Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานควบคุมโรค => ส่งข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506) => ข้อความที่เริ่มโดย: kprapon ที่ มกราคม 26, 2015, 12:48:17 PM

หัวข้อ: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: kprapon ที่ มกราคม 26, 2015, 12:48:17 PM
ให้ทุกอำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน ทุกเดือน ครับ เริ่ม 1 ตค.57
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: kprapon ที่ มกราคม 27, 2015, 07:06:27 PM
ตัวอย่างน่ะครับ
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: phanitchakorn ที่ มกราคม 28, 2015, 09:00:22 AM
ขอบคุณคร้าบ
จากเขื่องใน 
ผมลืมถาม
อยากทราบว่า ใน แต่ละเดือนให้ตัดข้อมูล ณ วันที่เท่าไหร่ครับ
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: kprapon ที่ มกราคม 28, 2015, 09:51:24 AM
เดชอุดม
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: Pongrawee ที่ มกราคม 30, 2015, 01:55:30 PM
อำเภอเดชอุดม ประจำเดือนมกราคม 2558 ครับ
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: pbhos_10956 ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2015, 08:24:25 AM
รพช.พิบูลมังสาหาร ต.ค.57
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: pbhos_10956 ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2015, 08:25:44 AM
รพช.พิบูลมังสาหาร พ.ย.57
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: pbhos_10956 ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2015, 08:26:28 AM
รพช.พิบูลมังสาหาร ธ.ค.57
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: pbhos_10956 ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2015, 08:27:11 AM
รพช.พิบูลมังสาหาร ม.ค.58
หัวข้อ: อำเภอน้ำยืนส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: Doraemon ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2015, 08:50:55 AM
 อำเภอน้ำยืนส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: phanitchakorn ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2015, 09:52:50 AM
อำเภอเขื่องในส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
ขอส่ง เดือน มกราคม 58 ก่อนนะครับ
เด๋วอีก 3 เดือน ปี 57 กะลังทำครับ
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐณิชา ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2015, 12:21:51 PM
วิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน สสอ.สว่างวีระวงศ์
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: pbhos_10956 ที่ มีนาคม 02, 2015, 07:21:13 AM
อำเภอพิบูลมังสาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2558
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือนตค.57-มีค .58
เริ่มหัวข้อโดย: seesai ที่ เมษายน 27, 2015, 10:40:38 AM
รพ.วารินชำราบ ส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือนตค.57-มีค .58
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: worapong_hong ที่ เมษายน 27, 2015, 11:32:57 AM
อ.เขมราฐ ตค57-กพ58
หัวข้อ: Re:รพ.วารินชำราบส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือนตค.57-มีค.58
เริ่มหัวข้อโดย: seesai ที่ เมษายน 30, 2015, 06:56:53 AM
อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือนตค.57-มีค.58
หัวข้อ: สถานการณ์โรค อ.ตระการ เดือนกค.58
เริ่มหัวข้อโดย: pornsuda ที่ สิงหาคม 07, 2015, 11:26:43 AM
ศูนย์ระบาดวิทยา อ.ตระการ ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคประจำเดือน กค.58ตามไฟล์ที่แนบมานี้
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: kprapon ที่ สิงหาคม 13, 2015, 06:03:29 AM
เห็ดพิษ 12 สค 58
หัวข้อ: Re: อำเภอส่งวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ รายเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: kprapon ที่ สิงหาคม 21, 2015, 08:34:03 AM
เห็ดพิษ 18 สค 58
หัวข้อ: Rส่งรายงาน506 รพ.วารินชำราบเลขที่ 5828-5946/20150825
เริ่มหัวข้อโดย: seesai ที่ สิงหาคม 25, 2015, 08:35:46 AM
ส่งรายงาน506 รพ.วารินชำราบเลขที่ 5828-5946/20150825
หัวข้อ: รายงานสถานการณ์โรค อ.ตระการ เดือน ตค.58
เริ่มหัวข้อโดย: pornsuda ที่ พฤศจิกายน 10, 2015, 11:14:44 AM
รพ.ตระการขอส่งสถานการณ์โรคเดือน ตค.58 ตามไฟล์ที่แนบมานี้