แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 36
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศเชิญชวนชุดตรวจหาสารเสพติด.pdf 10 ประกาศเชิญชวน จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 60,592 ชุด มิถุนายน 30, 2020, 06:34:09 PM
ชุดตรวจสารเสพติด.pdf 12 ประกาศเชิญชวน จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 60,592 ชุด มิถุนายน 30, 2020, 06:34:09 PM
ตารางแสดงปริมาณงาน.pdf 13 ประกาศเชิญชวน จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 60,592 ชุด มิถุนายน 30, 2020, 06:34:09 PM
ประกาศผู้ชนะ.pdf 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์ มิถุนายน 19, 2020, 03:41:55 PM
แผน ชุดตรวจปัสสาวะ.pdf 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 60,592 ชุด มิถุนายน 11, 2020, 06:19:48 PM
การรับธนบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคา.pdf 11 การรับธนบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา มิถุนายน 05, 2020, 01:41:53 PM
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง-สขร. ไตรมาส 3.pdf 12 รายงานสรุปผลโครงการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มิถุนายน 03, 2020, 11:48:40 AM
ประกาศผู้ชนะ.pdf 15 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก พฤษภาคม 19, 2020, 07:01:43 PM
ประกาศผู้ชนะอาคาร 7 ชั้น รพ.ตระการ.pdf 21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.ตระการพืชผล พฤษภาคม 15, 2020, 11:38:16 AM
คุณลักษณะ.pdf 11 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการชุดตรวจหาพยาธิใบไม้ตับฯ พฤษภาคม 13, 2020, 06:51:42 PM
ประกาศ+เอกสารประกาศ.pdf 12 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการชุดตรวจหาพยาธิใบไม้ตับฯ พฤษภาคม 13, 2020, 06:51:42 PM
ประกาศ+เอกสารประกาศ.pdf 10 ประกวดราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลดปัจจัยเสี่ยงต้านภัยฯ พฤษภาคม 13, 2020, 06:50:02 PM
คุณลักษณะ.pdf 10 ประกวดราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลดปัจจัยเสี่ยงต้านภัยฯ พฤษภาคม 13, 2020, 06:50:02 PM
scan0028.pdf 20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกทักษะการแปรงฟัน จำนวน 2 รายการ พฤษภาคม 01, 2020, 09:47:14 AM
ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือตา.pdf 24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ จำนวน 9 ห เมษายน 30, 2020, 05:12:10 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 36