Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน => รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sombat khudpho ที่ กันยายน 11, 2013, 07:16:15 AM

หัวข้อ: แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เริ่มหัวข้อโดย: sombat khudpho ที่ กันยายน 11, 2013, 07:16:15 AM
เรียน ผู้รับผิดอชอบงาน อสม.ที่เคารพ ทุกท่าน

กลุ่มงาน สสม.ขออนุญาต ส่งแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

โดยขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ ระดับโซน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เพื่อเตรียมการคัดเลือกในระดับจังหวัด ช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

กลุ่มงาน สสม.สสจ.อบ.ครับ