Upload File For PHOuBON

รับ-ส่งข้อมูล โซน => โซน4 => ข้อความที่เริ่มโดย: adman ที่ กันยายน 20, 2011, 11:41:24 AM

หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาการสร้างเครือข่ายบัณฑิตสาธารณสุขสู่การสร้างเสริมสุขภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: adman ที่ กันยายน 20, 2011, 11:41:24 AM
เชิญดาวน์โหลดรายละเอียด"โครงการสัมมนาการสร้างเครือข่ายบัณฑิตสาธารณสุขสู่การสร้างเสริมสุขภาพ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พร้อมหนังสืออนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี