Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานนิติการ => หนังสือเวียนสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: figothai ที่ ตุลาคม 25, 2017, 10:08:21 AM

หัวข้อ: คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๓๗/๒๕๖๐ ลว ๓ ตค ๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: figothai ที่ ตุลาคม 25, 2017, 10:08:21 AM
คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๓๗/๒๕๖๐ ลว ๓ ตค ๖๐