Upload File For PHOuBON

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค => รับ/ส่งข้อมูล..ตรวจสอบเฝ้าระวัง => ข้อความที่เริ่มโดย: ssj08 ที่ พฤษภาคม 01, 2018, 10:20:27 AM

หัวข้อ: หนังสือเชิญประชุม อบรมพัฒนางานคุ้มครองฯ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรีสะเกษ 3-4 พค )
เริ่มหัวข้อโดย: ssj08 ที่ พฤษภาคม 01, 2018, 10:20:27 AM
หนังสือเชิญประชุม โครงการอบรมพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต 10
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมลำดวนทอง  โรงแรมพรหมพิมาณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ