Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: hos10959 ที่ สิงหาคม 16, 2010, 12:50:50 PM

หัวข้อ: ร.พ.สำโรงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนว.คอมพิวเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: hos10959 ที่ สิงหาคม 16, 2010, 12:50:50 PM
ร.พ.สำโรงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอันดับสำรอง
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
1. นายภูวนารถ  อนุกูล เลขที่สอบ 01
อันดับสำรอง
1. นายธนาวัฒน์  พละวงษ์ เลขที่สอบ 03
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วกัญญา เลขที่สอบ 10

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร.พ.สำโรง
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 น. หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติมที่ ร.พ.สำโรง โทร 045-303012, 045-303100 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
hos10959@hotmail.com