Upload File For สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานนิติการ => ร้องเรียน/ร้องทุกข์ => ข้อความที่เริ่มโดย: PRASERTLUCK ที่ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM

หัวข้อ: สอบถาม - ขอแบบหนังสือฯ ร้องทุกข์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (มีหรือไม่อย่างไร)
เริ่มหัวข้อโดย: PRASERTLUCK ที่ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:43:33 AM
กรณีหากมีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขร้องทุกข์ ใช้แบบฟอร์มหนังสืออย่างไร
หรือใช้บันทึกข้อความเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรธรรมดา