Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี => ข้อความที่เริ่มโดย: giftrx17 ที่ สิงหาคม 08, 2013, 07:03:21 PM

หัวข้อ: เรียนทีมโปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบโปรแกรม Hi For win
เริ่มหัวข้อโดย: giftrx17 ที่ สิงหาคม 08, 2013, 07:03:21 PM
เรียนทีมโปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบโปรแกรม Hi For win
  จากที่ท่านได้มาวางระบบที่รพ.เหล่าเสือโก้ก ในเดือน กค56 ที่ผ่านมา ณ  ตอนนี้ยังไม่สามารถพิมพ์ฉลากยาได้  ขอวิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์และฉลากทั้งระบบงานห้องยา  ห้องฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยในด้วย
เครื่องพิมพ์ : ZEBRA รุ่น GC420t
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำตอบ/ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการบริการที่มีคุณภาพต่อไป 
ขอแสดงความนับถือและขอบพระคุณล่วงหน้า