Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานนิติการ => หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: อภิชาติ วรรณสุข2555 ที่ สิงหาคม 28, 2012, 11:07:15 AM

หัวข้อ: ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความรู้หลังรับทราบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑
เริ่มหัวข้อโดย: อภิชาติ วรรณสุข2555 ที่ สิงหาคม 28, 2012, 11:07:15 AM
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม หลังรับทราบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑