Upload File For PHOuBON

งานพัฒนาระบบบริการ => รับ/ส่งข้อมูล..งานพัฒนาระบบบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: onanong ที่ พฤษภาคม 14, 2013, 11:55:46 AM

หัวข้อ: ส่งรายชื่อเข้าประชุม คัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ/ตรวจสุขภาพประชาชน
เริ่มหัวข้อโดย: onanong ที่ พฤษภาคม 14, 2013, 11:55:46 AM
ส่งรายชื่อเข้าประชุม คัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ/ตรวจสุขภาพประชาชน
นางสาวอรอนงค์  สุทโธ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลบุณฑริก