แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 25
Filename Downloads ข้อความ Posted
62.pdf 7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด สสจ.อบ. พฤศจิกายน 22, 2019, 02:51:45 PM
แบบ-ราคากลาง อาคาร 1 ชั้น 2.pdf 9 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน อาคาร 1 ชั้น 2 พฤศจิกายน 01, 2019, 05:19:52 PM
ประกาศผู้ชนะ รพ.น้ำขุ่น.pdf 10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.น้ำขุ่น กันยายน 25, 2019, 03:44:46 PM
ประกาศผู็ชนะ รพ.กุดข้าวปุ้น.pdf 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.กุดข้าวปุ้น กันยายน 25, 2019, 03:44:18 PM
บ้านคำบง.pdf 11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต.บ้านคำบง กันยายน 23, 2019, 09:03:00 PM
แข้ด่อน.pdf 14 ระกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต.บ้านแข้ด่อน กันยายน 19, 2019, 10:00:53 AM
นาตาล.pdf 12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก สสอ.นาตาล กันยายน 18, 2019, 09:16:39 PM
เขมราฐ.pdf 11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก สสอ.เขมราฐ กันยายน 18, 2019, 09:16:05 PM
บุณฑริก.pdf 10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก สสอ.บุณฑริก กันยายน 18, 2019, 09:15:22 PM
น้ำยืน.pdf 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก สสอ.น้ำยืน กันยายน 18, 2019, 09:14:37 PM
แก่งเค็ง.pdf 10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต.แก่งเค็ง กันยายน 18, 2019, 09:13:51 PM
บ้านหนองเรือ.pdf 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบ้านหนองเรือ กันยายน 18, 2019, 09:13:05 PM
ปากห้วยม่วง.pdf 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบ้านปากห้วยม่วง กันยายน 18, 2019, 09:12:25 PM
วังอ่าง.pdf 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต.บ้านวังอ่าง กันยายน 18, 2019, 09:11:30 PM
บ้านเจียด.pdf 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต.บ้านเจียด กันยายน 18, 2019, 09:10:34 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 25