Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี => ข้อความที่เริ่มโดย: บุญธรรม พันธ์ใหญ่ สสอ.ตาลสุม ที่ ธันวาคม 20, 2010, 03:36:20 PM

หัวข้อ: รายงานผลใน HealthCheck เวอร์ชั่น 5.1 ไม่แยกชายหญิง ไม่แยกหมู่บ้าน??
เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม พันธ์ใหญ่ สสอ.ตาลสุม ที่ ธันวาคม 20, 2010, 03:36:20 PM
มีปัญหาดังนี้ครับ...
    ๑. เมนูรายงานผลการตรวจ ไม่แยกชายหญิง
    ๒. เมนูสรุปผลการดำเนินงาน..ไม่แยกรายหมู่บ้าน

ขอคำแนะนำด้วยครับ
หัวข้อ: Re: รายงานผลใน HealthCheck เวอร์ชั่น 5.1 ไม่แยกชายหญิง ไม่แยกหมู่บ้าน??
เริ่มหัวข้อโดย: หรรษา ที่ มกราคม 05, 2011, 08:24:55 AM
จะปรับปรุงให้ค่ะ