Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => ตรวจสุขภาพ(HealthCheck) => ข้อความที่เริ่มโดย: teerapong ที่ มีนาคม 19, 2012, 11:03:55 AM

หัวข้อ: แบบฟอร์มโครงการพัฒนาการจดทะเบียนการเกิด
เริ่มหัวข้อโดย: teerapong ที่ มีนาคม 19, 2012, 11:03:55 AM
โรงพยาบาลที่ยังไม่ส่ง รายชื่อผู้ประสานงาน และแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้ระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) มีดังนี้

1.สรรพสิทธิ์
2.เดชอุดม
3.นาจะหลวย
4.วารินชำราบ
5.พิบูลมังสาหาร
6.โพธิ์ไทร
7.สิรินธร
8.ทุ่งศรีอุดม

กรุณากรอกข้อมูลแล้วส่งกลับมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยครับ หรือที่
โทรสาร. 045-242225 , 045-241918 ฝากส่งกลุ่มงานไอที
หรือ ส่งมาที่เมล์ jiantrakul_t@hotmail.com

แบบฟอร์มสูญหายสามารถดาว์โหลดจากไฟล์ที่แนบมาด้วยครับ