Upload File For สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานบริหาร => รับ/ส่งข้อมูล..งานพัสดุและงานก่อสร้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: nipatsanan ที่ มกราคม 06, 2021, 09:44:04 am

หัวข้อ: การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส
เริ่มหัวข้อโดย: nipatsanan ที่ มกราคม 06, 2021, 09:44:04 am
การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e - bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง