Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศข่าวทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: หรรษา ที่ กรกฎาคม 13, 2010, 08:48:45 AM

หัวข้อ: ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบงาน IT ของ สนง.สสอ.
เริ่มหัวข้อโดย: หรรษา ที่ กรกฎาคม 13, 2010, 08:48:45 AM
ศูนย์ IT ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน IT ของ สนง.สสอ.เพื่อการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ชื่อ - สกุล
2. ตำแหน่ง
3. ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ อำเภอ _______
4. เบอร์โทร (มือถือ)
5. e-mail
ส่ง mail ให้หรรษา ที่ hunsa_c@hotmail.com ด่วน นะคะ