Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: weerayooth ที่ มกราคม 26, 2017, 02:33:55 PM

หัวข้อ: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ สสอ.สิรินธร
เริ่มหัวข้อโดย: weerayooth ที่ มกราคม 26, 2017, 02:33:55 PM
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธรจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยให้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวสะพาน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ครับ