Upload File For PHOuBON

รับ-ส่งข้อมูล โซน => โซน4 => ข้อความที่เริ่มโดย: nutnid ที่ ตุลาคม 27, 2014, 09:57:06 AM

หัวข้อ: แก้ไขตารางการแข่งขันกีฬา โซน 4
เริ่มหัวข้อโดย: nutnid ที่ ตุลาคม 27, 2014, 09:57:06 AM
เดชอุดม  ขอเลื่อนจากวันที่  6  พ.ย. 57  เป็นวันอังคารที่ 4 พ.ย. 57  เนื่องจาก รพ. ติดจัดงานลอยกระทง
น้ำขุ่น  ขอเลื่อนจากวันที่  13  พ.ย.  57  เป็นวันอังคารที่  25  พ.ย.  57  เนื่องจากติดสรุปผลงานโซน 4

สิทธิชัย