Upload File For PHOuBON

งานแผนแพทย์ไทย => รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: ฑิฆัมพร ที่ ตุลาคม 27, 2013, 08:59:55 PM

หัวข้อ: กรณีที่สถานบริการไม่สามารถloginเข้าเปลี่ยนข้อมูลผู้ให้บริการในเวปสปสช.ได้ให้ติดต
เริ่มหัวข้อโดย: ฑิฆัมพร ที่ ตุลาคม 27, 2013, 08:59:55 PM
กรณีที่สถานบริการไม่สามารถlogin เพื่อเข้าเปลี่ยนข้อมูลผู้ให้บริการในเวปสปสช.ได้ให้ติดต่อขอ username และ password จากหัวหน้าหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้า IT สสจ.อบ. เนื่องจากสปสช.แจ้งว่าได้ให้เครดิตในการกำหนด username และ password แก่ IT ระดับจังหวัด