Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี => ข้อความที่เริ่มโดย: หรรษา ที่ พฤศจิกายน 04, 2010, 09:28:36 AM

หัวข้อ: โปรแกรม e-Radio
เริ่มหัวข้อโดย: หรรษา ที่ พฤศจิกายน 04, 2010, 09:28:36 AM
โปรแกรม e-Radio
ตั้งค่า Server = 203.157.80.80
ห้องสนทนา = อุบลฯ
ลบรหัสผ่านออก
Port ไม่ต้องแก้ไข