Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน => รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sombat khudpho ที่ กันยายน 22, 2013, 02:22:49 PM

หัวข้อ: เกณฑ์การคัดเลือก อสม.ปีงประมาณ 2557
เริ่มหัวข้อโดย: sombat khudpho ที่ กันยายน 22, 2013, 02:22:49 PM
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน อสม.ที่เคารพ

กลุ่มงาน สสม.ขอส่งเกณฑ์ การคัดเลือก อสม. ปี ๒๕๕๗

โดยใช้เกณฑ์ปี 2556 เป็นหลัก

ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง

กลุ่มงาน สสม.