Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี => ข้อความที่เริ่มโดย: tatetate ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2013, 09:40:08 AM

หัวข้อ: อัพเดทรายงานร้อยละความครอบคลุมวัคซีน
เริ่มหัวข้อโดย: tatetate ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2013, 09:40:08 AM
โหลดไฟลที่แนบ จะมีของ Server และ Client ให้ดับเบิลคลิก ไฟล์ที่แนบไป แล้วลองเปิดรายงานอีกครั้งนะครับ
***กรณีที่หลังจากดับเบิลคลิ๊ก แล้วยังเปิดรายงานไม่ออก น่าจะเกิดจาก ตำแหน่งที่ลงผิดที่ ถ้าเป็นเครื่อง Server ตำแหน่งอยู่ที่ C:\Program Files\jhcis\Reports
ส่วนเครื่อง Client ตำแหน่งอยู่ที่ C:\Program Files\jhcis-client\Reports