Upload File For PHOuBON

งานแผนแพทย์ไทย => รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: [6Kik8y, ที่ มีนาคม 24, 2017, 02:51:59 PM

หัวข้อ: การจัดสรรงบ สปสช 60
เริ่มหัวข้อโดย: [6Kik8y, ที่ มีนาคม 24, 2017, 02:51:59 PM
การจัดสรรงบ สปสช 60 ที่เป็นรอบ Final
คาดว่าจะโอนต้น เม.ย. นี้ค่ะ