Upload File For สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศข่าว => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: จตุพร.พ ที่ พฤษภาคม 13, 2020, 10:22:22 AM

หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างประจำ
เริ่มหัวข้อโดย: จตุพร.พ ที่ พฤษภาคม 13, 2020, 10:22:22 AM
รายชื่อลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเปลี่ยนสายงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ