Upload File For สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ => รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา => ข้อความที่เริ่มโดย: alisa ที่ ตุลาคม 30, 2018, 09:16:24 pm

หัวข้อ: ขั้นตอนทำบัตรประจำตัว พนง.จนท.ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
เริ่มหัวข้อโดย: alisa ที่ ตุลาคม 30, 2018, 09:16:24 pm
ขั้นตอนทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560