แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sopitsuda

หน้า: [1] 2 3 ... 18
Filename Downloads ข้อความ Posted
สเปค.pdf 1 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้) เมษายน 20, 2018, 05:33:05 PM
ร่างประกาศและเอกสารประกวด.pdf 1 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้) เมษายน 20, 2018, 05:33:05 PM
ประกาศแผนจัดซื้อ.pdf 4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ เมษายน 11, 2018, 06:50:39 PM
ประกาศผู้ชนะ.pdf 19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ 82 หน่วย เมษายน 11, 2018, 02:04:33 PM
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 39,560,000.- (1).pdf 41 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 22 หน่วย มีนาคม 26, 2018, 06:02:52 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf 32 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 22 หน่วย มีนาคม 26, 2018, 06:02:52 PM
สแกน.pdf 15 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนาคม 23, 2018, 10:39:46 AM
ประกาศรับสมัคร พกส..pdf 71 ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ มีนาคม 22, 2018, 02:17:54 PM
แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) มีนาคม 22, 2018, 10:23:15 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พ.ราชการ ตำแหน่.pdf 34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พ.ราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ มีนาคม 21, 2018, 02:26:26 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัีบการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังส.pdf 71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ มีนาคม 09, 2018, 12:39:58 PM
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13รายการ 82หน่วย.pdf 15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน13 รายการ จำนวน82หน่วย มีนาคม 08, 2018, 04:40:00 PM
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 13 รายการ.pdf 15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน13 รายการ จำนวน82หน่วย มีนาคม 08, 2018, 04:40:00 PM
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13 รายการ 82หน่วย.pdf 15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน13 รายการ จำนวน82หน่วย มีนาคม 08, 2018, 04:40:00 PM
ประกาศยกเลิกโครงการ 13 รายการ 22 หน่วย.pdf 16 ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 22หน่วย มีนาคม 05, 2018, 01:57:50 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 18