Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานนิติการ => รับ/ส่งข้อมูล...กลุ่มงานนิติการ => ข้อความที่เริ่มโดย: figothai ที่ ธันวาคม 29, 2015, 10:46:26 AM

หัวข้อ: การทำสัญญานักศึกษาแพทย์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เริ่มหัวข้อโดย: figothai ที่ ธันวาคม 29, 2015, 10:46:26 AM
การทำสัญญานักศึกษาแพทย์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท