Upload File For สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศข่าว => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: จตุพร.พ ที่ กรกฎาคม 21, 2021, 09:25:56 am

หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างประจำ
เริ่มหัวข้อโดย: จตุพร.พ ที่ กรกฎาคม 21, 2021, 09:25:56 am
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน จำนวน 2 อัตรา
1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2 โรงพยาบาลเขมราฐ
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร