แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - alisa

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / เอกสารประชุม NCD อำเภอ 20-12-61
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 09:03:01 AM »
เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD 20-12-61

2
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / ประชุมncd201262
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 08:53:02 AM »
วาระและเอกสารการประชุม

3
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / เอกสารประชุม NCD 26-10-61
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2018, 04:21:05 PM »
ไฟล์ประชุม NCD  26 -10-61

4
ขั้นตอนทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

5
ขั้นตอนทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

6
ขั้นตอนทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐

7
ขั้นตอนการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตาม พรบ.2560

8
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / template NCD 61
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2017, 10:43:20 AM »
เรียน  ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกท่าน

      template  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
     1  4 exc   
     2   ranking
     3   QOF
 ขอความร่วมมือศึกษารายละเอียดใน template  และชี้แจงพื้นที่  มีข้อสงสัย สอบถามผู้รับผิดชอบได้ค่ะ 

9
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / ทะเบียน DM HT 61
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2017, 11:12:37 AM »
ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใช้ประกอบการวางแผนทำงานปีงบ 2561

10
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / แบบรายงาน HBPM 61
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2017, 03:45:37 PM »
แบบรายงานวัดความดันโลหิตที่บ้าน ปี 2561

11
ทะเบียน กลุ่มเสี่ยง DM  HT ุ60

12
รายละเอียดจากการประชุม มะเร็ง รร.กิจตรงวิวล์
จัดสรรเงินcascap60

13
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / รายงานการประชุม 14 กย 60
« เมื่อ: กันยายน 15, 2017, 11:21:03 AM »
ส่งรายงานการประชุม 14 กันยายน  2560 ค่ะ

14
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / บันทึกประชุม NCD 21 กค 60
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 01:41:52 PM »
ไฟล์บันทึกประชุม NCD 21 กค 60

15
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / รายละเอียดโครงการวิจัย
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2017, 03:41:22 PM »
รายละเอียดโครงการวิจัย เรื่อง "การประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกโรคไตเรื้อรัง ภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข" ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าเก็บข้อมูลวิจัยจำนวน 10 โรงพยาบาลเท่านั้น

หน้า: [1] 2 3 ... 6