Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ => รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: piboon ที่ พฤษภาคม 17, 2017, 10:07:53 AM

หัวข้อ: กรอบการนำเสนอ รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี
เริ่มหัวข้อโดย: piboon ที่ พฤษภาคม 17, 2017, 10:07:53 AM
กรอบการนำเสนอ รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม แต่ให้อยู่ในกรอบของเกณฑ์ต่าง ๆ ระยะเวลาประมาณ 10 - 15 นาที นะครับ