Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศข่าวทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: mancup ที่ กรกฎาคม 29, 2013, 09:56:15 AM

หัวข้อ: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ
เริ่มหัวข้อโดย: mancup ที่ กรกฎาคม 29, 2013, 09:56:15 AM
ด้วยกลุ่มงานควบคุมโรค สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
                ๑. Field Supervisor     กลุ่มงานควบคุมโรค                  ๑ อัตรา
                ๒. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม     สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย     ๒ อัตรา   
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลาราชการ