Upload File For PHOuBON

ประกาศข่าว => ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: nipatsanan ที่ เมษายน 05, 2019, 10:03:02 PM

หัวข้อ: ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.พิบูลมังสาหาร
เริ่มหัวข้อโดย: nipatsanan ที่ เมษายน 05, 2019, 10:03:02 PM
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)