Upload File For PHOuBON

รับ-ส่งข้อมูล โซน => โซน4 => ข้อความที่เริ่มโดย: jit ที่ ตุลาคม 12, 2012, 02:15:55 PM

หัวข้อ: กำหนดการอบรมPMQAโซน4 18-19ตค.55
เริ่มหัวข้อโดย: jit ที่ ตุลาคม 12, 2012, 02:15:55 PM
เรียน สาธารณสุขอำเภอโซน๔ ทุกท่าน
สสอ.น้ำยืน ขอส่งรายละเอียดการอบรม PMQA/PCA โซน ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม๕๕ ที่ สสอ.เดชอุดม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานใน สสอ.๕คน ผอ.รพสต.ทุกแห่งๆละ๑คน ท่าน อ.นพ.สุรพร ลอยหา เป็นประธานเปิด
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ชวน จันทร์เลื่อน