Upload File For สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศข่าว => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: จตุพร.พ ที่ มิถุนายน 01, 2020, 09:11:22 AM

หัวข้อ: ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
เริ่มหัวข้อโดย: จตุพร.พ ที่ มิถุนายน 01, 2020, 09:11:22 AM
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน