Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศข่าวทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: หรรษา ที่ สิงหาคม 03, 2010, 02:43:16 PM

หัวข้อ: ประกาศรายชื่อ / รุ่นการสอบ ICD10
เริ่มหัวข้อโดย: หรรษา ที่ สิงหาคม 03, 2010, 02:43:16 PM
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทดสอบการให้รหัสโรค ICD10 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ PCU , สสช.ทุกแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่สอบ   รุ่นที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 53      รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 53
เวลาสอบ  10.00 - 13.00 น.
สถานที่  โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ IT ได้ดำเนินการประสานขอรายชื่อและจัดรุ่นการสอบ รายละเอียดตาม File
และในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะเปิดการอบรมเทคนิคการให้รหัสโรค ในวันที่ 16 , 17 สิงหาคม 53 ณ ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อบ. (2 รุ่นๆละ 1 วัน) ซึ่งท่านที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ (จะแจ้งช่องทางการสมัครต่อไปนะคะ กรุณาติดตาม)
และขอให้ทุกสถานบริการ เตรียมหนังสือ ICD10-TM ที่เคยแจกให้มาด้วยในวันอบรม/สอบ (Open Book) หากหน่วยงานไหนไม่มี/หาไม่พบ กรุณาแจ้งหรรษาด่วนนะคะ
หัวข้อ: Re: ประกาศรายชื่อ / รุ่นการสอบ ICD10
เริ่มหัวข้อโดย: nungmarnray ที่ สิงหาคม 05, 2010, 08:16:31 AM
เรียน  พี่หรรษา

PCU.โพนงาม  รพ.บุณฑริก  ขอเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าสอบ
จาก นางสาวทัศนีย์  รสจันทร์  เป็น นางสุภัทพร  วิลา  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เนื่องจากขอย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันค่ะ

ขอบคุณหลาย ๆ
หัวข้อ: Re: ประกาศรายชื่อ / รุ่นการสอบ ICD10
เริ่มหัวข้อโดย: nungmarnray ที่ สิงหาคม 05, 2010, 09:48:22 AM
ขอบคุณค่ะ  จัดการเรียบร้อยแล้ว