Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี => ข้อความที่เริ่มโดย: neo ที่ มีนาคม 29, 2012, 10:39:16 AM

หัวข้อ: ต้องการแก้ไขข้อมูลในระบบริหารบุคคล สสจ.อุบลฯให้เป็นปัจจุบัน
เริ่มหัวข้อโดย: neo ที่ มีนาคม 29, 2012, 10:39:16 AM
ข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล สสจ.อุบลราชธานี http://pis.phoubon.in.th/ เช่น จ.18,สถานที่ปฏิบัติงานจริง,วุฒิการศึกษา,เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เป็นต้น ต้องการให้เป็นปัจจุบัน ต้องดำเนินการอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ