Upload File For PHOuBON

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ => software...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี => ข้อความที่เริ่มโดย: Nui_Muangsamsib ที่ มกราคม 11, 2011, 10:46:04 AM

หัวข้อ: หนังสือเวียนที่โหลดไม่ได้
เริ่มหัวข้อโดย: Nui_Muangsamsib ที่ มกราคม 11, 2011, 10:46:04 AM
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน IT

       มีปัญหาเรื่องการโหลดหนังสือเวียนคะ มีหลายฉบับที่โหลดไม่ได้
ขอเรียนถามท่านว่า จะสามารถโหลดหนังสือที่มีปัญหานี้ได้ที่ไหนคะ
ไม่ทราบว่าจะถามที่ฝ่ายไหน ทราบว่าฝ่าย IT เป็นผู้อัพโหลดขึ้นเวบ
เนื่องจากโทรสอบถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์
ก็เลยขอสอบถามท่าน ช่วยแนะนำด้วยคะ

ตัวอย่างที่โหลดไม่ได้ ที่ อบ 0027/006/146-54 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม

ขอบพระคุณคะ
 :D