Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค => รับ/ส่งข้อมูล..foodsafety => ข้อความที่เริ่มโดย: ssj08 ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 10:57:10 AM

หัวข้อ: ขอส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
เริ่มหัวข้อโดย: ssj08 ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 10:57:10 AM
ขอส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560