Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม => รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม => ข้อความที่เริ่มโดย: พีรวัส ที่ ตุลาคม 10, 2014, 10:33:59 AM

หัวข้อ: แบบสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับ รพ.สต. คัฟ
เริ่มหัวข้อโดย: พีรวัส ที่ ตุลาคม 10, 2014, 10:33:59 AM
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน อสวล.สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน
     ผมส่งแบบสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับ รพ.สต.เพื่อเป็นแนวทางการเริ่มต้นการจัดการที่เป็นในแนวทางเดียวกัน
แต่ถ้าจะมีต่างออกไปก็ไม่เป็นไรคัฟ