Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: บุคลากร ที่ มิถุนายน 29, 2012, 11:11:46 AM

หัวข้อ: โครงการเออรี่ ปี 2556 (ออกจากราชการ 1 ตค.55)
เริ่มหัวข้อโดย: บุคลากร ที่ มิถุนายน 29, 2012, 11:11:46 AM
รับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กค.55 โดยส่งผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คุณสมบัติ
1. ต้องมีอายุตัว 50 ปีขึ้นไป หรือ
2. มีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป และ
3. ต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี