แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล

หน้า: [1] 2 3 ... 12
1
ประชุมปิดบัญชี รพช. สสอ. ปีงปม. 2560

2
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง6มิติและตรวจสอบคุณภาพบัญชีเขต10

3
แบบตารางสรุป/รายลฃชื่อ เพื่อวางเบิก ค่าตอบแทน  ฉ.11 ปี 2560 ของหน่วยบริการ

4
แจ้ง รพศ. 02 ทุกแห่ง รายชื่อผู้ร่วมออกประเมินการบริหารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี

5
แจ้ง 01 02 ข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เมย.59 ประกอบการบันทึกบัญชี

6
แจ้ง 01,02 ทุกแห่งบันทึกรายละเอียดเงินเดือน,ค่าจ้างฯ เดือน มีค.59 ตามรายละเอียดแนบ

7
02 น้ำยืน, ตาลสุม, ม่วงสามสิบ, เขื่องใน, 50พรรษาฯ,เหล่าเสือโก้ก, เขมราฐ,กุดข้าวปุ้น, โพธิ์ไทร, นาเยีย, นาจะหลวย, สิรินธร เข้าร่วมประชุมโึครงการพัฒนาคุณภาพบัยชี และตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.

8
แจ้ง 01 02 รายละเอียดเงินโอนธนาคาร ตค.58-กพ.59 เพื่อตรวจสอบและบันทึกบัญชี

9
แจ้ง 02โพธิ์ไทร,50พรรษาฯ,ตาลสุม,พิบูลฯ,น้ำยืน,เหล่าเสือโก้ก ขอเชิญผู้มีรายชื่อ(ดังเอกสารแนบ) เข้าร่วมออกตรวจสอบงบการเงินและปรับปรุงระบบบัญชี Express โรงพยาบาลโขงเจียม ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยขึ้นรถที่ สนง.สสจ.อบ.เวลา 07.30

10
รายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้างประจำกุมภาพันธ์ 59 เพื่อประกอบการบันทึกบัญชี

11
ฝากพี่เล็กปรีชา ต้นทุนไตรมาส 4/58

12
ฝากพี่เล็กปรีชา

13
แจ้ง 02 ม่วงสามสิบ,ตาลสุม,50พรรษา,กุดข้าวปุ้น,น้ำยืน,โพธิ์ไทร ตามรายชื่อในวิทยุแนบ ร่วมออกตรวจสอบงบการเงินและนิเทศก์เฉพาะกิจโรงพยาบาลโขงเจียมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยขึ้นรถที่ สนง.สสจ.อบ. เวลา 07.30 น.

14
แจ้ง 02 ทุกแห่ง ประเมินตัวเองตามแบบฟอร์มตรวจคุณภาพบัญชีเขต 10 โดยติ๊กเครื่องหมาย ส่งแบบประเมินคืนเป็น file  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

15
รายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้างประจำมกราคม2559 เพื่อประกอบการบันทึกบัญชี

หน้า: [1] 2 3 ... 12