Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี => ข้อความที่เริ่มโดย: นวก.เขมราฐ ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 09:12:59 PM

หัวข้อ: ระบบ GIS เขมราฐยังไม่เห็นนะค่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: นวก.เขมราฐ ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 09:12:59 PM
ระบบ  GIS PCU.เขมราฐ ถ้าส่งขึ้นเว็ปแล้วแจ้งด้วยนะค่ะ  varinthon_04@hotmail.com ขอบคุณค่ะ