แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - noei

หน้า: [1] 2 3 ... 14
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศเผยแพร่แผนระบบบำบัดวาริน.pdf 4 ประกาศแผนการจัดซือจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2561ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วารินชำราบ สิงหาคม 10, 2018, 05:53:51 PM
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ.pdf 32 ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ พฤษภาคม 14, 2018, 01:59:40 PM
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส 3.pdf 31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 พฤษภาคม 11, 2018, 10:54:53 AM
ร่างประกาศครุภัณฑ์การแพทย์ 39,560,000.-.pdf 28 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน13รายการ22หน่วยครั้้ง2 มีนาคม 13, 2018, 05:51:55 PM
.....รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 39,560,000.-.pdf 40 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน13รายการ22หน่วยครั้้ง2 มีนาคม 13, 2018, 05:51:55 PM
แบบ ปปช (1).pdf 19 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน13รายการ22หน่วยครั้้ง2 มีนาคม 13, 2018, 05:51:55 PM
แบบ ปปช .pdf 19 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ 22 หน่วย มีนาคม 06, 2018, 06:24:23 PM
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน22 หน่วย.pdf 24 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ 22 หน่วย มีนาคม 06, 2018, 06:24:23 PM
รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ 39,590,000.-.pdf 23 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ 22 หน่วย มีนาคม 06, 2018, 06:24:23 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน22หน่วย.pdf 31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 22 หน่วย มีนาคม 05, 2018, 02:54:13 PM
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ รพ.น้ำยืน.pdf 14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ รพ.น้ำยืน มีนาคม 02, 2018, 07:52:14 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนว.pdf 22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 82 หน่วย กุมภาพันธ์ 27, 2018, 06:43:30 PM
ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายก.pdf 15 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย กุมภาพันธ์ 27, 2018, 03:18:17 PM
ปปช.ขยายเขตระบบจำหน่วยไฟฟ้า รพ.น้ำยืน.pdf 18 ประกาศประกวดราคาe-biddingขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ รพ.น้ำยืน กุมภาพันธ์ 07, 2018, 10:35:19 AM
ราคากลางขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า รพ.น้ำยืน.pdf 13 ประกาศประกวดราคาe-biddingขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ รพ.น้ำยืน กุมภาพันธ์ 07, 2018, 10:35:19 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 14