แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 21
Filename Downloads ข้อความ Posted
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf 0 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พฤษภาคม 17, 2019, 11:01:51 PM
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พฤษภาคม 17, 2019, 06:07:53 PM
ข้อกำหนดขอบเขตงาน-1-13.pdf 7 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
ข้อกำหนดขอบเขตงาน-14-25.pdf 8 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
แบบ.pdf 7 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
แบบสรุปผลการประมาณราคา 17-4-62.pdf 15 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
ประกาศเผยแพร่แผน-ระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2.pdf 8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างรายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เมษายน 10, 2019, 05:02:59 PM
สแกน0004.pdf 13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ เมษายน 10, 2019, 02:36:15 PM
ประกาศยกเลิกการประกวดราคา.pdf 9 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.พิบูลมังสาหาร เมษายน 05, 2019, 10:03:02 PM
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 9 รายการ.pdf 13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เมษายน 05, 2019, 05:31:41 PM
แบบ ปปช.pdf 14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เมษายน 05, 2019, 05:31:41 PM
ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมฯ9รายการ.pdf 9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เมษายน 05, 2019, 05:31:41 PM
ประกาศแผน ครั้งที่ 2.pdf 14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เมษายน 03, 2019, 12:08:34 PM
สแกน.pdf 8 ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีนาคม 25, 2019, 04:19:16 PM
ร่างประกาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ.pdf 8 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์9รายการ มีนาคม 22, 2019, 06:25:21 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 21