Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศข่าวทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: ลูกตาล ที่ พฤษภาคม 07, 2010, 09:50:28 AM

หัวข้อ: ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2553
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกตาล ที่ พฤษภาคม 07, 2010, 09:50:28 AM
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553

   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553 ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดวิธีการสมัครสอบ และดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th  หรือเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ระหว่าง วันที่ 3 - 25 พฤษภาคม 2553
ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 4 - 26 พฤษภาคม 2553
ขั้นตอนที่ 3 กรอกใบสมัครและเลือกศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 4 - 28 พฤษภาคม 2553
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป
 
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553  link ไปที่ http://job3.ocsc.go.th