/60(3344-3375) โดย manit ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
สิงหาคม 16, 2017, 02:35:57 PM
รพ.สำโรง ส่ง รง.506 16ส.ค.60(E0 1-4475 เนื่องข้อมูลในโปรแกรมหายหมด จึงทำใหม่) โดย SRRTรพ.สำโรง ( ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506))
สิงหาคม 16, 2017, 02:07:47 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

76499 กระทู้ ใน 56982 หัวข้อ โดย 3470 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: นันทิพร ตั้งยิ่งยง
กระทู้ล่าสุด: "งบทดลองสสอ.กุดข้าวปุ้น เ..." ( วันนี้ เวลา 04:25:43 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

7 บุคคลทั่วไป, 3 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
ubu55, วชิราภา ทุนมาก, panlop

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 23. ออนไลน์มากที่สุด: 180 (มีนาคม 31, 2015, 08:15:11 AM)