Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม => รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม => ข้อความที่เริ่มโดย: พีรวัส ที่ ตุลาคม 13, 2014, 10:35:36 AM

หัวข้อ: หนังสือแจ้งหน่วยงานออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: พีรวัส ที่ ตุลาคม 13, 2014, 10:35:36 AM
1.หนังสือมี 3 ฉบับ ส่ง ทสจ./ปศ.จ./ทต.ขามใหญ่/สสอ.เมือง แจ้งหน้าขอจะขอหนังสือออกวันนี้ เพราะ จ.กำหนดภายใน 15 วัน นับจากรับหนังสือ     สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น สำเนาหนังสือ ศาลากลาง แนบขึ้นไปด้วย(ตอนนี้เกษียณขึ้นไปแล้ว)
2.เขียนแบบ 3 ขอรถ สสจ. 10.00น วันที่ 15 ตค.57
3.เตรียมแบบคำแนะนำ จพ.สส.