Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี => ข้อความที่เริ่มโดย: ปิยทัศน์ เหลา ที่ พฤศจิกายน 02, 2012, 03:08:24 PM

หัวข้อ: รบกวนหาวิธีแก้ปัญหาหนังสือเวียน
เริ่มหัวข้อโดย: ปิยทัศน์ เหลา ที่ พฤศจิกายน 02, 2012, 03:08:24 PM
รบกวนหาวิธีแก้ปัญหาหนังสือเวียนค่ะ
เรียน หัวหน้าฝ่ายIT นะค่ะ
เขมราฐ มีปัญหาหนังสือเวียนค่ะ......เนื่องจากมีคนใช้รหัสอำเภอเข้าไปดูข้อมูลหนังสือเวียน
ทำให้เราเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นโหลดไปแล้ว
ทางเราจึงไม่ได้ตรวจสอบหนังสือเวียนค่ะ

......ถ้าเราจะเปลียนรหัสใหม่ได้ใหม่ค่ะ
รบกวนด้วยนะค่ะ.....