Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => รับ/ส่งข้อมูล..DRG12แฟ้ม => ข้อความที่เริ่มโดย: weaknesspays ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 10:31:28 AM

หัวข้อ: รายงาน DRG 12 แฟ้ม และ 18 แฟ้ม ร.พ.ศรีเมืองใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: weaknesspays ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 10:31:28 AM
รายงาน DRG 12 แฟ้ม
หัวข้อ: Re: รายงาน DRG 12 แฟ้ม และ 18 แฟ้ม ร.พ.ศรีเมืองใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: weaknesspays ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 11:02:27 AM
รายงาน DRG 12 แฟ้ม
หัวข้อ: Re: รายงาน DRG 12 แฟ้ม และ 18 แฟ้ม ร.พ.ศรีเมืองใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: weaknesspays ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 01:24:56 PM
รายงาน DRG 12 แฟ้ม
หัวข้อ: Re: รายงาน DRG 12 แฟ้ม และ 18 แฟ้ม ร.พ.ศรีเมืองใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: weaknesspays ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 01:30:25 PM
รายงาน DRG 12 แฟ้ม
หัวข้อ: Re: รายงาน DRG 12 แฟ้ม และ 18 แฟ้ม ร.พ.ศรีเมืองใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: weaknesspays ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 01:46:10 PM
รายงาน 18 แฟ้ม
หัวข้อ: Re: รายงาน DRG 12 แฟ้ม และ 18 แฟ้ม ร.พ.ศรีเมืองใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: weaknesspays ที่ พฤษภาคม 04, 2011, 03:55:24 PM
ส่งข้อมูล 18 แฟ้มและ 12 แฟ้ม   ตรวจสอบให้ด้วยนะครับ