แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะ.pdf 21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 4หน่วย มิถุนายน 05, 2018, 04:12:51 PM
ขายทอดอาคารสสจ..pdf 21 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) พฤษภาคม 23, 2018, 06:03:19 PM
ประกาศประกวดราคา 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 21 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์3รายการ4หน่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พฤษภาคม 16, 2018, 02:34:53 PM
สเปค 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 25 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์3รายการ4หน่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พฤษภาคม 16, 2018, 02:34:53 PM
รายงาน ขสร161.pdf 12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 พฤษภาคม 10, 2018, 05:56:41 PM
สเปค 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 17 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พฤษภาคม 09, 2018, 06:16:05 PM
ร่างประกาศ 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 16 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พฤษภาคม 09, 2018, 06:16:05 PM
ร่างเอกสาร 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 14 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พฤษภาคม 09, 2018, 06:16:05 PM
แบบ ปปช.pdf 9 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พฤษภาคม 09, 2018, 06:16:05 PM
Doc - Page 1.pdf 20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.อบ. มีนาคม 21, 2018, 05:24:57 PM
ประกาศเชิญชวน 13รายการ 82หน่วย.pdf 41 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
เอกสารประกวดฯ 13 รายการ 82หน่วย.pdf 33 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
ครุภัณฑ์ 13 รายการ82 หน่วย.pdf 46 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
สเปค 13 รายการ 22 หน่วย.pdf 43 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน13รายการ 22 หน่วย ธันวาคม 13, 2017, 05:56:51 PM
ร่างเอกสาร 13 รายการ 22 หน่วย.pdf 26 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน13รายการ 22 หน่วย ธันวาคม 13, 2017, 05:56:51 PM
หน้า: [1] 2 3